Základní informace

Základní informace

Škola má v obci dlouholetou tradici. První školní budova byla postavena již v r. 1888 ,

i když školství jako takové existovalo již dříve.

Současná podoba školy je z r. 1995, kdy byly dvě stávající budovy zrekonstruovány

a rozšířeny tak, aby vyhovovaly  novým požadavkům.

V roce 2015 byla celá budova ZŠ zateplena, proběhla výměna oken a vchodových dveří.

ZŠ je od r. 1993 právním subjektem .

Zahrnuje také mateřskou školu, školní družinu, klub a školní jídelnu a výdejnu.

 

 Zaměstnanci  / 2019/2020 /     

 Ředitel:   Jiří   K R A V A R

Zástupce ředitele:  Hedvika  D O L E J Š O V Á

 

Výchovný poradce:  Veronika Mlčkovská

Metodik prevence : Lenka Máchová

 

Třídní učitelé:

1.třída - Šárka Selnarová

2. třída - Veronika Mlčkovská

3. třída - Olga Hladíková

4.třída - Miroslava Soldátová

5.třída - Jana Ranglová

6.třída - Simona Jirásková

7.třída - Lenka Máchová

8. třída - Jana Podlahová

9.třída - Darina Kocourková

 

Další učitelé:

Marie Kravarová

Kamila Ondráčková

Tomáš Mácha

 

Pedagogická asistentka v ZŠ  :

Michaela Smažíková 

 

Vychovatelky ve školní družině 

Marie Dindová

Jindřiška Kolářová

 

Administrativní pracovnice :

Žaneta Kupilíková

 

Provozní zaměstanci :

Pavel Kodad - školník

Pavlína Kalkusová

Zdeňka Farová

 

Učitelky v mateřské škole:

Zdeňka Šimáková - vedoucí učitelka

Hana Břicháčková

Petra Tušová

Veronika Musilová

 

Školnice v MŠ :

Hana Gráfová

 

Školní jídelna :

Kateřina Kovaříková - vedoucí školní jídelny

Dana Mlezivová

Martina Sadilová

Petra Svobodová

 

Vstup žáků do budovy  v 7.35

1. hodina - 7.55 - 8.40

2. hodina - 8.45 - 9.30

3. hodina - 9.45 - 10.30

4. hodina - 10.40 - 11.25

5. hodina - 11.35 - 12.20

Polední přestávka - 12.20 - 13.00

6. hodina - 12.25 - 13.10

7. hodina -  13.00 - 13.45

8. hodina - 13.50 - 14.35