ZŠ Opařany

Aktuality

Aktuality

Sledujte Kalendář akcí. Najdete zde informace

o celém školním roku 2015/2016

Provoz školní jídelny o prázdninách

Více o provozu školní jídelny v době prázdnin se dozvíte zde.

 

Angličtina s rodilou mluvčí 

Ve školním roce 2016/2017 bude nově otevřen

kurz pro začátečníky pro žáky 1. a 2.třídy

/ pravděpodobně ve čtvrtek od 12.00 /

 

Co nás čeká v červnu ?

1.6. -  Sedmero krkavců - kino v Táboře / 3.třída /

2.6. - Beseda o USA s rodilou mluvčí / 7. - 9.třída /

7.6. – Bernartice – Vlasta Kálalová – Di Lottiová

          beseda / 5.třída /

8.6. – Mezinárodní den dětí

          1. + 5.třída – šipkovaná

         2.třída - vycházka do lesa

         4.třída - hry a soutěže na hřišti

         6. – 9.třída – turnaj ve vybíjené

         6. + 8. třída po turnaji vycházka do lesa

9.6. - 11.6. - Hradec Králové - školní výlet / 9.třída /

14.6. - Fort Hary - pevnost lovců kožešin a indiánské

         muzeum - Jarotice u Mirotic - školní výlet / 3.,4.a 5.tř. /

14.6. - Rybářská olympiáda - krajské kolo ve Vodňanech

          školu reprezentují 3 žáci 8.třídy: 

          Stanislav Šnejd, Michal Süsmilich, Michal Přibyl

15.6. – Atletická olympiáda – 1.stupeň

16.6. - obhajoby prací žáků 9.třídy

17.6. - Deváťáci učí své spolužáky

20.6. - Laser game Tábor / 6.třída /

22.6. - Houbový park Roseč u Jindřichova Hradce

           školní výlet / 1. a 2. třída /

22.6. - Tábor - putování stoletími - dějepisná exkurze / 9.třída /

23.6. - sportovní dopoledne v DPN Opařany

24.6. - vycházka do přírody  / 2.třída /

27.6. - Pedagogická rada

        - zhodnocení prospěchu a chování ve 2.pololetí

30.6. - vysvědčení

         - slavnostní rozloučení se žáky 9.třídy

Turnaj ve vybíjené - 2.stupeň průběžně v květnu a v červnu

 

Den Země - 22.4.2016

Zapojili jsme se do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.

Celkem bylo v ČR zaregistrováno 1 906 akcí.

Informace o akci +  fotky najdete v sekci Projekty 2015 / 2016

a ve Fotogalerii.

 

Matematický klokan - okresní kolo

Soutěžili jsme v kategoriích :

Cvrček / 2. - 3.třída /

Celkový počet řešitelů - 1 215

Viktorie Míková / 3.třída / - 2.místo

 

Klokánek / 4. - 5.třída /

Celkový počet řešitelů - 1 164

 

Benjamín / 6. - 7.třída /

Celkový počet řešitelů - 904

 

Kadet / 8. - 9.třída /

Celkový počet řešitelů - 706

Veronika Süsmilichová / 9.třída / - 4.místo

Daniel Kalkus / 8.třída / - 7.místo

 

Rybářská olympiáda 

školní kolo

1.místo - Jan Miesbauer / 8.třída /

2.místo - Stanislav Šnejd / 8.třída /

3.místo - Michal Süsmilich / 8.třída /

Celkem se zúčastnilo 17 žáků z 6. - 8.třídy.

14.6. - krajské kolo ve Vodňanech

          školu reprezentují 3 žáci 8.třídy: 

          Stanislav Šnejd, Michal Süsmilich, Michal Přibyl

 

 Řekni, co ti chutná

březen - červen 2016

besedy s vedoucí školní jídelny o školním stravování, 

spotřebním koši, nutričním doporučení ap.

Společná tvorba jídelníčku, vaříme na přání........

 

Škola v novém kabátě

Od července do listopadu 2015 proběhly v naší základní škole rozsáhlé

stavební práce. Výběrové řízení na provedení zakázky vyhrála 1.Pražská

stavební.   Obecní úřad obdržel  na tuto akci dotaci ve výši 7 305 284,- Kč.

V budově ZŠ byla vyměněna všechna okna a vchodové dveře. Dále bylo

provedeno  zateplení stěn, půdy a sklepa. Budova má rovněž novou omítku. 

