Školní projekty - archiv

Projekty 2016/2017

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou

MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti

žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim

osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých

drobných elektrozařízení.

Ve školním roce 2016/ 2017 vstupuje projekt Recyklohraní

do 9. ročníku. Do projektu je k 1.9.2016 zapojeno přes 3 416 škol,

naše škola každoročně patří mezi ty nejaktivnější.

Jsme držiteli " Zlatého diplomu Recyklohraní".

Za nasbírané body jsme již získali :

Stolní fotbal – 3 kusy

Multifunkční  laserová tiskárna + průběžně doplňujeme xerografický papír

Pingpongový stůl – 2 kusy

Sady pro stolní tenis  – 4 kusy  + doplňujeme míčky

Výjezdní program Recyklace hrou

Švihadlo s digitálním displejem

Sada na hru badminton – 11 kusů

Výtvarné potřeby do školní družiny

Předplatné časopisu Sluníčko do školní družiny

Vybavení do tělocvičny / branky, hokejky, míče, florbalové míčky ap. /

Odměny pro žáky / výtvarné potřeby, publikace ap. /

Sběr baterií, drobného elektrozařízení,

tonerů a cartridgí

Bude probíhat vždy ve středu v 9.30 – 9.45

Začínáme ve středu 14.9.2016.

Ukončení sběru  17.5.2016.

 Věnuj mobil   3.1. - 25.1. 2017

- soutěž probíhá v rámci projektu Recyklohraní

- vybíráme ve středu 4., 11., 18., a 25. ledna 

   společně s elektrem a bateriemi

- funkční mobily předá společnost ASEKOL

   dětem do dětských domovů nebo organizacím,

   které pracují s handicapovanými spoluobčany

- nefunkční mobily budou zrecyklovány

- 3 vítězné třídy obdrží výlet do ZOO Jihlava

 

Ovoce do škol

Naše škola se účastní evropského projektu " Ovoce do škol "

s finanční podporou Evropského společenství - 1.stupeň

 

Ukliďme svět

celoroční projekt ,zapojeni všichni žáci školy

- třídění odpadu

- celoroční sběr baterií a elektrozařízení

- sběr tonerů a cartridgí 

 

Kolečkový den / 3.třída /

6.9. - projektový den

 

Barevný podzim / 4.třída /

29.9. - projektový den

 

Ilustrátoři dětských knih / 2.třída /

29.9. - projektový den

 

Vítání podzimu  /1.,2.,3. + 5.třída /

30.9. - projektový den ,vycházka do přírody 

 

Planeta Země 3 000

Filipíny - za obry a trpaslíky / 8.třída /

 

Pravěk / 4.třída /

12.10. - projektový den

 

Staré pověsti české / 4.třída /

 25.10. - projektový den

 

Státní svátky, významné  dny, ostatní svátky / 6.třída /

občanská výchova

 

Přírodní a kulturní zajímavosti ČR / 7.třída /

občanská výchova

 

Volba povolání / 8.třída /

občanská výchova

 

Globální problémy lidstva / 9.třída /

občanská výchova

 

Vesmír / 5.třída /

16.11. - projektový den

 

Živočichové / 4.třída /

16.11. - projektový den

 

Adventní tvoření / 1.třída /

25.11. - projektový den

 

Vánoční dílna / 4.třída /

6.12. - projektový den

 

Vánoční dílna / 5.třída /

14.12. - projektový den

 

Malý spisovatel / 4.třída /

19.12. - čtenářská dílna, autorská čtení

 

Vyjmenovaná slova / 4.třída /

3.1. - projektový den

 

Křížem krážem po ČR / 8.třída /

únor - květen 2017

Seznámení s jednotlivými kraji, jejich městy,

 přírodními podmínkami, historií, současností

 

Vybíjená / 5.třída /

březen - červen 2017

 

Karel IV. / 4.třída /

7.3. - projektový den

 

Karel Jaromír Erben / 3.třída /

28.3. - projektový den

 

Velikonoce

4.4. - velikonoční dílna / 4.třída /

7.4. - velikonoční dílna / 5.třída /

7.4. - velikonoční výstava v Podboří / 3.třída /

7.4. - Moravské pašije - divadlo v Táboře / 6.,7. a 9.tř. /

12.4. - velikonoční laťka - skok vysoký - soutěž

 

My favourite food / 3.třída /

9.5. - projekt

 

Včela / 2.třída /

30.5. - projekt

Ročníkové práce žáků 9.třídy

Příjmení a jméno

Název ročníkové práce

Vedoucí práce

Bendová  Adéla

Chov a péče o koně

Máchová Lenka

Burian Jan

Černobyl

 

Černý Adam

Florbal

Kravar Jiří

Dolejší Lukáš

Badminton

Kravar Jiří

Fuková Petra

Karel IV.

Dolejšová Hedvika

Hořejší Ladislav

Tvorba filmu

Kadlecová Štěpánka

Kalkus Daniel

Fotbal

Kravar Jiří

Kolář Martin

Motocross

Kravar Jiří

Kosobudová Natálie

Králík beran

Kadlecová Štěpánka

Miesbauer Jan

Ekosystém Kášovky

Dolejšová Hedvika

Pins Vojtěch

Mars

Kadlecová Štěpánka

Přibyl Michal

Fendt

Kadlecová Štěpánka

Rucký Štěpán

Využití dronů v praxi

Kravar Jiří

Süsmilich Michal

Stádlec

Dolejšová Hedvika

Šnejd Stanislav

Rybářství - lov trof.kaprů

Máchová Lenka

Tóth Vojtěch

Pro Gaming

 

Urban Jan

Hokej

Kravar Jiří

Váňa Martin

Rybářství - feedrová rybařina

Máchová Lenka

Vrchota Jan

Myslivost

Máchová Lenka

 

Animals / 3.třída /

19.6. - projekt

 

Božena Němcová / 3.třída /

22.6. - projekt