Aktuality

Aktuality

Sledujte Kalendář akcí. Najdete zde informace

o celém školním roku 2020 /2021

 

Listopad 2020

 

Podzimní soutěž školní družiny - Skřítkové

podrobnosti soutěže najdete v sekci Družina

 

18.11. 2020 – zahájena výuka 1. a  2.třídy

Ostatní třídy - distanční výuka

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

1.třída – 7. 55 – 11.25

2.třída – 7.55 – 11.45

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.

Je možný pobyt na čerstvém vzduchu i mimo areál školy.

Provoz školní družiny 6.00 – 16.00

Všichni žáci 1. a 2. třídy mají automaticky přihlášené obědy.

Pokud žák / žákyně nebude chodit na obědy, musí se odhlásit.

Obědy je možné dávat do jídlonosičů.

Jídlonosiče se ráno po příchodu do školy nechávají na stole u šatny.

Odtud si žáci při odchodu ze školy jídlonosič odnesou / nechodí se do jídelny/.

 

23.11.- pedagogická rada - II.stupeň

         - zhodnocení prospěchu a chování v 1.čtvrtletí

24.11.- pedagogická rada - I.stupeň

          - zhodnocení prospěchu a chování v 1.čtvrtletí

Změny v organizaci výuky

od 30.11.2020 – 4.12.2020

Výuka ve škole podle rozvrhu -  1.– 6.třída + 9.třída

7. + 8. třída distanční výuka

Od 7.12. – 11.12.2020

Výuka ve škole podle rozvrhu -  1.– 5.třída + 7. - 9.třída

6.třída distanční výuka

9.třída – vstup do školy v 7.55, začátek výuky v 8.05

Provoz školní družiny 6.00 – 16.00

pouze pro žáky 1. – 5.třídy

Školní jídelna

Od pondělí 30.11. je ve školní jídelně opět  výběr ze 2 jídel.

Všichni žáci, kteří mají výuku ve škole, mají automaticky přihlášené 

obědy / oběd č. 1/

Pokud žák / žákyně nebude chodit na obědy, musí se odhlásit.

Obědy je možné dávat do jídlonosičů.

Jídlonosiče se ráno po příchodu do školy nechávají na stole u šatny.

Odtud si žáci při odchodu ze školy jídlonosič odnesou / nechodí se do jídelny/.

Žáci, kteří mají distanční výuku, mají obědy automaticky odhlášené.

 Oběd si po předchozím přihlášení mohou odnést od venkovního výdejového okénka

v 10.45 – 11.15

 

 Informace o změnách od 14.10.2020

1. Distanční výuka  bude probíhat od 14.10. 2020 

    a je pro každého povinná

2. Pro mateřské školy se stávající režim nemění.

   U 1. a 2. stupně základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků

  na základním vzdělávání v základní škole.

  Toto platí i pro školní družiny a školní kluby.

3.Podmínky distančního vzdělávání, hodnocení a omlouvání žáků

  jsou rozepsány v dodatku školního řádu.

4. Žáci si mohou odebrat oběd za dotovanou cenu .

Všichni žáci mají od zítřka oběd odhlášený.

Kdo si ho bude chtít odebrat, musí si oběd přihlásit.

Odebrat oběd je možné mezi 11,00 - 12,00 hodin.

5. 26. a 27. 10. 2020 vyhlásil ministr školství dny volna pro všechny žáky,

na tyto dny navazuje státní svátek a potom podzimní prázdniny.

Možný nástup zpátky do školy je 2.11. 2020

Pravidla pro distanční výuku

Komunikace bude probíhat přes školní informační systém dm Software.

Domácí úkoly budou zadávány výhradně přes dm Software – domácí úkoly.

Pokud vyučující plánuje schůzku online, bude toto zapsáno v el.TK

u příslušné hodiny a dopředu si tuto schůzku domluví s jednotlivými týmy ( třídami ).

Online konference ve vyučování pořádá v případě potřeby učitel přes prostředí

MS TEAMS, Google Classroom, Zoom, WhatsApp...

V případě, že účasti na distanční výuce brání technické vybavení žáka,

oznámí to žák/zákonný zástupce neprodleně danému vyučujícímu, popř. tř. učiteli.

Pokud se ze zdravotních důvodů nemůže žák účastnit výuky,

zákonný zástupce je povinen žáka omluvit přes dm Software.

Každý žák je povinen denně kontrolovat dm Software

– domácí úkoly a zápisy z hodin.

Práce jsou žákům zadávány vždy tak, aby byly v dm Software

přístupné nejpozději v době průběhu konkrétní hodiny

podle aktuálního rozvrhu.

