Kalendář akcí

Duben 2020

6.4. - 24.4. - zápis do 1.třídy - proběhne elektronicky

Velikonoční soutěž o nejhezčí kraslici - 

organizuje školní družina

Komenský 2020 - pokračování v projektu -

aktivita - Each one teach one - učíme se navzájem / 8.třída /

Matematická gramotnost  - testy SCIO / 8.třída /

Čtenářská gramotnost  - testy SCIO / 8.třída /