Projekty 2011 / 2012

Ročníkové práce žáků 9. třídy

 

Ročníkové práce    2011/2012
     
Jméno a příjmení Název ročníkové práce Vedoucí práce
Bastlová Lucie Řecko a řecké ostrovy Nováková Eva
Beran David Britská královská rodina Jirásková Simona
Doubek Pavel Motocyklový sport Kocourek Jan
Fuka Michal HC Mountfield Č.Budějovice Kocourek Jan
Herout Lukáš  Bitvy u Stalingradu a u Kurska Dolejšová Hedvika
Hrych Tomáš Vývoj automobilu Kocourek Jan
Kodadová Zuzana Flétna - můj oblíbený nástroj Podlahová Jana
Kofroň Lukáš Spojené státy americké Kravar Jiří
Kohout Patrik Rybaření Máchová Lenka
Koliha Milan Traktory Kocourek Jan
Kosobudová Lenka Kočky Máchová Lenka
Kouřilová Monika Koně Nováková Eva
Martinka Petr Počítače a počítačové hry Kocourek Jan
Mikeš Jan Pivovarnictví v Jižních Čechách Máchová Lenka
Neubauerová Denisa Upíři Podlahová Jana
Svobodová Michaela Psi -bígl Máchová Lenka
Šimák Vojtěch Vikingové Dolejšová Hedvika
Tatoušková Lucie Tenis Kocourková Darina
Vítek Lukáš Modely rychlostních lodí Kocourek Jan
Zrostlíková Kateřina Jezdectví Nováková Eva
     

 


Projekty 2011 / 2012

Naše škola je zapojena do výzvy

 EU peníze školám

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Celý projekt je zaměřen na individualizaci výuky,

vytváření nových vzdělávacích materiálů , 

další vzdělávání pedagogických pracovníků

a na nákup materiálního vybavení školy.

1.9. - 2011- zahájení projektu

V první fázi jsme obdrželi 643 000,- Kč, které jsme použili

na obnovu počítačů v učebně,nákup notebooků,dataprojektorů 

a rozšíření sítě do všech tříd.Učitelé začali vypracovávat DUM.

Konec února 2012 - vypracování 1. monitorovací zprávy pro MŠMT.

 Tereza

Celoroční projekt zaměřený na environmentální výchovu

/ podrobný přehled aktivit v  samostatné sekci Tereza /

 Ovoce do škol

Naše škola se účastní evropského projektu " Ovoce do škol "

s finanční podporou Evropského společenství - 1.stupeň

Zdravé zuby

Cílem projektu " Zdravé zuby " je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit

 předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech.

/1. - 5. třída /

Recyklohraní

projekt zaměřený na recyklaci elektrozařízení a baterií

/určeno pro všechny žáky školy/

Ve šk.roce 2009/10 jsme byli zařazeni v rámci celé ČR

mezi nejaktivnější školy.

Jsme držiteli " Zlatého diplomu Recyklohraní"

V letošním roce jsme tento projekt rozšířili o akci

Věnuj mobil / podrobnosti v sekci Terezu - Obaly bez obalu /

Obaly bez obalu

celoroční soutěž ve sběru nápojových kartonů

Planeta Země 3000

Čína - říše mocného draka / 8. třída /

Ukliďme svět

celoroční projekt ,zapojeni všichni žáci školy

- třídění odpadu

- sběr nápojových kartonů

- celoroční sběr baterií a elektrozařízení

Den Země - úklid okolí školy,obce a lesa v okolí Opařan.

Reklama kolem nás

český jazyk / 6. třída /

Lidová píseň

český jazyk / 7. třída /

Slovo a jeho význam

český jazyk / 9. třída /

Impuls pro kariéru

projekt  určený pro žáky 7.,8. a 9. ročníku

Součástí projektu jsou exkurze ve vybraných firmách,kde se žáci seznámí

s výhodami a nevýhodami určitých povolání,s požadavky na jednotlivé

pracovní pozice, fungováním různých firem ap.

Výstupem této aktivity je zatraktivnění technických oborů.

Projekt je realizován ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou.

Podaná ruka

Metodická a informační pomoc s realizací environmentální a multikulturní 

výchovy v jihočeských mateřských, základních a středních školách.

Učíme mladší spolužáky

28.3. 2012 - projektový den ke Dni učitelů

žáci 9. třídy učili žáky na 1. stupni

Regionální pověsti

cvičení z českého jazyka / 7. třída /

Státní svátky, ostatní svátky, významné dny

občanská výchova / 6. třída /

Kulturní a přírodní zajímavosti naší vlasti

občanská výchova / 7. třída /

Dětská práva a současný svět

občanská výchova / 7. třída /

Volba povolání

občanská výchova / 8. třída /

Globální problémy lidstva

občanská výchova / 9. třída /