Aktuality

Aktuality

 

Sledujte Kalendář akcí.

Najdete zde informace o celém školním roku 

 

Vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni / 21.10. 2021 /

nemáme nahlášen ani jeden pozitivní výskyt onemocnění COVID,

naše škola nebude prodlužovat podzimní prázdniny.

 

Nejbližší akce:

5.10. - zahájení sběru baterií, tonerů.........

           vybíráme každé úterý - podrobnosti v Dokumentech

11.10.  - Příběh hlíny aneb cesta keramického hrnku

              projektový den v Jistebnici / školní družina /

13. 10. -  Burza středních škol v Táboře / 9. třída /

13. 10.  - Projektový den na SŠSI v Táboře / 8. třída /

21.10. - Úřad práce v Táboře / 9. třída /

25.10. - Pravěk - projektový den / 4. třída /

26.10. - Jak se žije v Podnebíně / 8. třída /

           simulační hra zaměřená na klimatické změny

27.10. a 29. 10. - podzimní prázdniny

15.11. - Pedagogická rada - zhodnocení prospěchu a chování

             v 1. pololetí

16.11. - Ukázka stolování - připravila

             Střední škola obchodu, služeb a řemesel z Tábora

             8.45 - 10.30 - 9. třída

             10.40 - 12.20 - 8. třída

23.11. - třídní schůzky - 15.30 - 1. stupeň

                                       16.00 - 2. stupeň

24.11. - Madagaskar  / 9. třída /

             vzdělávací projekt Planeta Země 3000

             kino Svět Tábor

 

Novinky v menu Dokumenty

Informace k zahájení školního roku 2021/22

Manuál k provozu škol 2021/22

Recyklohraní - podrobnosti ke sběru baterií ........

Angličtina s rodilou mluvčí 2021/22

 

Malé ohlédnutí

19.3. - Matematický klokan - celostátní soutěž, online / 6. - 9.třída /

Školní kolo

kategorie Benjamín

1. místo - Eliška Fischerová - 6.tř.

2. místo - Adéla Grelová - 7.tř.

3. místo - Simona Jírovcová - 6. tř.

kategorie Kadet

​1. místo - Matěj Prokop - 9. tř.

2. místo - Viktorie Míková - 8.tř.

3. místo - Jan Kovařík - 8. tř.

 

14.1. - Dějepisná olympiáda - okresní kolo / on - line /

           téma: "Labyrintem barokního světa" (1556 - 1781)

           účastnili se 3 žáci 9. třídy

           Monika Kovářová 

          Tereza Stejskalová

           Kryštof Malý - postup do krajského kola - 17.3.2021

           V  krajském kole obsadil vynikající 1.místo

           Postoupil do celostátního kola

Speedmat  

Program Speedmat  učí žáky matematiku jinou formou,

motivuje k lepším výsledkům.

 Jedná se o mezinárodní soutěžní program. 

Zapojeni žáci z různých ročníků.

 

Ovoce do škol 

Ve školním roce 2021/2022 se opět účastníme

 evropského projektu " Ovoce do škol " .

 

Mléko do škol

Ve školním roce 2021/22 pokračuje tento projekt pro žáky 1. i 2.stupně.

Cílem projektu je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků

 

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou

MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti

žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim

osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých

drobných elektrozařízení.

Ve školním roce 2021 / 2022 vstupuje projekt Recyklohraní

do 14. ročníku. Do projektu je k 30.6. zapojeno přes 3 810  škol.

Naše škola každoročně patří mezi ty nejaktivnější.

Jsme držiteli " Zlatého diplomu Recyklohraní".

Ve školním roce 2020/2021 jsme obsadili 2. místo

v Jihočeském kraji ve sběru baterií.

