Kalendář akcí

Květen 2018

9.5. - 10.5. - zápis do  mateřské školy

Oznámení

 

Základní škola a Mateřská škola v Opařanech oznamuje,

že zápis do MŠ se koná ve dnech

 

Středa        9. 5. 2018

Čtvrtek     10. 5. 2018

 

V době od 10 do 12 a od 15 do 16 hodin v budově školky

 

Kritéria přijímání dětí do MŠ Opařany

  1. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
  2. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Může být i mladší, ale musí být fyzicky i psychicky vyspělé a samostatné. Zákon č. 331/2012 dovoluje navštěvovat MŠ bez omezení u dětí starších 2 let. Tyto děti mohou být přijímány pouze v případě volné kapacity.
  3. O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitel ZŠ a MŠ Opařany.
  4. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel ZŠ a MŠ Opařany.
  5. Přednostně se přijímají děti ze spádové oblasti obce.
  6. Přednostně jsou přijímány děti obou zaměstnaných rodičů, kteří již nemají nárok na rod. příspěvek a žádají každodenní celodenní docházku.
  7. Rodiče se musí prokázat tím, že se dítě podrobilo stanoveným očkováním a má doklad, že je proti nákaze buď imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Před vstupem do mateřské školy by děti měly znát:

  • své jméno
  • zvládat základní návyky sebeobsluhy ( oblékat se, svlékat se, umět se samostatně najíst )
  • hygienické návyky ( použití ručníku, mýdla, WC, kapesníku )

 

Informace o přijetí dítěte do MŠ získají rodiče prostřednictvím seznamu, který bude vyvěšen na nástěnce v MŠ - pouze registrační čísla. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. Písemné rozhodnutí o přijetí bude součástí spisu dítěte. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno na adresu v písemné podobě.

 

Rodiče předloží rodný list dítěte.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

7. 5. - ředitelské volno

9. 5. - Putování s muzikou Réva (1. - 9.) -

cimbálová muzika - představení v tělocvičně

16. - 21. 5. - Anglie - exkurze (8.)

17. 5. - ukončení sběru baterií, drobných elektrospotřebičů, tonerů a cartridgí

21. 5. - pasování na čtenáře (1.)

22. 5. - školní výlet - Praha (4. + 5.)

25. 5. - fotografování

28. 5. - Devatero pohádek (1. - 5.)

    Fenomén Karel Čapek aneb od Dášeňky ke zkáze světa (6. - 9.)

divadlo v tělocvičně

29. 5. - školní výlet - muzeum rekordů a kuriozit (6.)

31. 5. - beseda s ornitologem (1. - 7.)