Kalendář akcí

Květen 2016

3.5. - Obnovitelné zdroje energie, úspory energie 

         - beseda / 7. - 9. třída /

4.5. - Dějepisná exkurze / 7.třída /

          Husitské muzeum v Táboře 

          expozice Husité a středověké podzemí

          Bechyňská  brána

           expozice Život ve středověku, vyhlídková věž Kotnov

5.5. - Výstava plemenného skotu, den techniky v Řepči

        / 8. a 9.třída /

9.5. - Pohár rozhlasu v Táboře / 2.stupeň /

10.5. - Techmánie Plzeň - exkurze / 6., 7. a 8.třída /

12.5. - pasování na čtenáře - 1.třída

16.5. -  Ronja, dcera loupežníka - divadlo v Táboře  / 1., 2. a 3. tř. /

16.5. - Mobilní planetárium / 4., 6. a 8. třída /

17.5. - JE Temelín, Křižíkova elektrárna Písek- exkurze /8. + 9.třída /

20.5. - 25.5. - Anglie - exkurze / část 9.třídy /

24.5. - Jak šel Honza do světa  / MŠ + 1. a 2.třída /

25.5. - ukončení sběru bateriií, drobného elektrozařízení,

            tonerů a cartridgí

27.5. - fotografování

30.5. - beseda s pracovníky Policie ČR /  2.stupeň /

31.5. - Výlet do zeměměřičství - matematika v praxi / 9.třída /

Turnaj ve vybíjené - 2.stupeň