Zprávy z družiny

Školní rok 2020 / 2021

Lexikon lesních skřítků    

Slyšeli jste někdy o domácích skřítcích? To jsme my.

Bydlíme v domech společně s lidmi, ale většinou o nás neví,

protože jsme maličtí, takže není snadné si nás všimnout.

A také je ani nenapadne, že by u nich doma mohl být ještě někdo jiný.

Stejně jako nás dříve ani nenapadlo, že existují i jiná místa než dům,

ve kterém bydlíme. Poslouchejte, co se nám stalo…

Vždycky to bylo velké dobrodružství, pátrat v knihovně našeho dědečka.

Jednou jsme objevili velkou knihu, kterou jsme nikdy neviděli.

Byla v místech, kam jsme nesměli chodit. Pupík měl trochu strach.

Zvědavost byla ale silnější. Setřeli jsme prach a přečetli název:

Lexikon lesních skřítků. Kdo to jsou lesní skřítci?

Nějací příbuzní, kteří nebydlí ve skrýších městských domů jak my?

A co to vlastně ten les je? Otázek jsme měly spoustu.

Nemohli jsme to vydržet a rozhodli jsme se knihu otevřít.

Co v knize asi bude? Co se může stát, když skřítci knihu otevřou?

 

Příroda je pro nás místem pro hru i tvoření, vytváříme si osobní vztah

k rostlinám, živočichům, konkrétním místům i přírodě jako celku.

Zkoumáme děje, které se v přírodě odehrávají a vzájemný vliv člověka a přírody.

 

Ve školním roce 2020 / 2021 vám ve školní družině

nabízíme tyto zájmové kroužky:

(doba a čas je zatím orientační, může se ještě změnit)

 

Keramika

Jindřiška Kolářová

pondělí  - 13:00 h. /1x za 14 dní/

Marie Dindová

úterý – 13:00 h. /1x za 14 dní/

 

Tvořílkové

Jindřiška Kolářová

pondělí  - 13:00 h. /1x za 14 dní/

 

Hubák - jazyková komunikace

Marie Dindová

středa – 12:30 h.

 

Jogínci – jóga dance pro dívky

Jindřiška Kolářová

středa – 13:30 h.

 

Origami

Marie Dindová

čtvrtek – 13:00 h.

 

Co všechno v družině děláme ?

Základní formou výchovné činnosti ve školní družině je hra,

která přináší kladné emoce a zážitky.

Ve školní družině vytváříme podnětné prostředí navozující kreativitu

a dávající příležitost k seberealizaci.

Důležitým prvkem je spolupráce všech zúčastněných.

Školní družina je vybavena velkým množstvím stavebnic

a společenských deskových her.

Zápisem do školní družiny se žáci dostanou k nejrůznějším

volnočasovým aktivitám. Ve školní družině tvoříme z keramické hlíny,

zkoušíme nejrůznější výtvarné techniky (enkaustika, smaltování, drátování apod.),

formou didaktických her procvičujeme učivo, rozšiřujeme komunikační

dovednosti, čteme si a učíme se lépe si všímat světa kolem sebe, lépe přemýšlet

a lépe se rozhodovat.

Důležitým prvkem je výchova ke zdravému životnímu stylu s dostatkem pohybu.

 

Filozofie pro děti

Již několik let v naší školní družině vedeme s dětmi „přemýšlivé a filozofující“

rozhovory. Jedná se o tzv. FILOZOFII PRO DĚTI. „Cílem „filozofování“

je v tomto pedagogickém přístupu, poněkud zjednodušeně řečeno,

vést k tomu, abychom si lépe všímali světa kolem sebe, zajímali se o něj,

lépe vycházeli s ostatními, lépe přemýšleli a rozhodovali se, tj. výchova

pro život v demokratické společnosti skrze rozvoj sociálních dovedností

a především skrze rozvoj myšlení.“ (BAUMAN, P. Filozofický dialog

jako cesta k prevenci násilí, České Budějovice, Teologická fakulta

Jihočeské univerzity, 2013. ISBN 978-80-7394-412-4.)

Z pohledu filozofie pro děti má myšlení tři dimenze.

Jedná se o myšlení kritické, to je schopnost nepřebírat slepě obecně

tradované názory a předávané informace, tedy umění vytvořit si vlastní názor.

Dále je to myšlení tvořivé, které je základem inteligence. Tvořivé myšlení

je schopnost řešit problémy a umění hledat vhodné alternativy řešení.

Třetím rozměrem myšlení je myšlení angažované.

To vyjadřuje zájem o věc a směřování ke společnému cíli.

Podle filozofie pro děti má myšlení smysl teprve tehdy, když jsou

všechny tři jeho dimenze vzájemně propojené.

Filozofování s dětmi se odehrává v tzv. hledajícím společenství.

Hledající společenství je skupinka lidí, kteří jsou zapojeni do zkoumání

určitého tématu. Téma vychází z nějakého příběhu, vyprávění

či události a děti si samy vybírají, co konkrétně je zajímá,

a kterou otázku chtějí hlouběji prozkoumávat.

Cílem filozofování je naučit se samostatně myslet,

avšak postup je společný a nikdo z hledajícího

společenství není v tomto procesu osamocen.

Při filozofování se děti dotýkají etických témat,

hledají odpověď na otázku: „V jakém světě chceme žít?“.

Děti si na vlastní kůži zkouší princip demokracie, spolupodílení se

na společném zájmu a tím se učí být odpovědnými občany.

Filozofování s dětmi prostřednictvím dialogu také vychovává

k míru a je účinným nástrojem prevence násilí.

Na závěr nám dovolte otázku:

„Je lepší černá nebo bílá?“ Přemýšleli jste o tom někdy?