Kalendář akcí

Listopad 2015

3.11. - plavecký výcvik / 3.a 4.třída /

3.11. - vaření s kuchařem

3.11. - florbal - Sezimovo Ústí - dívky - 2.st.

           dívky obsadily 1.místo a postupují do krajského kola

4.11. - florbal - Sezimovo Ústí - chlapci - 2.st.

           chlapci obsadili 6.místo

6.11. - Logická olympiáda - krajské kolo v Č.Budějovicích

           naši školu úspěšně reprezentoval D.Kalkus / 8.třída /

10.11. - plavecký výcvik / 3.a 4.třída /

12.11. - Úřad práce Tábor / 9.třída /

13.11. - Opakujeme slabiky, čteme slova

             projektový den / 1.třída /

16.11. - volný den vyhlášený ředitelem školy

17.11. - státní svátek

18.11. - Pedagogická rada

           - zhodnocení prospěchu  a chování v 1.čtvrtletí

18.11. - Království čtenářů /1. + 9.třída /

            slavnostní předávání Slabikáře

24.11.- plavecký výcvik / 3.a 4.třída /

24.11. - třídní schůzky

24.11. - IT - SLOT  / 8. a 9. třída /

             celostátní soutěž v informatice a logice

24.11. - turnaj ve florbalu -  Sezimovo Ústí - mladší chlapci

Vítáme advent / 1. stupeň /

projektové dny / 27.11.- 30.11. /

adventní dílny, výstava v Podboří 

pečeme perníčky / 5.třída /

společná dílna žáků 1. a 9.třídy