 

Turnaj ve florbalu - dívky

okresní kolo v Sezimově Ústí / 3.11.2015 / - 1.místo

krajské kolo v Jindřichově Hradci / 21.1. 2016 / - 1.místo

 kvalifikace o republikové finále v Plzni / 27.1.2016 / - 1.místo

Republikové finále se bude konat 17.3. - 18.3. 2016 v Mladé Boleslavi

Skvělý výsledek vybojovaly :

Lucie Buchcarová / 7.třída /

Denisa Heroutová  / 7.třída /

Michaela Hořejší  / 7.třída /

Natálie Máchalová  / 7.třída /

Petra Fuková  / 8.třída /

Šárka Housková  / 9.třída /

Lenka Kratochvílová / 9.třída /

Eva Matyšová / 9.třída /

Zuzana Svobodová / 9.třída /

 

Speedmat  / 2. - 9.třída /

Program Speedmat  učí žáky matematiku jinou formou,

motivuje k lepším výsledkům. Jedná se o mezinárodní soutěžní program. 

Diplom za vynikající výkon obdrželi / 25.1.2016 / :

v kategorii SP2 - Gráfová Nikola / 6.třída /

                           Kocourková Kateřina / 6.třída /

                           Stejskal Marek / 6.třída /

                           Máchalová Natálie / 7.třída /

v kategorii SP3 - Fuková Petra / 8.třída /

                           

Dějepisná olympiáda / 8. a 9.třída / 

 letošní téma - Po stopách Lucemburků

 školní kolo - prosinec 2015

1.místo - Roman Buchcar / 9.třída /

2.místo - Kryštof Süsmilich / 9.třída /

3.místo - Josef Hořejší / 9.třída /

Všichni 3 postoupili do okresního kola.

Celkem se zúčastnilo 24 žáků

Počet úspěšných řešitelů - 15 žáků  / alespoň 60% správných odpovědí /

Okresní kolo - 25.1.2016 v Táboře

Roman Buchcar / 9.třída / - 3.místo

Josef Hořejší / 9.třída / - 5.místo

Kryštof Süsmilich / 9.třída / - 11. místo

Celkem se zúčastnilo 39 žáků

 

Olympiáda v čekém jazyce  / 8. a 9.třída / - prosinec 2015

 školní kolo 

1.místo - Vojtěch Pinc / 8.třída / - postup do okresního kola

2.místo - Matouš Cikán / 9.třída /  - postup do okresního kola

3.místo - Zuzana Svobodová / 9.třída /

Celkem se zúčastnilo 19 žáků

         

Logická olympiáda / 7. - 9.třída /  - říjen 2015

školní kolo

1.místo - Daniel Kalkus / 8.třída / - postup do krajského kola

2.místo - Zuzana Svobodová / 9.třída /

3.místo - Monika Szabóová / 9.třída /

Výtvarná soutěž - Čím budu ?

                              Máma nebo táta v práci

 

Sběr baterií, drobného elektrozařízení

tonerů a cartridgí

bude probíhat    vždy ve středu  v 9.30 – 9.45

Začínáme ve středu  7.10.2015

Ukončení sběru 25.5.2016

 

Přírodovědný klokan / 8. a 9.třída / - 14.10. 2015

             1.místo - Lukáš Dolejší  / 8.třída /

             2.místo - Daniel Kalkus / 8.třída /

             3.místo - Veronika Süsmilichová / 9.třída /

 

Tancujeme s ATAKEM

vždy ve čtvrtek 15.35 - 16.10

výuka začíná od 1.10.2015

vyučuje Pavlína Velé, taneční mistr TŠ Atak

cena - 150,- Kč/měsíc

 

Angličtina s rodilou mluvčí

zápis do 5.9.2015 na  adrese -  martina.svadlenova@gmail.com

výuka začíná 14.9.2015 v učebně angličtiny v ZŠ Opařany

Aktuality

  

Malovaný venkov - krajská výtvarná soutěž - 1.stupeň

Naše žákyně Natálie Kučinková / 2.třída /  se umístnila na 3.místě.

Porota hodnotila celkem 386 obrázků.

Konečné pořadí bylo sděleno  30.8.2015 na výstavě Země živitelka.

 

Olympijský víceboj 2014/2015

Český olympijský výbor udělil naší škole 

Stříbrný certifikát za aktivní účast v projektu.

 

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015

Obdrželi jsme grant ve výši 40 000,- Kč na vybudování a vybavení

nové učebny v MŠ, která má sloužit k preventivní péči v oblasti rozvoje 

komunikačních schopností u dětí předškolního věku.  Cílem projektu 

je rozvoj řečových a jazykových schopností dětí, zvyšování jejich komunikační

zdatnosti a předcházení poruchám v komunikaci.

 

Stop obezitě

školní jídelna byla ve školním roce 2014/2015 zapojena do projektu

Stop obezitě. Cílem  projektu je snižování spotřeby bílého

rafinovaného cukru, konzumace nápojů a potravin s nízkou

energetickou hodnotou a zvyšování vlákniny v jídelníčku.

