Základní informace

Základní informace

 Zaměstnanci  / 2022 /2023 /     

 Ředitel:   Jiří   K R A V A R

Zástupce ředitele:  Hedvika  D O L E J Š O V Á

 

Výchovný poradce:  Veronika Mlčkovská

Metodik prevence :  Klára Vakočová

 

Třídní učitelé:

1. třída - Olga Hladíková

2.třída - Miroslava Soldátová

3.třída - Jana Ranglová

4. třída - Šárka Selnarová

5. třída - Veronika Mlčkovská

6. třída - Jitka Kolářová

7.třída -  Klára Vakočová

8.třída - Darina Kocourková

9.třída - Simona Jirásková

Další učitelé:

Jana Podlahová

Věra Kučerová

Martina Švadlenová

Radka Jandová

Pedagogická asistentka v ZŠ  :

Michaela Smažíková 

 

Vychovatelky ve školní družině 

Marie Dindová

Jindřiška Kolářová

 

Administrativní pracovnice :

Žaneta Kupilíková

 

Provozní zaměstanci :

Pavel Kodad - školník

Pavlína Kalkusová

Zdeňka Farová

 

Učitelky v mateřské škole:

Zdeňka Šimáková - vedoucí učitelka

Petra Tušová

Veronika Musilová

Kateřina Mašková

Jana Žáková

Jana Janušková

 

Školnice v MŠ :

Hana Gráfová

 

Školní jídelna :

Kateřina Kovaříková - vedoucí školní jídelny

Dana Mlezivová

Martina Sadilová

Petra Svobodová

 

Vstup žáků do budovy  v 7.35

1. hodina - 7.55 - 8.40

2. hodina - 8.45 - 9.30

3. hodina - 9.45 - 10.30

4. hodina - 10.40 - 11.25

5. hodina - 11.35 - 12.20

Polední přestávka - 12.20 - 13.00

6. hodina - 12.25 - 13.10

7. hodina -  13.00 - 13.45

8. hodina - 13.50 - 14.35

9.hodina - 14.40 - 15.25