Kalendář akcí

Únor 2017

1.2. - Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo v Táboře

         do okresního kola postoupili :

         Daniel Kalkus / 9.třída /

         Vojtěch Pinc / 9.třída /

3.2. - pololetní prázdniny

8.2. - O kouzelné vodě - divadlo v tělocvičně / MŠ + 1.,2.tř. /

8.2. - Pythagoriáda - 5.třída - školní kolo

         do okresního kola postupují :

         Saša Kovářová, Vojtěch Kodad

14.2. - Okresni kolo konverzační soutěže  v AJ 

            školu reprezentuje Daniel Kalkus / 9.třída /

14.2. - schůzka zákonných zástupců s výchovnou poradkyní

           - informace o přijímacím řízení, přihlášky, zápisové lístky

            16.00 - učebna 9.třídy

21.2. -  karneval ve školní družině

23.2. - turnaj ve vybíjené v Táboře / 5.třída /

27.2. - 5.3. - jarní prázdniny