ZŠ Opařany

Aktuality

Aktuality

Sledujte Kalendář akcí. Najdete zde informace

o celém školním roku 2017/2018

 

Říjen 2017

3.10. - plavání / 3. a 4.třída /

3.10. - O Sněhurce / 1.třída / - divadlo v MŠ

5.10. - Vikingové / 1. - 9.třída / - divadlo v tělocvičně

5.10. - začátek sběru baterií, drobných elektrospotřebičů,

           tonerů a  cartridgí

9.10. - Voda - projektový den Recyklohraní / 6.třída /

9.10. - Výstava hub v Táboře / 7.třída /

10.10. - plavání / 3. a 4.třída /

10.10. - Logická olympiáda - školní kolo

11.10. -  One day in London

              The Easy  English Theatre

              divadelní představení v angličtině v Táboře

              / vybraní žáci 8. a 9.třídy /

12.10. - Klapzubova jedenáctka / 3. - 5.třída /

              divadlo v Táboře

12.10. - Přírodovědný klokan / 8. + 9.třída /

              1.místo - Martin Motalík - 9.třída

              2.místo - Filip Cudlín - 9.třída

              3.místo - Petra Novotná - 8.třída

13.10. - Volné psaní / 6.třída /

17.10. - plavání / 3. a 4.třída /

18.10. - Burza středních škol v Táboře / 9.třída /

26.10. - 27.10. - podzimní prázdniny

30.10. - Recyklace hrou - výjezdní program Recyklohraní

             / MŠ + 1. - 9.třída /

31.10. - plavání / 3. a 4.třída /

31.10. - Planeta Země 3000  / 8. třída /

             Brazílie - vášnivé srdce Jižní Ameriky

              kino Svět Tábor

 

Sběr baterií, drobného elektrozařízení,

tonerů a cartridgí

Bude probíhat vždy ve čtvrtek v 10.30 - 10.40

Začínáme ve čtvrtek 5.10.2017

Ukončení sběru  17.5.2018

Letos se vybírá pouze drobné elektrozařízení,

které se vejde do sběrné nádoby.

Logická olympiáda - školní kolo - 10.10.2017

 

Nový projekt realizovaný na naší škole v letech 2017 - 2019,

projekt ZŠ a MŠ Opařany je spolufinancován Evropskou unií.

Aktuality

Ovoce do škol 

Ve školním roce 2017/18 se opět účastníme

 evropského projektu " Ovoce do škol " .

Letos nově je projekt určen i pro žáky 2.stupně. 

 

Mléko do škol

Nový projekt pro žáky 1. i 2.stupně.

Cílem projektu je podpora zdravé výživy 

a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků

 

Speedmat  / 2. - 9.třída /

Program Speedmat  učí žáky matematiku jinou formou,

motivuje k lepším výsledkům. Jedná se o mezinárodní soutěžní program. 

 

Angličtina s rodilou mluvčí 

výuka zahájena v týdnu od 11.9.2017

 

Aktuality

 

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou

MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti

žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim

osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých

drobných elektrozařízení.

Ve školním roce 2017/ 2018 vstupuje projekt Recyklohraní

do 9. ročníku. Do projektu je k 1.9.2017 zapojeno přes 3 513 škol,

naše škola každoročně patří mezi ty nejaktivnější.

Jsme držiteli " Zlatého diplomu Recyklohraní".

Za nasbírané body jsme již získali :

Stolní fotbal – 3 kusy

Multifunkční  laserová tiskárna + průběžně doplňujeme xerografický papír

Pingpongový stůl – 2 kusy

Sady pro stolní tenis  – 4 kusy  + doplňujeme míčky

Výjezdní program Recyklace hrou

Švihadlo s digitálním displejem

Sada na hru badminton – 11 kusů

Výtvarné potřeby do školní družiny

Předplatné časopisu Sluníčko do školní družiny

Vybavení do tělocvičny / branky, hokejky, míče, florbalové míčky ap. /

Odměny pro žáky / výtvarné potřeby, publikace ap. /

 

Sběr baterií, drobného elektrozařízení,

tonerů a cartridgí

Bude probíhat vždy ve čtvrtek v 10.30 - 10.40

Začínáme ve čtvrtek 5.10.2017

Ukončení sběru  17.5.2018

Letos se vybírá pouze drobné elektrozařízení,

které se vejde do sběrné nádoby.

 

 

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015

Obdrželi jsme grant ve výši 40 000,- Kč na vybudování a vybavení

nové učebny v MŠ, která má sloužit k preventivní péči v oblasti rozvoje 

komunikačních schopností u dětí předškolního věku.  Cílem projektu 

je rozvoj řečových a jazykových schopností dětí, zvyšování jejich komunikační

zdatnosti a předcházení poruchám v komunikaci.

 

Stop obezitě

školní jídelna byla ve školním roce 2014/2015 zapojena do projektu

Stop obezitě. Cílem  projektu je snižování spotřeby bílého

rafinovaného cukru, konzumace nápojů a potravin s nízkou

energetickou hodnotou a zvyšování vlákniny v jídelníčku.

V lednu 2015 jsme získali osvědčení za naplnění podmínek

projektu.

 

Pomáháme Kryštůfkovi - vybíráme víčka od PET lahví / p.uč. D. Kocourková /,

abychom pomohli malému Kryštůfkovi, který trpí těžkou mozkovou obrnou.

 

Naše škola je zapojena do výzvy

 EU peníze školám

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Celý projekt je zaměřen na individualizaci výuky,

vytváření nových vzdělávacích materiálů , 

další vzdělávání pedagogických pracovníků

a na nákup materiálního vybavení školy.

Tento projekt  je spolufinancován Evropským sociálním fondem

a státním rozpočtem České republiky.

1.9. - 2011- zahájení projektu

V první fázi jsme obdrželi 645 715,80,- Kč, které jsme použili

na obnovu počítačů v učebně, nákup notebooků, dataprojektorů

a rozšíření sítě do všech tříd. Učitelé začali vypracovávat  digitální

učební materiály - DUM, na konci února byla vypracována

1. monitorovací zpráva pro MŠMT.

Na konci září 2012  byla odeslána  2. monitorovací zpráva pro MŠMT.

V listopadu 2012 jsme obdrželi 430 477,20,- Kč na dovybavení učeben

ICT technikou / např. počítače, interaktivní tabule /.

7.března 2013 jsme odeslali 3.monitorovací zprávu pro MŠMT.

Dokončili jsme jednotlivé DUM .

V září 2013 jsme zpracovali 4. monitorovací zprávu pro MŠMT.

V  prosinci 2013 proběhlo 3. výběrové řízení  na dovybavení ICT technikou.

Byly pořízeny 2 interaktivní tabule do 1. a 2.třídy a 6 počítačů s monitory

do počítačové učebny.

V březnu 2014  jsme zhodnotili celý projekt

a odeslali  5.monitorovací zprávu.

 

Kvalitnějším vybavením víceúčelové učebny

za kvalitnější přípravou budoucích řemeslníků

projekt je spolufinancován Evropskou unií

z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova

v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova.

Realizací projektu budou vytvořeny podmínky

pro kvalitní polytechnickou výchovu, posílen zájem žáků 

o technické a řemeslné obory.

Projekt je realizován za pomoci Občanského sdružení 

MAS Krajina srdce.

Za dotaci 121 000,- Kč jsme pořídili :

nářadí a elektrotechnické stavebnice, potřeby na keramiku,

laminovačku,, pojízdnou tabuli, přenosné stoličky

 

Poskytnutí grantu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje přidělilo naší škole grant 

ve výši 100 000,- Kč na realizaci projektu s názvem

" Rekonstrukce stávajících sportovišť ."

Na podlahu v malé tělocvičně byl v září 2013 položen

nový povrch Tarkett Omnisports.

 

Poskytnutí grantu

Rada Jihočeského kraje přidělila naší škole grant 

ve výši 25 000,- Kč na realizaci projektu s názvem

"Vybudování  víceúčelové místnosti pro pravidelnou

zájmovou činnost ." Tato víceúčelová místnost začala

fungovat od září 2012. 

9.12. Výzva k podání nabídek prosinec 2013

5.11. Oznámení  výsledku 2. výběrového řízení

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
projekt-2017-2019.pdf 74.6 Kb