Škola v lese

Škola v lese

Projekt  "Les ve škole - škola  v lese"

 

Naše základní škola se již několik let účastní práce na projektu

 Les ve škole - škola v lese.Přestože pracujeme i na dalších projektech,

tento patří mezi nejoblíbenější, neboť jsme venkovská škola,do lesa máme

blízko,takže nám nic nebrání řadu úkolů vypracovávat přímo v lese.

Na projektu pracují především žáci 8.třídy v rámci předmětu ekologická

praktika.Některých akcí se účastní  i jiné třídy z 1. a 2. stupně nebo celá

škola,zapojuje  se také školní družina.

Inspiraci  čerpáme především z materiálů Terezy,informace vyhledáváme

v odborných publikacích a na internetu, spolupracujeme i s CEGV Cassiopeia.

Naši činnost prezentujeme na www.skolaoparany.srv7.wpartner.cz / sekce Tereza a fotogalerie /

a na nástěnkách na chodbě školy .

Celý projekt nás obohacuje nejen o nové poznatky,ale přináší nám spoustu

hezkých zážitků a překvapení .