Zprávy z družiny

Školní rok 2019 / 2020

Nové telefonní číslo školní družiny - 605 845 768

Velikonoční soutěž

Ahoj děti,

Letošní jaro jsme přivítali velmi netradičním způsobem. Je nám líto,

že většinu nápadů, které jsme si pro Vás připravili, k oslavě Velikonoc

nemůžeme uskutečnit. A přece je tu jedna věc, kterou může každý sám

ve svém domově a zároveň společně vytvořit.

Pojďte si namalovat kraslice a ty nejpovedenější vyfoťte

a pošlete na náš e-mail: druzinazsoparany@seznam.cz.

Zaslané fotografie vystavíme na webových stránkách školy a vězte,

že sladká a možná i jiná odměna Vás nemine.

Těšíme se na Vaše výtvory i na Vás!

Přejeme krásné svátky jara,

Vaše vychovatelky

 

Březen - měsíc čtenáře - výtvarná soutěž ve školní družině

 

Co nás čeká ve školním roce 2019/2020

Na staré školní půdě…

se dají objevit roztodivné věci. Třeba starodávný, ilustrovaný herbář,

který je kouzelný a skrývá neuvěřitelná překvapení.

Pomocí četby příběhů pronikáme do čarovné říše vil a skřítků

a poodhalujeme tajemství léčivých rostlin. 

Při tom si pochutnáváme na bylinkových čajích.

Čteme si o tajuplné Asii, která je domovem neznámých národů se zajímavou historií.

Tak třeba Indie: tato země je kolébkou jógy, kterou máme rádi.

Jóga nám pomáhá zlepšit naši pružnost, pohyblivost, stabilitu, výdrž i koncentraci.

Vyprávíme si jógové, pohádkové příběhy a hledáme v nich poučení.

Učarovalo nám také japonské umění origami.

Nepřestává nás udivovat, jaké netušené možnosti origami skrývá

a v co všechno se dokáže proměnit čtverec papíru.

Už dávno jsme objevili kouzlo keramické hlíny, 

ze které tvoříme stále dokonalejší výrobky.

 

Ve školní družině  letos nově otevíráme zájmové kroužky:

Keramika

Jindřiška Kolářová

pondělí  - 13:00 h. /1x za 14 dní/

 

Tvořílkové

Jindřiška Kolářová

pondělí  - 13:00 h. /1x za 14 dní/

 

Hubák - jazyková komunikace

Marie Dindová

středa – 12:30 h.

 

Jogínci

Jindřiška Kolářová

středa – 13:30 h.

 

Origami

Marie Dindová

čtvrtek – 13:00 h.

 

,,Pojď si se mnou vyrobit vánočního kapříka." 

Školní družina Vás srdečně zve na společné keramičení dětí z keramického kroužku

školní družiny a jejich rodičů. Přijďte si s námi při šálku dobrého čaje či kávy užít

společné adventní odpoledne. Vzorky cukroví vítány :-)

Keramičení v družině se koná 9. 12. v 15:30 hod. Přezůvky s sebou.

 

Těšíme se na Vás.

 

 

Co všechno v družině děláme ?

Základní formou výchovné činnosti ve školní družině je hra,

která přináší kladné emoce a zážitky.

Ve školní družině vytváříme podnětné prostředí navozující kreativitu

a dávající příležitost k seberealizaci.

Důležitým prvkem je spolupráce všech zúčastněných.

Školní družina je vybavena velkým množstvím stavebnic

a společenských deskových her.

Zápisem do školní družiny se žáci dostanou k nejrůznějším

volnočasovým aktivitám. Ve školní družině tvoříme z keramické hlíny,

zkoušíme nejrůznější výtvarné techniky (enkaustika, smaltování, drátování apod.),

formou didaktických her procvičujeme učivo, rozšiřujeme komunikační

dovednosti, čteme si a učíme se lépe si všímat světa kolem sebe, lépe přemýšlet

a lépe se rozhodovat.

Důležitým prvkem je výchova ke zdravému životnímu stylu s dostatkem pohybu.

 

Filozofie pro děti

Již několik let v naší školní družině vedeme s dětmi „přemýšlivé a filozofující“

rozhovory. Jedná se o tzv. FILOZOFII PRO DĚTI. „Cílem „filozofování“

je v tomto pedagogickém přístupu, poněkud zjednodušeně řečeno,

vést k tomu, abychom si lépe všímali světa kolem sebe, zajímali se o něj,

lépe vycházeli s ostatními, lépe přemýšleli a rozhodovali se, tj. výchova

pro život v demokratické společnosti skrze rozvoj sociálních dovedností

a především skrze rozvoj myšlení.“ (BAUMAN, P. Filozofický dialog

jako cesta k prevenci násilí, České Budějovice, Teologická fakulta

Jihočeské univerzity, 2013. ISBN 978-80-7394-412-4.)

Z pohledu filozofie pro děti má myšlení tři dimenze.

Jedná se o myšlení kritické, to je schopnost nepřebírat slepě obecně

tradované názory a předávané informace, tedy umění vytvořit si vlastní názor.

Dále je to myšlení tvořivé, které je základem inteligence. Tvořivé myšlení

je schopnost řešit problémy a umění hledat vhodné alternativy řešení.

Třetím rozměrem myšlení je myšlení angažované.

To vyjadřuje zájem o věc a směřování ke společnému cíli.

Podle filozofie pro děti má myšlení smysl teprve tehdy, když jsou

všechny tři jeho dimenze vzájemně propojené.

Filozofování s dětmi se odehrává v tzv. hledajícím společenství.

Hledající společenství je skupinka lidí, kteří jsou zapojeni do zkoumání

určitého tématu. Téma vychází z nějakého příběhu, vyprávění

či události a děti si samy vybírají, co konkrétně je zajímá,

a kterou otázku chtějí hlouběji prozkoumávat.

Cílem filozofování je naučit se samostatně myslet,

avšak postup je společný a nikdo z hledajícího

společenství není v tomto procesu osamocen.

Při filozofování se děti dotýkají etických témat,

hledají odpověď na otázku: „V jakém světě chceme žít?“.

Děti si na vlastní kůži zkouší princip demokracie, spolupodílení se

na společném zájmu a tím se učí být odpovědnými občany.

Filozofování s dětmi prostřednictvím dialogu také vychovává

k míru a je účinným nástrojem prevence násilí.

Na závěr nám dovolte otázku:

„Je lepší černá nebo bílá?“ Přemýšleli jste o tom někdy?