Kalendář akcí

Duben 06

7.4. - Velikonoční pohádka /divadlo v Táboře/ - 1.stupeň ZŠ

11.4. - Velikonoční laťka

12.4. - turnaj ve vybíjené - /3. - 5. třída/

13.-14.4. - Velikonoční prázdniny

17.4. - Pondělí velikonoční

18.4. - Velikonoční výstava v Dětské psychiatrické léčebně v Opařanech

21.4. - Den Země - Ukliďme svět - Clean up the world

           Celá škola se zapojila do této celosvětové akce , uklízeli jsme v obci i v okolí

24.4. - přijímací zkoušky ke studiu ve středních školách / týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií /

24.4. - Pedagogická rada - zhodnocení prospěch a chování ve 3. čtvrtletí

26.4. - exkurze do Prahy - Botanická zahrada - skleník FATA MORGÁNA - tropičtí motýli

           Národní muzeum

26.4. - Návštěva ZOO- parku DPL Opařany

           Děti ze ŠD a ŠK se zúčastnily otevření nového srubu v ZOO- parku.Setkaly se zde i s Bělou

          Jensen z nadace Stonožka.Běla Jensen dětem poděkovala na krásná vánoční přání,

          na která letos psal vánoční pozdravy i premiér  Jiří Paroubek.

28.4.  - soutěž Paragraf 11/55 - školní kolo

         1.místo - 6.třída / Pecková L.,Housková K.,Procházková A.,Větrovský P. /

         2.místo - 8.třída / Mikešová K.,Kratochvílová H.,Mikulášová Z. /

         3.místo - 7.třída / Bastlová Š.,Hořejší J., Jelen Z. /