Kalendář akcí

Únor 2015

3.2. - Zápis do 1. třídy  - 13.00 - 17.00

3.2. - První Přemyslovci - zábavně - vzdělávací program

         tělocvična ZŠ / 4.- 9. třída /

3.2. - Muzeum čokolády v Táboře - exkurze / 2. - 3.třída /

4.2. - Zápis do 1. třídy  - 13.00 - 17.00

K zápisu se dostavilo 29 dětí. Do 1.třídy bylo zatím přijato 22 dětí. 

5.2. - Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo

          Matouš  Cikán, Jiří Hořejší / 8.třída /

9.2. - 15.2. - Jarní prázdniny

20.2. - Z pohádky do pohádky 

            otevření putovní výstavy obrazů a literárních prací žáků

            Na výstavě je možné vidět i práce našich žáků :

            Denis Kalkus / 3.třída /

            Adéla Bendová / 7.třída /

            Natálie Kosobudová / 7.třída /

24.2. - Pražský hrad - exkurze / 4. a 5.třída /

24.2. - návštěva žáků 1. třídy v místní knihovně

26.2. Pražský hrad - projektový den / 4. a 5.třída /

 

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015

Obdrželi jsme grant ve výši 40 000,- Kč na vybudování a vybavení

nové učebny v MŠ, která má sloužit k preventivní péči v oblasti rozvoje 

komunikačních schopností u dětí předškolního věku.  Cílem projektu 

je rozvoj řečových a jazykových schopností dětí, zvyšování jejich komunikační

zdatnosti a předcházení poruchám v komunikaci.