Aktuality

Aktuality

Sledujte Kalendář akcí. Najdete zde informace

o celém školním roku 2019 /2020

 

Pokyny MŠMT o provozu MŠ a  ZŚ v květnu a v červnu 2020

+ čestné prohlášení

+ Vyhlášku 211/ 2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků

ve 2.pololetí školního roku 2019/2020

+ Provoz ZŠ - aktualizovaná verze k 27.5.2020

najdete v sekci Dokumenty - Dokumenty ke stažení

 

Červen 2020

2.6. -   konzultace pro žáky 9.třídy

8.6. - jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory

9.6. -  jednotné přijímací zkoušky na víceletá gymnázia 

9.6. -   konzultace pro žáky 6. - 8.třídy

16.6. -   konzultace pro žáky 6. - 8.třídy

22.6. - Pedagogická rada - zhodnocení prospěchu a chování

            ve 2.pololetí

23.6. - třídnické hodiny 6. - 9.třída 

26.6.-  vydávání vysvědčení - mohou přijít všichni žáci

            od 7.55 - 1. - 8.třída

            od 9.00 - 9.třída

29.6. - 30.6. - ředitelské volno / týká se MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ /

           - rekonstrukce podlahy ve školní kuchyni

 

Základní škola a Mateřská škola v Opařanech oznamuje,

že výsledky zápisu do  mateřské školy  

 naleznete na našich webových stránkách 

www.zs.oparany.cz v sekci

 Dokumenty – Dokumenty ke stažení –

Zápis do  MŠ 2020/2021 - Seznam uchazečů MŠ

 

Základní škola a Mateřská škola v Opařanech oznamuje :

výsledky zápisu do 1.třídy naleznete na našich webových stránkách 

www.zs.oparany.cz v sekci

 Dokumenty – Dokumenty ke stažení –

Zápis do  ZŠ 2020/2021 - Seznam uchazečů

 

Duben 2020

Velikonoční soutěž o nejhezčí kraslici - 

organizuje školní družina - podrobnosti v menu Družina

Fotky za soutěže najdete ve fotogalerii školní družiny

Komenský 2020 - pokračování v projektu -

aktivita - Each one teach one - učíme se navzájem / 8. třída /

Matematická gramotnost  - testy SCIO / 8.třída /

Čtenářská gramotnost  - testy SCIO / 8.třída /

 

 

 

Po dobu uzavření základní školy budou žákům zadávány domácí úkoly

prostřednictvím školního informačního systému DM SOFTWARE.

1. - 4. třída  v modulu  Zprávy

5. - 9. třída  v modulu Domácí úkoly

Pokud máte problém s přihlášením do systému,

kontaktujte mě na emailu :  dolejsova.hedvika@seznam.cz

 

Žádost o ošetřovné a zápisové lístky vydáváme po telefonické

domluvě na čísle 721 641 341 - Jiří Kravar

 

Aktuální informace sledujte na  www.zs.oparany.cz

a rovněž prostřednictvím našeho školního informačního systému

DM SOFTWARE.

 

 Turnaj ve florbalu v Sezimově Ústí  - 18.2.2020

 Dívky  ze 4. a  5. třídy vybojovaly krásné 2.místo.

 

 J.A.Komenský - projektový den / 8.třída /  - 21.2.2020

           Projekt Komenský 2020 vznikl při příležitosti 350. let od úmrtí 

           učitele národů – Jana Amose Komenského (1592 – 1670). 

           Cílem projektu, který se zaměřuje  jak na studenty škol, 

           tak na širokou veřejnost, je oslovit českou společnost

           s Komenského poselstvím, předat jeho nadčasový odkaz 

            současné mladé generaci  a přizvat tak národ k navázání 

           a dokončení Komenského porady o nápravě.

 

Dějepisná olympiáda - školní kolo -  25.11.2019

 Téma - Dlouhé století se loučí / 1880 - 1920 /

             1.místo - Vlachová Tereza - postup do okresního kola v Táboře

                                                         postup do krajského kola v Č.Budějovicích

             2.místo -  Fuková Simona - postup do okresního kola v Táboře

             3.místo -  Petrová Lenka

 

Olympiáda z čekého jazyka - školní kolo / 8. a 9.třída / - 20.11.2019

  8.třída  -   1.místo - Luštincová Adéla - postup do okresního kola

                   2.místo - Malý Kryštof

                   3 .místo -  Prokop Matěj

   9.třída -  1.místo - Vlachová Tereza - postup do okresního kola

                  2.místo - Jírovcová Karolína 

                  3.místo -  Fuková Simona

 

 Fyzikální olympiáda - okresní kolo v Táboře - 24.1.2020

 školu reprezentovala Tereza Vlachová / 9.třída /

 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce - 20.2.2020

okresní kolo v Táboře

 školu reprezentovala Tereza Bendová / 7.třída  /

 

Co víš o houbách ?

vědomostní soutěž v Botanické zahradě VOŠ a SZeŠ Tábor

1.místo - Jan Kovařík / 7.třída /

2.místo - Petr Bursík  / 7.třída /

3.místo - Ondřej Krejčí  / 7.třída /

 

Hra na zobcovou flétnu

Paní učitelka Albrechtová ze ZUŠ  přijme nové žáky

na výuku hry na zobcovou flétnu.

