Kalendář akcí

Leden 06

3.1. - začátek výuky v novém roce 2006

5.1. - okresní turnaj ve florbalu v Táboře

9.1. - talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

9.1. - vyhlášení školního kola  "Dějepisné olympiády"

        Letošní téma :

        Věda a technika v průběhu staletí - od pěstního klínu   k první Nobelově ceně

        1.místo - Marie Iterská /9.třída/ - postupuje do okresního kola v Táboře

        2.místo - Michaela Ťoupalová  /9.třída/

        3.místo - Veronika Soldátová  /9.třída/

12.1. - v  17.00  ve společenské místnosti setkání rodičů žáků 8. a 9.třídy s Mgr. Buriánkem,

         zaměstnancem  Úřadu práce v Táboře.Rodiče se seznámí  s vývojem zaměstnanosti v našem

         regionu a možnostmi uplatnění absolventů škol a učebních oborů.

15.1 - 31.1. - talentové zkoušky v konzervatoři - přesný termín stanoví ředitel příslušné školy

23.1. - pedagogická rada - zhodnocení prospěchu a chování v 1.pololetí

27.1. - zahájení lyžařského výcviku v Nových Hutích na Šumavě

31.1. - vysvědčení za 1.pololetí šk.roku 2005/2006