Kalendář akcí

Březen 2016

3.3. - 17.00 - vydávání zápisových lístků, informace

        o zkouškách a přijímacím řízení na střední školy

10.3. - turnaj ve vybíjené v Táboře / 4.třída /

17.3. - 18.3. - Republikové finále ve florbalu - dívky

                       v Mladé Boleslavi

18.3. - Jedeme fandit do Mladé Boleslavi ! / výběr žáků 2.st. /

18.3. - Velikonoční výstava v Podboří / 2. a 5.třída /

21.3. - Na salaši zase straší - divadlo v Táboře / 3., 4. a 5.tř. /

21.3. - Dějepisná olympiáda - krajské kolo v Českých Budějovicích

          do krajského kola postoupili :

           Roman Buchcar / 9.třída /

           Josef Hořejší / 9.třída /

21.3. - Lidské tělo - projektový den - 1.třída

22.3. - Velikonoce - projektový den - 1.třída

​22.3. - Velikonoční laťka / 2.stupeň /

23.3. - Velikonoční tvoření - projektový den  / 1. - 5.třída /

24.3. - Den otevřených dveří v MŠ - 9.00 - 11.00

24.3. - 25.3. - Velikonoční prázdniny

Řekni, co ti chutná

březen - červen 2016

besedy s vedoucí školní jídelny o školním stravování, 

spotřebním koši, nutričním doporučení ap.

Společná tvorba jídelníčku, vaříme na přání........