Aktuality

Aktuality

 

Sledujte Kalendář akcí.

Najdete zde informace o celém školním roku

Nejbližší akce:

Každé úterý vybíráme  baterie, tonery.........

 - podrobnosti v Dokumentech

Leden 2022

3. 1. Zahájení výuky v novém roce 2022

3. 1.  - Testování formou antigenních testů - všichni žáci

5. 1.  - Projektový den na SŠSI v Táboře / 9. třída /

6. 1. - Testování formou antigenních testů - všichni žáci

7.1. -  Led(n)ová výprava - projektový den / 3. třída /

10. 1.  - Testování formou antigenních testů - všichni žáci

11. 1. - Dějepisná olympiáda - školní kolo / 8. a 9. třída /

             Téma - Šlechta v proměnách času 

                          / konec raného středověku - 1648 /

13. 1.  - Testování formou antigenních testů - všichni žáci

17. 1.  - Testování formou antigenních testů - všichni žáci

17. 1. - Angličtina s rodilým mluvčím / 8. a 9. třída /

18.1. - Starý mobil pro Remobil - sběrová kampaň 

            starých mobilů v rámci projektu Recyklohraní

            podrobnosti o akci v Dokumentech

19.1. - Přemyslovci - projektový den / 4. třída /

24. 1.  - Testování formou antigenních testů - všichni žáci

24. 1. - Angličtina s rodilým mluvčím / 6. a 7. třída /

25.1. - Starý mobil pro Remobil - sběrová kampaň 

            starých mobilů v rámci projektu Recyklohraní

25.1. - Beseda se včelařem / 4. třída /

26. 1. - Včely - projektový den / 4. třída /

26. 1. - Pedagogická rada

          - zhodnocení  prospěchu a chování v 1. pololetí

31. 1.  - Testování formou antigenních testů - všichni žáci

31. 1. - vysvědčení

            1. stupeň - 4. hodina - výuka končí 11.25

            2. stupeň - 5. hodina - výuka končí 12.20

Únor 2022

4. 2. - pololetní prázdniny

9. 2. - Jak vzniklo divadlo? / 6. třída /

         Projektové dopoledne v táborském divadle.

10. 2. - Jak vzniklo divadlo? / 8. třída /

         Projektové dopoledne v táborském divadle.

21. 2.  - 27. 2. - jarní prázdniny

Březen 2022

2. 3. - Projektový den na SŠSI v Táboře / 9. třída /

Vzdělávací program na podporu čtenářství

s pracovnicí Městské knihovny Milevsko

3.3. - Kdo je knihomol? / 1. třída /

         Každý bulí nad cibulí / 2. třída /

8. 3. - A co bys dělal ty ? / 3. a 4. třída /

14. 3. - A co bys dělal ty ? / 5. třída /

 

Novinky v menu Dokumenty

Starý mobil pro Remobil

Antigenní testování - leden 2022

 

4. 11.  - 31.12. 2021 - pilotní testování společnosti SCIO

          4. třída . Čj, M, Aj

          6. třída - Čj, M, OSP / obecné studijní předpoklady /

          8.  třída - Čj, M, OSP

            9. třída - Čj, M, OSP

 

Dárková sbírka pro rodiny sociálně slabší a ohrožené děti

/ hračky, knihy, kreslící potřeby, vlastní výrobky / - do 17.12.

Na stromečku v hale jsou zavěšené kartičky, kde je uvedeno

jméno dítěte, věk a číslo.

Zabalené dárky se vkládají do košíku pod stromečkem.

Na dárku je napsané číslo, pro koho je dárek určen.

Poděkování za dárky najdete v Dokumentech

 

Listopad 2021

IT - SLOT - vědomostní soutěž pro žáky 8. a 9. třídy

Nominační kolo - 4963 soutěžících ze 127 škol

Prvních 50 postupuje do finále v Praze.

Mezi postupujícími do finále je i náš žák

JAKUB BUSÍNSKÝ z 9. třídy. :-)

Gratulujeme 

Cílem soutěže je prohloubit zájem žáků o studium informačních technologií

 a zároveň formovat jejich logické myšlení.

První část soutěžních úloh je zaměřena na oblast základních vědomostí

o informačních technologiích (internetu, hardwaru, softwaru,

operačních systémech, komunikaci prostřednictvím ICT a programování).

Druhá část soutěžních úloh je věnována matematickému a logickému myšlení.

 

Malé ohlédnutí

19.3. - Matematický klokan - celostátní soutěž, online / 6. - 9.třída /

Školní kolo

kategorie Benjamín

1. místo - Eliška Fischerová - 6.tř.

2. místo - Adéla Grelová - 7.tř.

3. místo - Simona Jírovcová - 6. tř.

kategorie Kadet

​1. místo - Matěj Prokop - 9. tř.

2. místo - Viktorie Míková - 8.tř.

3. místo - Jan Kovařík - 8. tř.

 

14.1. - Dějepisná olympiáda - okresní kolo / on - line /

           téma: "Labyrintem barokního světa" (1556 - 1781)

           účastnili se 3 žáci 9. třídy

           Monika Kovářová 

          Tereza Stejskalová

           Kryštof Malý - postup do krajského kola - 17.3.2021

           V  krajském kole obsadil vynikající 1.místo

           Postoupil do celostátního kola

Speedmat  

Program Speedmat  učí žáky matematiku jinou formou,

motivuje k lepším výsledkům.

 Jedná se o mezinárodní soutěžní program. 

Zapojeni žáci z různých ročníků.

 

Ovoce do škol 

Ve školním roce 2021/2022 se opět účastníme

 evropského projektu " Ovoce do škol " .

 

Mléko do škol

Ve školním roce 2021/22 pokračuje tento projekt pro žáky 1. i 2.stupně.