Online výuka probíhá především v rámci rozvrhu,

nebo podle dohodnutého času schůzky.

Jiné než technické, zdravotní nebo osobní závažné důvody

nejsou omluvou pro neúčast na hodině v reálném čase.

V případě potřeby omlouvání absence je třeba doložit

přesný důvod nepřítomnosti ve vyučování.

Školní řád  distančního vzdělávání  najdete

v sekci Dokumenty - Školní řád

Další informace v sekci Dokumenty -

Koronavirus - říjen 2020

 

Říjen 2020

6.10. - Třídní schůzka online - 1.třída - od 17.00

7.10. - Třídní schůzka online - 1.třída - od 16.00 a 17.00

9.10. - Logická olympiáda - test základního kola / 2.stupeň ZŠ /

12.10. - 13.10. - 6. a 7. třída - výuka distanční

                          8. a 9. třída - výuka prezenční

14.10. - 23.10. - výuka distanční

26. a 27.10. - dny volna

28.10. - státní svátek

29.10. a 30.10. - podzimní prázdniny

 

Září 2020

2.9. 2020 - 4.9.2020 - 1.stupeň výuka do 11.25

                                    2. stupeň výuka do 12.20

2.9. - ZUŠ - schůzka ve 12.30 v učebně HV

3.9. - Matematika v praxi - projektový den / 6.třída /

3.9. - vycházka do přírody / 7. a 9. třída /

4.9. - vycházka do přírody / 2. třída /

7.9. - Dětské dopravní hřiště v Táboře / 4.třída 

14.9. - Čtenářský klub - první schůzka

            Jana Podlahová - 9. třída

             pondělí od 13.30 - 15.00

             Veronika Mlčkovská - 3.třída

             pondělí  od 12.40 - 14.10

22.9. - Návštěva Obecního úřadu v Opařanech / 9.třída /

22.9. - Vítání podzimu - 1. a 2.třída

25.9. - výuka podle rozvrhu

 

Od 17. září 2020 "Angličtina s rodilou mluvčí" 

Aktuality

 

Malé ohlédnutí

 Turnaj ve florbalu v Sezimově Ústí  - 18.2.2020

 Dívky  ze 4. a  5. třídy vybojovaly krásné 2.místo.

 

 J.A.Komenský - projektový den / 8.třída /  - 21.2.2020

           Projekt Komenský 2020 vznikl při příležitosti 350. let od úmrtí 

           učitele národů – Jana Amose Komenského (1592 – 1670). 

           Cílem projektu, který se zaměřuje  jak na studenty škol, 

           tak na širokou veřejnost, je oslovit českou společnost

           s Komenského poselstvím, předat jeho nadčasový odkaz 

            současné mladé generaci  a přizvat tak národ k navázání 

           a dokončení Komenského porady o nápravě.

 

Dějepisná olympiáda - školní kolo -  25.11.2019

 Téma - Dlouhé století se loučí / 1880 - 1920 /

             1.místo - Vlachová Tereza - postup do okresního kola v Táboře

                                                         postup do krajského kola v Č.Budějovicích

             2.místo -  Fuková Simona - postup do okresního kola v Táboře

             3.místo -  Petrová Lenka

 

Olympiáda z čekého jazyka - školní kolo / 8. a 9.třída / - 20.11.2019

  8.třída  -   1.místo - Luštincová Adéla - postup do okresního kola

                   2.místo - Malý Kryštof

                   3 .místo -  Prokop Matěj

   9.třída -  1.místo - Vlachová Tereza - postup do okresního kola

                  2.místo - Jírovcová Karolína 

                  3.místo -  Fuková Simona

 

 Fyzikální olympiáda - okresní kolo v Táboře - 24.1.2020

 školu reprezentovala Tereza Vlachová / 9.třída /

 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce - 20.2.2020

okresní kolo v Táboře

 školu reprezentovala Tereza Bendová / 7.třída  /

 

Co víš o houbách ?

vědomostní soutěž v Botanické zahradě VOŠ a SZeŠ Tábor

1.místo - Jan Kovařík / 7.třída /

2.místo - Petr Bursík  / 7.třída /

3.místo - Ondřej Krejčí  / 7.třída /

 

Podzimní sběrová kampaň

Do 15.11.2019 probíhá podzimní  kampaň ve sběru

baterií, mobilů a drobného elektra. Škola získá v tomto

období více bodů za odevzdaný sběr.

 Žáci, kteří  odevzdají nejvíce baterií, mobilů a drobného

elektrozařízení budou po vyhodnocení  v prosinci 2019

odměněni.

 

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou

MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti

žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim

osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých

drobných elektrozařízení.