Pokud by měl někdo zájem, může se přihlásit

v úterý nebo ve čtvrtek od 14.00  do 15.30 u paní učitelky

Albrechtové v učebně 1.třídy v ZŠ  Opařany.

 

Podzimní sběrová kampaň

Do 15.11.2019 probíhá podzimní  kampaň ve sběru

baterií, mobilů a drobného elektra. Škola získá v tomto

období více bodů za odevzdaný sběr.

 Žáci, kteří  odevzdají nejvíce baterií, mobilů a drobného

elektrozařízení budou po vyhodnocení  v prosinci 2019

odměněni.

 

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou

MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti

žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim

osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých

drobných elektrozařízení.

Ve školním roce 2019/ 2020 vstupuje projekt Recyklohraní

do 12. ročníku. Do projektu je k 30.6. zapojeno přes 3 720  škol.

Ve školním roce  2018/2019 školy odevzdaly k dalšímu využití :

20 055 ks použitých mobilních telefonů

148 000 kg baterií

241 000 kg drobného elektrozařízení

3 630 ks prázdných tonerů a cartridgí

Naše škola každoročně patří mezi ty nejaktivnější.

Jsme držiteli " Zlatého diplomu Recyklohraní".

Za nasbírané body jsme již získali :

Stolní fotbal – 3 kusy

Multifunkční  laserová tiskárna + průběžně doplňujeme xerografický papír

Pingpongový stůl – 2 kusy

Sady pro stolní tenis  – 4 kusy  + doplňujeme míčky

Výjezdní program Recyklace hrou

Švihadlo s digitálním displejem

Sada na hru badminton – 11 kusů

Výtvarné potřeby do školní družiny

Předplatné časopisu Sluníčko do školní družiny

Vybavení do tělocvičny / branky, hokejky, míče, florbalové míčky ap. /

Učební pomůcky

Odměny pro žáky / výtvarné potřeby, publikace ap. /

 

Sběr baterií, drobného elektrozařízení,

tonerů, cartridgí a mobilů

Bude probíhat vždy ve čtvrtek 10.30 - 10.40

                                                 11.25 - 11.35

Ve 3.a 4.třídě po dobu plavání ráno před vyučováním .

Začínáme ve čtvrtek 19. 9. 2019

Ukončení sběru  21. 5. 2020

Vybírá se pouze drobné elektrozařízení,

které se vejde do sběrné nádoby.

 

Ovoce do škol 

Ve školním roce 2019/2020 se opět účastníme

 evropského projektu " Ovoce do škol " .

 

Mléko do škol

Ve školním roce 2019/20 se opět účastníme projektu pro žáky 1. i 2.stupně.

Cílem projektu je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků

 

Aktuality

 

       

   Co může prvňáček od naší školy očekávat v průběhu devíti let a do čeho se může přihlásit.

 1. Kvalitní výuku na interaktivních tabulích.
 2. Výuku v počítačových učebnách na výukových programech.
 3. Využívání dataprojektoru při výuce
 4. Provádět prezentace z jednotlivých témat v předmětech (ve vyšších ročnících)
 5. Povinná výuka Aj od 3. třídy
 6. Kroužky Aj (celé třídy) již od 1. ročníku
 7. Možnost vstoupit do kroužku Aj s rodilým mluvčím – 1 hodina týdně
 8. Povinná výuka Nj od 7. třídy
 9. Možnost navštěvovat ZUŠ v budově školy – kytara, klavír, zobcová flétna
 10. Možnost navštěvovat kroužky florbalu, řezbářství, keramiky a myslivosti, doučování, čtenářský klub
 11. Zúčastňovat se olympiád v atletice, Čj, D, Aj, Hv
 12. Zúčastnit se lyžařského výcviku
 13. Ve 3. i 4. třídě se zúčastnit 20 hodinového kurzu plavání
 14. Zúčastňovat se v rámci školy „Recyklohraní“
 15. Na 1. stupni navštěvovat školní družinu a školní klub
 16. V rámci výuky využívat kopírky a tiskárny
 17. V rámci tematických projektových dnů zažít spolupráci napříč třídami celé školy
 18. Možnost aktivního odpočinku o přestávkách
 19. Možnost vybrat si oběd ze dvou jídel
 20. Pravidelně navštěvovat divadelní představení, exkurze

 

ZŠ a MŠ Opařany a výtvarná soutěž Červen – Měsíc myslivosti 2019

V letošním roce proběhl jubilejní, již 15. ročník okresní výtvarné soutěže Červen – Měsíc myslivosti pořádaný ČMMJ Tábor. Žáci naší školy se této soutěže pravidelně zúčastňují, ale teprve v loňském roce se jim v silné konkurenci povedl veliký úspěch – získali 1. místo v soutěži škol, tj. Putovní pohár. Ovšem, jak lidová moudrost praví: „Těžké je zvítězit, ale ještě těžší je úspěch obhájit…“ a právě tento „kousek“ se povedl našim výtvarníkům v letošní soutěži!

