Prohlídka školy

Malá prohlídka naší školy

Celkový pohled na školu
Celkový pohled na školu
Škola v zimě
Škola v zimě
Tudy se k nám dostanete - hlavní vchod do budovy
Tudy se k nám dostanete - hlavní vchod do budovy
Tak tady cvičíme
Tak tady cvičíme
Naše tělocvična uvnitř
Naše tělocvična uvnitř
7.třída ve školní dílně
7.třída ve školní dílně
Snad se dílo podaří /7.třída/
Snad se dílo podaří /7.třída/
Ekologická praktika
Ekologická praktika
Velká přestávka na 1.stupni
Velká přestávka na 1.stupni
Fotbálek o velké přestávce na 1.stupni
Fotbálek o velké přestávce na 1.stupni
Projekt Město - 1.stupeň
Projekt Město - 1.stupeň
Školní družina
Školní družina
Školní jídelna
Školní jídelna
Knihovna
Knihovna
1.třída
1.třída
Zadní vchod
Zadní vchod
Hrací koutek 1.patro
Hrací koutek 1.patro
Hrací koutek 1.patro
Hrací koutek 1.patro
Přízemí
Přízemí
Mezipatro
Mezipatro
Okolí školy
Okolí školy