Ve školním roce 2019/ 2020 vstupuje projekt Recyklohraní

do 12. ročníku. Do projektu je k 30.6. zapojeno přes 3 720  škol.

Ve školním roce  2018/2019 školy odevzdaly k dalšímu využití :

20 055 ks použitých mobilních telefonů

148 000 kg baterií

241 000 kg drobného elektrozařízení

3 630 ks prázdných tonerů a cartridgí

Naše škola každoročně patří mezi ty nejaktivnější.

Jsme držiteli " Zlatého diplomu Recyklohraní".

Za nasbírané body jsme již získali :

Stolní fotbal – 3 kusy

Multifunkční  laserová tiskárna + průběžně doplňujeme xerografický papír

Pingpongový stůl – 2 kusy

Sady pro stolní tenis  – 4 kusy  + doplňujeme míčky

Výjezdní program Recyklace hrou

Švihadlo s digitálním displejem

Sada na hru badminton – 11 kusů

Výtvarné potřeby do školní družiny

Předplatné časopisu Sluníčko do školní družiny

Vybavení do tělocvičny / branky, hokejky, míče, florbalové míčky ap. /

Učební pomůcky

Odměny pro žáky / výtvarné potřeby, publikace ap. /

 

Sběr baterií, drobného elektrozařízení,

tonerů, cartridgí a mobilů

Bude probíhat vždy ve čtvrtek 10.30 - 10.40

                                                 11.25 - 11.35

Ve 3.a 4.třídě po dobu plavání ráno před vyučováním .

Začínáme ve čtvrtek 19. 9. 2019

Ukončení sběru  21. 5. 2020

Vybírá se pouze drobné elektrozařízení,

které se vejde do sběrné nádoby.

 

Ovoce do škol 

Ve školním roce 2019/2020 se opět účastníme

 evropského projektu " Ovoce do škol " .

 

Mléko do škol

Ve školním roce 2019/20 se opět účastníme projektu pro žáky 1. i 2.stupně.

Cílem projektu je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků

 

Aktuality

 

       

   Co může prvňáček od naší školy očekávat v průběhu devíti let a do čeho se může přihlásit.

 1. Kvalitní výuku na interaktivních tabulích.
 2. Výuku v počítačových učebnách na výukových programech.
 3. Využívání dataprojektoru při výuce
 4. Provádět prezentace z jednotlivých témat v předmětech (ve vyšších ročnících)
 5. Povinná výuka Aj od 3. třídy
 6. Kroužky Aj (celé třídy) již od 1. ročníku
 7. Možnost vstoupit do kroužku Aj s rodilým mluvčím – 1 hodina týdně
 8. Povinná výuka Nj od 7. třídy
 9. Možnost navštěvovat ZUŠ v budově školy – kytara, klavír, zobcová flétna
 10. Možnost navštěvovat kroužky florbalu, řezbářství, keramiky a myslivosti, doučování, čtenářský klub
 11. Zúčastňovat se olympiád v atletice, Čj, D, Aj, Hv
 12. Zúčastnit se lyžařského výcviku
 13. Ve 3. i 4. třídě se zúčastnit 20 hodinového kurzu plavání
 14. Zúčastňovat se v rámci školy „Recyklohraní“
 15. Na 1. stupni navštěvovat školní družinu a školní klub
 16. V rámci výuky využívat kopírky a tiskárny
 17. V rámci tematických projektových dnů zažít spolupráci napříč třídami celé školy
 18. Možnost aktivního odpočinku o přestávkách
 19. Možnost vybrat si oběd ze dvou jídel
 20. Pravidelně navštěvovat divadelní představení, exkurze

 

ZŠ a MŠ Opařany a výtvarná soutěž Červen – Měsíc myslivosti 2019

V letošním roce proběhl jubilejní, již 15. ročník okresní výtvarné soutěže Červen – Měsíc myslivosti pořádaný ČMMJ Tábor. Žáci naší školy se této soutěže pravidelně zúčastňují, ale teprve v loňském roce se jim v silné konkurenci povedl veliký úspěch – získali 1. místo v soutěži škol, tj. Putovní pohár. Ovšem, jak lidová moudrost praví: „Těžké je zvítězit, ale ještě těžší je úspěch obhájit…“ a právě tento „kousek“ se povedl našim výtvarníkům v letošní soutěži!

V soutěži, do které bylo přihlášeno cca 360 prací a  odborné komisi předsedal akademický malíř Teodor Buzu, dokázaly naše děti navázat na loňské vítězství a obhájily již zmíněný Putovní pohár! Za tento obrovský úspěch patří poděkování všem zúčastněným žákům.

