Informace k přijímacím zkouškám 2018

Informace k přijímacímu řízení na SŠ v roce 2019 naleznete :

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore