Kalendář akcí

Květen 2011

Květen 2011

3.5. - třídní schůzky

         15.30 - 1.stupeň

          16.00 - 2.stupeň

4.,18. a 31.5. - Na jedné lodi - projekt zaměřený

            na multikulturní výchovu / 9. třída /

5.5. - Husitské muzeum v Táboře - exkurze / 7.třída /

10.5. - Praha - exkurze -  Národní muzeum

            Staré pověsti české / 6. a 7. třída /

11.5. - Den Země - úklid obce a okolí

11.5. - Košík plný rozumu - krajské kolo

            školu reprezentovali - Nela Jelenoná - 2.tř.

                                                      Daniel Kalkus - 3.tř.

                                                      Roman Buchcar - 4.tř.

                                                      Petr Novotný - 5.tř.

Nela Jelenová postoupila do celostátního kola v Praze.

12.5. - Kozí Hrádek - exkurze - / 4. třída /

16.5. - Radovanovy radovánky - divadlo

            Kulturní dům v Milevsku / 1. - 3. třída /

18.5. - Pohár rozhlasu  v Táboře - 2.stupeň

23.5. - Ptáci a savci - soutěž v Táboře

           Soutěž družstev je zaměřena na znalosti z přírodopisu,

           především na chráněné druhy rostlin i živočichů,

           chráněná území , jejich význam a důležitost 

 Družstvo  7. třídy / K. Jelínková, T. Selnarová , 

 B. Truhlářová a M. Kosobud / obsadilo výborné 3. místo .

25.5. - Třeboň - školní výlet / 8. třída /

27.5. - cirkus Flamings / tělocvična ZŠ /

27.5. - Košík plný rozumu - celostátní kolo v Praze

           Naši školu reprezentovala Nela Jelenová / 2. tř. /

30.5. - fotografování