 Na tomto místě bych ráda vyzdvihla umělecká díla oceněná diplomy: prostorová práce Simony Fukové (z 8. tř.), obraz Terezy Vlachové z 8.třídy; řezbářská díla Jakuba a Jana Busínských (6.,9.tř.) a Kláry Pouzarové (6.tř.) - mladí talenti z Řezbářského kroužku, pod vedením Pavla Kodada, (který je zároveň tvůrcem Putovního poháru).

Výstavku prací všech našich výtvarníků je možné si prohlédnout nejen na stránkách https://www.zs.oparany.cz/info/fotogalerie/cerven-mesic-myslivosti-2019/, ale i u vstupu do Knihovny v budově školy.

                                                          Darina Kocourková

 

Dodatek ke školnímu řádu

Od 1. května 2018 platí dodatek ke školnímu řádu o používání mobilních telefonů a tabletů ve škole.

 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ( 2016/679) a směrnice školy ke GDPR

Informovaný souhlas zákonných zástupců na tomto odkazu.

 

Nový projekt realizovaný na naší škole v letech 2019 - 2021,

projekt ZŠ a MŠ Opařany je spolufinancován Evropskou unií.

Aktuality

 

Projekt realizovaný na naší škole v letech 2017 - 2019,

projekt ZŠ a MŠ Opařany byl spolufinancován Evropskou unií.

Aktuality

 

Stop obezitě

školní jídelna byla ve školním roce 2014/2015 zapojena do projektu

Stop obezitě. Cílem  projektu je snižování spotřeby bílého

rafinovaného cukru, konzumace nápojů a potravin s nízkou

energetickou hodnotou a zvyšování vlákniny v jídelníčku.

V lednu 2015 jsme získali osvědčení za naplnění podmínek

projektu.

 

Naše škola je zapojena do výzvy

 EU peníze školám

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Celý projekt je zaměřen na individualizaci výuky,

vytváření nových vzdělávacích materiálů , 

další vzdělávání pedagogických pracovníků

a na nákup materiálního vybavení školy.

Tento projekt  je spolufinancován Evropským sociálním fondem

a státním rozpočtem České republiky.

1.9. - 2011- zahájení projektu

V první fázi jsme obdrželi 645 715,80,- Kč, které jsme použili

na obnovu počítačů v učebně, nákup notebooků, dataprojektorů

a rozšíření sítě do všech tříd. Učitelé začali vypracovávat  digitální

učební materiály - DUM, na konci února byla vypracována

1. monitorovací zpráva pro MŠMT.

Na konci září 2012  byla odeslána  2. monitorovací zpráva pro MŠMT.

V listopadu 2012 jsme obdrželi 430 477,20,- Kč na dovybavení učeben

ICT technikou / např. počítače, interaktivní tabule /.

7.března 2013 jsme odeslali 3.monitorovací zprávu pro MŠMT.

Dokončili jsme jednotlivé DUM .

V září 2013 jsme zpracovali 4. monitorovací zprávu pro MŠMT.

V  prosinci 2013 proběhlo 3. výběrové řízení  na dovybavení ICT technikou.

Byly pořízeny 2 interaktivní tabule do 1. a 2.třídy a 6 počítačů s monitory

do počítačové učebny.

V březnu 2014  jsme zhodnotili celý projekt

a odeslali  5.monitorovací zprávu.

 

Kvalitnějším vybavením víceúčelové učebny

za kvalitnější přípravou budoucích řemeslníků

projekt je spolufinancován Evropskou unií

z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova

v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova.

Realizací projektu budou vytvořeny podmínky

pro kvalitní polytechnickou výchovu, posílen zájem žáků 

o technické a řemeslné obory.

Projekt je realizován za pomoci Občanského sdružení 

MAS Krajina srdce.

Za dotaci 121 000,- Kč jsme pořídili :

nářadí a elektrotechnické stavebnice, potřeby na keramiku,

laminovačku,, pojízdnou tabuli, přenosné stoličky

 

Poskytnutí grantu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje přidělilo naší škole grant 

ve výši 100 000,- Kč na realizaci projektu s názvem

" Rekonstrukce stávajících sportovišť ."

Na podlahu v malé tělocvičně byl v září 2013 položen

nový povrch Tarkett Omnisports.

 

Poskytnutí grantu

Rada Jihočeského kraje přidělila naší škole grant 

ve výši 25 000,- Kč na realizaci projektu s názvem

"Vybudování  víceúčelové místnosti pro pravidelnou

zájmovou činnost ." Tato víceúčelová místnost začala

fungovat od září 2012. 

9.12. Výzva k podání nabídek prosinec 2013

5.11. Oznámení  výsledku 2. výběrového řízení

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
projekt-2017-2019.pdf 74.6 Kb