Za nasbírané body jsme již získali :

Stolní fotbal – 3 kusy

Multifunkční  laserová tiskárna + průběžně doplňujeme xerografický papír

Pingpongový stůl – 2 kusy

Sady pro stolní tenis  – 4 kusy  + doplňujeme míčky

Výjezdní program Recyklace hrou

Švihadlo s digitálním displejem

Sada na hru badminton – 11 kusů

Výtvarné potřeby do školní družiny

Předplatné časopisu Sluníčko do školní družiny

Vybavení do tělocvičny / branky, hokejky, míče, florbalové míčky ap. /

Učební pomůcky

Odměny pro žáky / výtvarné potřeby, publikace ap. /

 

  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ( 2016/679) a směrnice školy ke GDPR

Informovaný souhlas zákonných zástupců na tomto odkazu.

 

Nový projekt realizovaný na naší škole v letech 2019 - 2021,

projekt ZŠ a MŠ Opařany je spolufinancován Evropskou unií.

Aktuality

 

Projekt realizovaný na naší škole v letech 2017 - 2019,

projekt ZŠ a MŠ Opařany byl spolufinancován Evropskou unií.

Aktuality

 

 

 

Naše škola je zapojena do výzvy

 EU peníze školám

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Celý projekt je zaměřen na individualizaci výuky,

vytváření nových vzdělávacích materiálů , 

další vzdělávání pedagogických pracovníků

a na nákup materiálního vybavení školy.

Tento projekt  je spolufinancován Evropským sociálním fondem

a státním rozpočtem České republiky.

1.9. - 2011- zahájení projektu

V první fázi jsme obdrželi 645 715,80,- Kč, které jsme použili

na obnovu počítačů v učebně, nákup notebooků, dataprojektorů

a rozšíření sítě do všech tříd. Učitelé začali vypracovávat  digitální

učební materiály - DUM, na konci února byla vypracována

1. monitorovací zpráva pro MŠMT.

Na konci září 2012  byla odeslána  2. monitorovací zpráva pro MŠMT.

V listopadu 2012 jsme obdrželi 430 477,20,- Kč na dovybavení učeben

ICT technikou / např. počítače, interaktivní tabule /.

7.března 2013 jsme odeslali 3.monitorovací zprávu pro MŠMT.

Dokončili jsme jednotlivé DUM .

V září 2013 jsme zpracovali 4. monitorovací zprávu pro MŠMT.

V  prosinci 2013 proběhlo 3. výběrové řízení  na dovybavení ICT technikou.

Byly pořízeny 2 interaktivní tabule do 1. a 2.třídy a 6 počítačů s monitory

do počítačové učebny.

V březnu 2014  jsme zhodnotili celý projekt

a odeslali  5.monitorovací zprávu.

 

Kvalitnějším vybavením víceúčelové učebny

za kvalitnější přípravou budoucích řemeslníků

projekt je spolufinancován Evropskou unií

z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova

v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova.

Realizací projektu budou vytvořeny podmínky

pro kvalitní polytechnickou výchovu, posílen zájem žáků 

o technické a řemeslné obory.

Projekt je realizován za pomoci Občanského sdružení 

MAS Krajina srdce.

Za dotaci 121 000,- Kč jsme pořídili :

nářadí a elektrotechnické stavebnice, potřeby na keramiku,

laminovačku,, pojízdnou tabuli, přenosné stoličky

 

Poskytnutí grantu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje přidělilo naší škole grant 

ve výši 100 000,- Kč na realizaci projektu s názvem

" Rekonstrukce stávajících sportovišť ."

Na podlahu v malé tělocvičně byl v září 2013 položen

nový povrch Tarkett Omnisports.

 

Poskytnutí grantu

Rada Jihočeského kraje přidělila naší škole grant 

ve výši 25 000,- Kč na realizaci projektu s názvem

"Vybudování  víceúčelové místnosti pro pravidelnou

zájmovou činnost ." Tato víceúčelová místnost začala

fungovat od září 2012. 

9.12. Výzva k podání nabídek prosinec 2013

5.11. Oznámení  výsledku 2. výběrového řízení

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
projekt-2017-2019.pdf 74.6 Kb