Cílem projektu je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků

 

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou

MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti

žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim

osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých

drobných elektrozařízení.

Ve školním roce 2021 / 2022 vstupuje projekt Recyklohraní

do 14. ročníku. Do projektu je k 30.6. zapojeno přes 3 810  škol.

Naše škola každoročně patří mezi ty nejaktivnější.

Jsme držiteli " Zlatého diplomu Recyklohraní".

Ve školním roce 2020/2021 jsme obsadili 2. místo

v Jihočeském kraji ve sběru baterií.

Za nasbírané body jsme již získali :

Stolní fotbal – 3 kusy

Multifunkční  laserová tiskárna + průběžně doplňujeme xerografický papír

Pingpongový stůl – 2 kusy

Sady pro stolní tenis  – 4 kusy  + doplňujeme míčky

Výjezdní program Recyklace hrou

Švihadlo s digitálním displejem

Sada na hru badminton – 11 kusů

Výtvarné potřeby do školní družiny

Předplatné časopisu Sluníčko do školní družiny

Vybavení do tělocvičny / branky, hokejky, míče, florbalové míčky ap. /

Učební pomůcky

Odměny pro žáky / výtvarné potřeby, publikace ap. /

 

Starý mobil pro Remobil  - sběrová kampaň starých mobilů

náš program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět ve spolupráci

s neziskovou společností Remobil vyhlašuje sběrovou kampaň

se soutěží Starý mobil pro Remobil.

Akce probíhá  do konce ledna 2022 – vybíráme 18.1. a 25.1. 2022

Všechny školy, které v době kampaně objednají svoz použitých mobilních telefonů,

obdrží v rámci sběrové kampaně  za jeden vybraný mobil 5 bodů 

(mimo kampaň jsou to 3 body), které se započítají na školní konto.

 

Projekt REMOBIL je neziskový projekt sběru starých a nepotřebných mobilů.

 

Telefony se hromadí v domácnostech a znamenají tak do budoucna

enviromentální problém. Díky recyklaci mobilů dochází k opětovnému

využití surovin. To v součtu znamená například

významné úspory vody a snížení produkce ekvivalentu CO².

Zároveň se z každého telefonu přispívá 10 Kč na charitativní účely 

- např. Jedličkův ústav

 

  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ( 2016/679) a směrnice školy ke GDPR

Informovaný souhlas zákonných zástupců na tomto odkazu.

 

Nový projekt realizovaný na naší škole v letech 2019 - 2021,

projekt ZŠ a MŠ Opařany je spolufinancován Evropskou unií.

Aktuality

 

Projekt realizovaný na naší škole v letech 2017 - 2019,

projekt ZŠ a MŠ Opařany byl spolufinancován Evropskou unií.

Aktuality

 

 

 

Naše škola je zapojena do výzvy

 EU peníze školám

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Celý projekt je zaměřen na individualizaci výuky,

vytváření nových vzdělávacích materiálů , 

další vzdělávání pedagogických pracovníků

a na nákup materiálního vybavení školy.

Tento projekt  je spolufinancován Evropským sociálním fondem

a státním rozpočtem České republiky.

1.9. - 2011- zahájení projektu

V první fázi jsme obdrželi 645 715,80,- Kč, které jsme použili

na obnovu počítačů v učebně, nákup notebooků, dataprojektorů

a rozšíření sítě do všech tříd. Učitelé začali vypracovávat  digitální

učební materiály - DUM, na konci února byla vypracována

1. monitorovací zpráva pro MŠMT.

Na konci září 2012  byla odeslána  2. monitorovací zpráva pro MŠMT.

V listopadu 2012 jsme obdrželi 430 477,20,- Kč na dovybavení učeben

ICT technikou / např. počítače, interaktivní tabule /.

7.března 2013 jsme odeslali 3.monitorovací zprávu pro MŠMT.

Dokončili jsme jednotlivé DUM .

V září 2013 jsme zpracovali 4. monitorovací zprávu pro MŠMT.

V  prosinci 2013 proběhlo 3. výběrové řízení  na dovybavení ICT technikou.

Byly pořízeny 2 interaktivní tabule do 1. a 2.třídy a 6 počítačů s monitory

do počítačové učebny.

V březnu 2014  jsme zhodnotili celý projekt

a odeslali  5.monitorovací zprávu.

 

Kvalitnějším vybavením víceúčelové učebny

za kvalitnější přípravou budoucích řemeslníků

projekt je spolufinancován Evropskou unií

z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova

v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova.

Realizací projektu budou vytvořeny podmínky

pro kvalitní polytechnickou výchovu, posílen zájem žáků 

o technické a řemeslné obory.

Projekt je realizován za pomoci Občanského sdružení 

MAS Krajina srdce.

Za dotaci 121 000,- Kč jsme pořídili :

nářadí a elektrotechnické stavebnice, potřeby na keramiku,

laminovačku,, pojízdnou tabuli, přenosné stoličky

 

Poskytnutí grantu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje přidělilo naší škole grant 

ve výši 100 000,- Kč na realizaci projektu s názvem

" Rekonstrukce stávajících sportovišť ."

Na podlahu v malé tělocvičně byl v září 2013 položen

nový povrch Tarkett Omnisports.

 

Poskytnutí grantu

Rada Jihočeského kraje přidělila naší škole grant 

ve výši 25 000,- Kč na realizaci projektu s názvem

"Vybudování  víceúčelové místnosti pro pravidelnou

zájmovou činnost ." Tato víceúčelová místnost začala

fungovat od září 2012. 

9.12. Výzva k podání nabídek prosinec 2013

5.11. Oznámení  výsledku 2. výběrového řízení

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
projekt-2017-2019.pdf 74.6 Kb