Kalendář akcí

Březen 2008

Březen 2008

13.3. - O svátcích jara - divadlo v Táboře / 6. a 7. třída /

13.3. - Turnaj ve vybíjené v Táboře - chlapci - 4. a 5. třída

             Turnaje se zúčastnilo 8 družstev.Chlapci vybojovali

             výborné 3. místo.

18.3. - Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo v Táboře

            naši školu reprezentovala Iveta Gáliková - 9. třída

18.3. - Český Krumlov - exkurze / 4. a 6. třída /

18.3. - Velikonoční výstava - Galerie U Radnice v Táboře / 8. třída /

Malujeme velikonoční vajíčka - soutěž ve školní družině

21.3. - Nejkrásnější hádanka - kino Svět v Táboře

           odpolední akce pro prvňáčky a jejich sourozence

20.3. - 21.3. - velikonoční prázdniny

26.3. - O ševci Ondrovi a komtesce Julince - divadlo v Táboře

            / 1., 2.a 3. třída /

27.3. - Matematický klokan 2008 / 2. - 9. třída / 

28.3. - Potenciály - testy společnosti Scio mají pomoci

          při vyhledávání žáků s předpoklady k vysokoškolskému

          studiu           

28.3. - Ve stanici nelze - divadlo v Táboře / 9. třída /