Projekty 2009 / 2010

Projekty 2009/2010

Projekty realizované ve školním roce 2009/2010

 Tereza

Celoroční projekt zaměřený na environmentální výchovu

/ podrobný přehled aktivit v  samostatné sekci Tereza /

Recyklohraní

projekt zaměřený na recyklaci elektrozařízení a baterií

/určeno pro všechny žáky školy/

Ve šk.roce 2009/10 jsme byli zařazeni v rámci celé ČR

mezi nejaktivnější školy.

Jsme držiteli " Zlatého diplomu Recyklohraní"

Cesty městy

8.třída / zeměpis / 

 Evropa - světadíl naší paměti a kultury

pokračování  dvouletého projektu  školní družiny

I v letošním roce nás Nuda a Nenuda  provázejí při cestách po Evropě.

Prohlížíme si mapy,encyklopedie,čteme z knih evropských spisovatelů,

povídáme si o gastronomických zvláštnostech i rozdílných / a přece

podobných / zvycích.

Náš podzim byl ve znamení Itálie aneb renesance pod lupou.

Doba renesance patří k vrcholům italských dějin - přála umění i vědám.

Díla slavných mistrů se tedy stala hlavním předmětem našeho zájmu.

Spolu s Galileem Galileim jsme žasli nad krásou hvězdné oblohy.

V zimě jsme pobyli ve Velké Británii a toulali se londýnskými ulicemi,

báli se příšery u jezera Lochnes a žasli nad morálkou a slávou

viktoriánské éry.

A hurá domů - tedy skoro.Ještě se zastavíme u našich sousedů

v Německu.Naší pozornosti neuniknou němečtí vědci,badatelé

ani slavný filmový festival Berlinale.

 Putování staletími

Projekt je určen pro žáky 6. třídy.Je  zaměřen na pravěké a starověké

umění.Je realizován v hodinách dějepisu,výtvarné výchovy a literatury.

 Hudební festivaly / ohlédnutí za létem /

9. třída / hudební výchova /

Národní muzeum

8.třída / český jazyk , dějepis /

Historie, stálé expozice , aktuální výstavy

Letem českým středověkem

Celoroční projekt pro 7.třídu se prolíná několika předměty -

dějepis,výtvarná výchova,český jazyk a hudební výchova.

Zdravá pětka

vzdělávací projekt zaměřený na zdravou výživu . Formou her a soutěží

se snaží podnítit u dětí dobrý vztah ke konzumaci ovoce a zeleniny.

/  3. a 4. třída /

Ajax

výchovný preventivní program realizovaný ve spolupráci s Policií ČR

/ 2. třída /

Zdravé zuby

Cílem projektu " Zdravé zuby " je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit

 předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech.

/1. - 5. třída /

Co rádi posloucháme

9. třída / hudební výchova /

Dějiny hudby

8.třída / hudební výchova /

Kalendář

6.třída / občanská výchova /

Dětská práva

 7.třída / občanská výchova /

Volba povolání

 8.třída / občanská výchova /

Deklarace lidských práv

9.třída / občanská výchova /