Kalendář akcí

Duben 2014

 

1.4. - Aprílová škola - žáci 9.třídy učí v 1. - 7.třídě

3.4. - Národní soutěž ZUŠ - hra na kytaru, krajské kolo

         Tadeáš Trča  / 4.tř. / získal ve své kategorii 1.místo

7.4. - 11.4. - sběr velkých elektrospotřebičů

9.4. - 10.4. - zápis do MŠ

                     po oba dny 10.00 - 12.00

                                       15.00 - 16.00

10.4. - Muzeum čokolády v Táboře - exkurze / 7.třída /

11.4. - Velikonoční dílna žáků /1. a 9.třída /

15.4. - turnaj ve vybíjené / 2. - 5.třída /

16.4. - Velikonoční laťka

17.4. - 18.4. - velikonoční prázdniny

21.4. - Velikonoční pondělí

22.4. - přijímací zkoušky na střední školy

22.4. - Rybářská olympiáda - školní kolo

            1.místo - Jan Miesbauer - 6.třída

             2.místo - Stanislav Šnejd - 6.třída

             3.místo - Lenka Kratochvílová - 7.třída

23.4. - přijímací zkoušky na střední školy

23.4. - pedagogická rada

           zhodnocení prospěchu a chování ve 3.čtvrtletí

24.4. a 25.4. - Lucemburkové - projektové dny ve 4.třídě

29.4. - třídní schůzky - 1.stupeň - 15.30

                                     2.stupeň - 16.00

30.4. - Čarodějnická škola / 1.třída /

30.4. - Tábor - dějepisná exkurze / 9.třída /

 

Červen, měsíc myslivosti a ochrany přírody

výtvarná soutěž

2.kategorie ZŠ

1.místo - Adam Kadlec / 2.třída /

Cena poroty : Veronika Sűsmilichová / 7.třída/

Výstava  výtvarných prací 19.5. -23.5. 2014

v budově Střední zemědělské školy v Táboře.

Olympijský víceboj - duben - květen 2014  / 1. - 9.třída /

 

Výsledky krajského kola Astonomické olympiády

kategorie GH

Úspěšní řešitelé :

Tóth Vojtěch / 6.třída / - 2.místo

 Pinc Vojtěch / 6.třída / - 6.místo

 Kalkus Daniel / 6.třída / - 21.místo

kategorie EF

Gráf Luboš / 9.třída / - 10.místo