V soutěži, do které bylo přihlášeno cca 360 prací a  odborné komisi předsedal akademický malíř Teodor Buzu, dokázaly naše děti navázat na loňské vítězství a obhájily již zmíněný Putovní pohár! Za tento obrovský úspěch patří poděkování všem zúčastněným žákům.

 Na tomto místě bych ráda vyzdvihla umělecká díla oceněná diplomy: prostorová práce Simony Fukové (z 8. tř.), obraz Terezy Vlachové z 8.třídy; řezbářská díla Jakuba a Jana Busínských (6.,9.tř.) a Kláry Pouzarové (6.tř.) - mladí talenti z Řezbářského kroužku, pod vedením Pavla Kodada, (který je zároveň tvůrcem Putovního poháru).

Výstavku prací všech našich výtvarníků je možné si prohlédnout nejen na stránkách https://www.zs.oparany.cz/info/fotogalerie/cerven-mesic-myslivosti-2019/, ale i u vstupu do Knihovny v budově školy.

                                                          Darina Kocourková

 

Dodatek ke školnímu řádu

Od 1. května 2018 platí dodatek ke školnímu řádu o používání mobilních telefonů a tabletů ve škole.

 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ( 2016/679) a směrnice školy ke GDPR

Informovaný souhlas zákonných zástupců na tomto odkazu.

 

Nový projekt realizovaný na naší škole v letech 2019 - 2021,

projekt ZŠ a MŠ Opařany je spolufinancován Evropskou unií.

Aktuality

 

Projekt realizovaný na naší škole v letech 2017 - 2019,

projekt ZŠ a MŠ Opařany byl spolufinancován Evropskou unií.

Aktuality

 

Stop obezitě

školní jídelna byla ve školním roce 2014/2015 zapojena do projektu

Stop obezitě. Cílem  projektu je snižování spotřeby bílého

rafinovaného cukru, konzumace nápojů a potravin s nízkou

energetickou hodnotou a zvyšování vlákniny v jídelníčku.

V lednu 2015 jsme získali osvědčení za naplnění podmínek

projektu.

 

Naše škola je zapojena do výzvy

 EU peníze školám

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Celý projekt je zaměřen na individualizaci výuky,

vytváření nových vzdělávacích materiálů , 

další vzdělávání pedagogických pracovníků

a na nákup materiálního vybavení školy.

Tento projekt  je spolufinancován Evropským sociálním fondem

a státním rozpočtem České republiky.

1.9. - 2011- zahájení projektu

V první fázi jsme obdrželi 645 715,80,- Kč, které jsme použili

na obnovu počítačů v učebně, nákup notebooků, dataprojektorů

a rozšíření sítě do všech tříd. Učitelé začali vypracovávat  digitální

učební materiály - DUM, na konci února byla vypracována

1. monitorovací zpráva pro MŠMT.

Na konci září 2012  byla odeslána  2. monitorovací zpráva pro MŠMT.

V listopadu 2012 jsme obdrželi 430 477,20,- Kč na dovybavení učeben

ICT technikou / např. počítače, interaktivní tabule /.

7.března 2013 jsme odeslali 3.monitorovací zprávu pro MŠMT.

Dokončili jsme jednotlivé DUM .

V září 2013 jsme zpracovali 4. monitorovací zprávu pro MŠMT.

V  prosinci 2013 proběhlo 3. výběrové řízení  na dovybavení ICT technikou.

Byly pořízeny 2 interaktivní tabule do 1. a 2.třídy a 6 počítačů s monitory

do počítačové učebny.

V březnu 2014  jsme zhodnotili celý projekt

a odeslali  5.monitorovací zprávu.

 

Kvalitnějším vybavením víceúčelové učebny

za kvalitnější přípravou budoucích řemeslníků

projekt je spolufinancován Evropskou unií

z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova

v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova.

Realizací projektu budou vytvořeny podmínky

pro kvalitní polytechnickou výchovu, posílen zájem žáků 

o technické a řemeslné obory.

Projekt je realizován za pomoci Občanského sdružení 

MAS Krajina srdce.

Za dotaci 121 000,- Kč jsme pořídili :

nářadí a elektrotechnické stavebnice, potřeby na keramiku,

laminovačku,, pojízdnou tabuli, přenosné stoličky

 

Poskytnutí grantu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje přidělilo naší škole grant 

ve výši 100 000,- Kč na realizaci projektu s názvem

" Rekonstrukce stávajících sportovišť ."

Na podlahu v malé tělocvičně byl v září 2013 položen

nový povrch Tarkett Omnisports.

 

Poskytnutí grantu

Rada Jihočeského kraje přidělila naší škole grant 

ve výši 25 000,- Kč na realizaci projektu s názvem

"Vybudování  víceúčelové místnosti pro pravidelnou

zájmovou činnost ." Tato víceúčelová místnost začala

fungovat od září 2012. 

9.12. Výzva k podání nabídek prosinec 2013

5.11. Oznámení  výsledku 2. výběrového řízení

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
projekt-2017-2019.pdf 74.6 Kb