V lednu 2015 jsme získali osvědčení za naplnění podmínek

projektu.

 

Pomáháme Kryštůfkovi - vybíráme víčka od PET lahví / p.uč. D. Kocourková /,

abychom pomohli malému Kryštůfkovi, který trpí těžkou mozkovou obrnou.

 

Naše škola je zapojena do výzvy

 EU peníze školám

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Celý projekt je zaměřen na individualizaci výuky,

vytváření nových vzdělávacích materiálů , 

další vzdělávání pedagogických pracovníků

a na nákup materiálního vybavení školy.

Tento projekt  je spolufinancován Evropským sociálním fondem

a státním rozpočtem České republiky.

1.9. - 2011- zahájení projektu

V první fázi jsme obdrželi 645 715,80,- Kč, které jsme použili

na obnovu počítačů v učebně, nákup notebooků, dataprojektorů

a rozšíření sítě do všech tříd. Učitelé začali vypracovávat  digitální

učební materiály - DUM, na konci února byla vypracována

1. monitorovací zpráva pro MŠMT.

Na konci září 2012  byla odeslána  2. monitorovací zpráva pro MŠMT.

V listopadu 2012 jsme obdrželi 430 477,20,- Kč na dovybavení učeben

ICT technikou / např. počítače, interaktivní tabule /.

7.března 2013 jsme odeslali 3.monitorovací zprávu pro MŠMT.

Dokončili jsme jednotlivé DUM .

V září 2013 jsme zpracovali 4. monitorovací zprávu pro MŠMT.

V  prosinci 2013 proběhlo 3. výběrové řízení  na dovybavení ICT technikou.

Byly pořízeny 2 interaktivní tabule do 1. a 2.třídy a 6 počítačů s monitory

do počítačové učebny.

V březnu 2014  jsme zhodnotili celý projekt

a odeslali  5.monitorovací zprávu.

 

Kvalitnějším vybavením víceúčelové učebny

za kvalitnější přípravou budoucích řemeslníků

projekt je spolufinancován Evropskou unií

z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova

v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova.

Realizací projektu budou vytvořeny podmínky

pro kvalitní polytechnickou výchovu, posílen zájem žáků 

o technické a řemeslné obory.

Projekt je realizován za pomoci Občanského sdružení 

MAS Krajina srdce.

Za dotaci 121 000,- Kč jsme pořídili :

nářadí a elektrotechnické stavebnice, potřeby na keramiku,

laminovačku,, pojízdnou tabuli, přenosné stoličky

 

Poskytnutí grantu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje přidělilo naší škole grant 

ve výši 100 000,- Kč na realizaci projektu s názvem

" Rekonstrukce stávajících sportovišť ."

Na podlahu v malé tělocvičně byl v září 2013 položen

nový povrch Tarkett Omnisports.

 

Poskytnutí grantu

Rada Jihočeského kraje přidělila naší škole grant 

ve výši 25 000,- Kč na realizaci projektu s názvem

"Vybudování  víceúčelové místnosti pro pravidelnou

zájmovou činnost ." Tato víceúčelová místnost začala

fungovat od září 2012. 

 

Ovoce do škol / 1. stupeň /

Ve školním roce 2015 / 16 se opět účastníme

 evropského projektu " Ovoce do škol " .

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou

MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti

žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim

osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých

drobných elektrozařízení.

Ve školním roce 2015/ 2016 vstupuje projekt Recyklohraní

do 8. ročníku. Do projektu je k 1.9.2015 zapojeno přes 3 311 škol,

naše škola každoročně patří mezi ty nejaktivnější.

Jsme držiteli " Zlatého diplomu Recyklohraní".

Sběr baterií, drobného elektrozařízení, tonerů a cartridgí

bude probíhat    vždy ve středu  v 9.30 – 9.45

Začínáme ve středu  7.10.2015

Ukončení sběru 25.5.2016

Za nasbírané body jsme již získali :

Stolní fotbal – 3 kusy

Multifunkční  laserová tiskárna + průběžně doplňujeme xerografický papír

Pingpongový stůl – 2 kusy

Sady pro stolní tenis  – 4 kusy  + doplňujeme míčky

Výjezdní program Recyklace hrou

Švihadlo s digitálním displejem

Sada na hru badminton – 11 kusů

Výtvarné potřeby do školní družiny

Předplatné časopisu Sluníčko do školní družiny

Vybavení do tělocvičny / branky, hokejky, míče, florbalové míčky ap. /

Odměny pro žáky / výtvarné potřeby, publikace ap. /

 

27.12. Oznámení výsledku 3. výběrového řízení - prosinec 2013

9.12. Výzva k podání nabídek prosinec 2013

5.11. Oznámení  výsledku 2. výběrového řízení