Kalendář akcí

Říjen 2021

5.10. - zahájení sběru baterií, tonerů.........

           podrobnosti v Dokumentech

6. 10. - Leonardo da Vinci - 500 let / 3. - 9. třída /

           vzdělávací pořad s interaktivní výstavou / v tělocvičně /

8. 10. - Logická olympiáda / pro přihlášené žáky /

8. 10. - Podzimní radovánky - projektový den, vycházka do přírody / 3. třída /

11.10.  - Příběh hlíny aneb cesta keramického hrnku

              projektový den v Jistebnici / školní družina /

13. 10. -  Burza středních škol v Táboře / 9. třída /

13. 10.  - Projektový den na SŠSI v Táboře / 8. třída /

21.10. Úřad práce v Táboře / 9. třída /

 

Vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni / 21.10. 2021 /

nemáme nahlášen ani jeden pozitivní výskyt onemocnění COVID,

naše škola nebude prodlužovat podzimní prázdniny.

25.10. - Pravěk - projektový den / 4. třída /

26.10. - Jak se žije v Podnebíně / 8. třída /

           simulační hra zaměřená na klimatické změny

27.10. a 29. 10. - podzimní prázdniny