Kalendář akcí

Únor 2020

3.2. - 9.2. - jarní prázdniny

9.2. - 15.2. - lyžařský výcvik Nové Hutě

18.2. - turnaj ve florbalu v Sezimově Ústí

           dívky - 4. - 5. třída

 20.2. - turnaj ve florbalu v Sezimově Ústí

           chlapci - 4. - 5. třída

20.2. - konverzační soutěž v anglickém jazyce 

           okresní kolo v Táboře

           školu reprezentuje Tereza Bendová / 7.třída  /

21.2. - J.A.Komenský - projektový den / 8.třída /

            Projekt Komenský 2020 vznikl při příležitosti 350. let od úmrtí 

           učitele národů – Jana Amose Komenského (1592 – 1670). 

           Cílem projektu, který se zaměřuje  jak na studenty škol, 

           tak na širokou veřejnost, je oslovit českou společnost

           s Komenského poselstvím, předat jeho nadčasový odkaz 

            současné mladé generaci  a přizvat tak národ k navázání 

           a dokončení Komenského porady o nápravě.

27.2. - Tělocvična Opařany - veřejné projednání ideové studie

            18.00 ve vestibulu ZŠ v 1. patře