Projekty 2010 / 2011

Ročníkové práce žáků 9. třídy

 

     
Ročníkové práce    2010/2011
     
Jméno a příjmení Název ročníkové práce Vedoucí práce
Bouška Michal Dravci našich vod Máchová Lenka
Buchcar David Praga V3S Kocourek Jan
Capouch David Jízdní kolo Kocourek Jan
Capouchová Lucie Baroko Dolejšová Hedvika
Čítková Michaela The Vampire Diaries Jirásková Simona
Čmuchalová Anežka Tygři Máchová Lenka
Gáliková Tereza Legenda o Čachtické paní Dolejšová Hedvika
Hrych František Hardware a jeho historie Kocourek Jan
Kolář Miloš Řecko - perské války Dolejšová Hedvika
Kolář Radek Historie a vývoj traktoru Zetor Kocourek Jan
Kosobudová Soňa 1.světová válka Dolejšová Hedvika
Kovář Jan Válka v Tichomoří Dolejšová Hedvika
Nováková Markéta Drogy Máchová Lenka
Ondráčková Kamila Státní svátky ČR,význ.a památné dny Kravarová Marie
Rothová Daniela Koně Nováková Eva
Shorný Jakub Turisticky zajímavá místa jižních Čech Kravar Jiří
Sýkora Martin Vesmír - Slunce Kocourek Jan
Šanda Pavel Černé díry Kocourek Jan
Šindelářová Sandra Yorkšírský teriér Máchová Lenka
Šprislová Lucie Tereza Kerndlová Podlahová Jana
Vrchotová Jitka Český romantismus Podlahová Jana

 


Projekty 2010 / 2011

 Tereza

Celoroční projekt zaměřený na environmentální výchovu

/ podrobný přehled aktivit v  samostatné sekci Tereza /

Recyklohraní

projekt zaměřený na recyklaci elektrozařízení a baterií

/určeno pro všechny žáky školy/

Ve šk.roce 2009/10 jsme byli zařazeni v rámci celé ČR

mezi nejaktivnější školy.

Jsme držiteli " Zlatého diplomu Recyklohraní"

V letošním roce jsme tento projekt rozšířili o akci

Věnuj mobil / podrobnosti v sekci Terezu - Obaly bez obalu /

Planeta Země 3000

Česká republika - země známá neznámá / 8. třída /

Touláme se českými kraji 

 celoroční projekt školní družiny , ve kterém se touláme českými kraji.

Jaké zvyky a obyčeje se u nás ještě dodržují ?

Jak se naši předkové bavili?

Co je u nás zajímavého - ba přímo světově proslulého ?

O tom všem si budeme povídat,číst,kreslit,malovat.......

........hrát,tvořit....připomínat si zapomenutá řemesla.

Zkrátka - aby byla Nenuda.Protože Nuda do školy nepatří.

Zajímáme se o historii našeho národa,čteme a kreslíme

ze Starých pověstí českých

Září

Září je čas babího léta,sklizně úrody,oddělování zrna od plev.

Odpradávna bylo toto období pro lidi velmi důležité.Na tom,

zda se urodí,záviselo,zda prožijí následující rok v hojnosti či strádání.

Úroda si tedy zaslouží oslavu a my si hrajeme na DOŽÍNKY.

Říjen

V říjnu nastává velký zmatek - to zvířata mají svátek.

Příroda se začíná vybarvovat.Posbírané listí využíváme

k "listohrádkám" a zdobíme školu.

Listopad

Den se krátí a my si povídáme o lidových zvycích a oslavách.

Víte,co je to vlastně posvícení?

Proč se peče husa či martinské rohlíky?

Je čas oprášit zapomenutá řemesla a vyzkoušet trpělivost

a jistou ruku při drátování a tkaní.

Prosinec

Přichází období klidu a střídmosti,začíná předvánoční čas

adventní a čas čertího rojení.

Víte,kdo to byl Mikuláš?

Proč slavíme Vánoce zrovna v prosinci?

Čteme si vánoční příběhy a máme stále co dělat,

protože všelijakých vánočních ozdob,andělíčků a lampiček

není nikdy dost.

Leden

Po vánočním období byli naši předci v chalupách

plně zaměstnáni ručními pracemi.

My se zabýváme textilní tvorbou,výrobou nádob z keramických

hmot,korálkováním a drátováním.

Zasněžená krajina láká k zimním sportům a radovánkám.

 

Ovoce do škol

Naše škola se účastní evropského projektu " Ovoce do škol "

s finanční podporou Evropského společenství - 1.stupeň

Na jedné lodi  / 9.třída /

projekt zaměřený na realizaci multikulturní výchovy, na utváření

přátelského prostředí ve škole s důrazem na porozumění,respekt

a toleranci příslušníků různých sociokulturních skupin.

Výukové programyRůzné úhly pohledu

                                    Stereotypy a předsudky

                                    Blíže k Ukrajincům

                                    Cesta k porozumění

Národní muzeum

 8.třída  - český jazyk

Historie Národního muzea,stálé expozice,aktuální výstavy

Etymon k libovolnému slovu

9.třída - český jazyk

Hudební nástroje

7.třída - hudební výchova

Hudební dějiny

8.třída - hudební výchova

Co rád /a / poslouchám

9.třída - hudební výchova

Ukliďme svět

celoroční projekt ,zapojeni všichni žáci školy

- třídění odpadu

- celoroční sběr nápojových kartonů

- celoroční sběr baterií a elektrozařízení

20.1. Tonda Obal - výchovný pořad zaměřený na recyklaci odpadů

13.4. - 14.3. - Sbírka použitého ošacení

Darované věci poslouží nejen jako humanitární pomoc pro sociálně potřebné,

ale i jako pracovní materiál,který vytváří pracovní příležitosti pro občany z okraje

společnosti.Pozitivním faktorem je i ochrana životního prostředí,jelikož textil

neskončí na skládkách, ale bude dále využit.

Den Země - úklid okolí školy,obce a lesa v okolí Opařan.

Čtenář

celorepublikový projekt zaměřený na testování čtenářských dovedností

žáků 8. a 9. třídy

Hrady a zámky ČR

8. třída - český jazyk - výklad

 

 

Zdravá pětka

vzdělávací projekt zaměřený na zdravou výživu . Formou her a soutěží

se snaží podnítit u dětí dobrý vztah ke konzumaci ovoce a zeleniny.

/  2. - 5. třída /

 

Zdravé zuby

Cílem projektu " Zdravé zuby " je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit

 předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech.

/1. - 5. třída /