Projekty 2008 / 2009

Projekty v roce 2008/09

Projekty realizované ve školním roce 2008/2009

Evropa - světadíl naší paměti a kultury

Celoroční projekt školní družiny

V září jsme cestovali po Belgii - odhadovali jsme tajemství kontrastů,žasli

nad šikovností krajkářek a obdivovali krásu diamantů.

Říjen byl ve znamení Nizozemí.Už víme,že tulipánová horečka není nemoc,

proč je Nizozemí protkané sítí kanálů a větrnými mlýny.

Předvánoční období jsme prožili v pohádkovém Dánsku.Četli jsme

pohádky H.Ch.Andersena,tvořili jsme adventní a vánoční výzdobu,

hráli si na království i na hvězdáře.

V lednu jsme procestovali Švýcarsko, četli z knihy Heidi děvčátko z hor,

navštívili průsmyk sv. Bernarda a malovali bernardýny.Z modelíny jsme

tvořili tunely,kreslili hory a zimní krajinu.

Únor byl ve znamení hudby a vídeňské opery.Navštívili jsme totiž Rakousko.

Tvořili jsme harmonické zpěvačky,domácí orchestr a pozvánku na ples.

slané těsto nám posloužilo jako materiál pro výrobu dortíčků a jiných

laskomin při hře na cukrárnu.

V březnu nás po Švédsku provázela Pipi Dlouhá punčocha

a bojovní Vikingové.

V dubnu jsme se zastavili doma v Česku,abychom tradičně oslavili

Velikonoce.

Květen už opět trávíme na cestách.Projíždíme Francii a poznáváme

Paříž - město módy.

Červen,poslední měsíc školního roku,si užíváme ve slunném Řecku

pod bájným Olympem.

 

Tereza

Celoroční projekt zaměřený na environmentální výchovu

/ podrobný přehled aktivit v  samostatné sekci Tereza /

Recyklohraní

projekt zaměřený na recyklaci elektrozařízení a baterií

/určeno pro všechny žáky školy/

 Ve školním roce 2008/2009 byla naše škola

zařazena mezi nejaktivnější školy

v projektu Recyklohraní.

Projektu se zúčastnilo celkem 1603 škol.

V Jihočeském kraji patříme mezi 3 nejlepší školy

Putování staletími

Projekt je určen pro žáky 6. třídy.Je  zaměřen na pravěké a starověké

umění.Je realizován v hodinách dějepisu,výtvarné výchovy a literatury.

Letem českým středověkem

Celoroční projekt pro 7.třídu se prolíná několika předměty -

dějepis,výtvarná výchova,český jazyk,hudební výchova,informatika,

praktické činnosti a matematika.Žáci se také zúčastnili 2 tematických

exkurzí "Středověký Tábor ."

 Jak vzniká chléb

5.11. - projektový den / 2. třída /

           Žáci si mj. upekli i vlastní chléb , chutnal výborně.

Lákají nás vzdálené kraje

Všude dobře,doma nejlépe

skupinová práce žáků 8. třídy / český jazyk /

Hudební nástroje

V 1. pololetí na projektu pracovali žáci 8. třídy

Kalendář

6. třída / občanská výchova /

Lidská práva

7. třída / občanská výchova /

Volba povolání

8. třída / občanská výchova /

Globální problémy lidstva

Všeobecná deklarace lidských práv

9. třída / občanská výchova /

Pokoj mých snů

6.třída / český jazyk /

Cestujeme po Čechách

6.třída / český jazyk /

Den Země 2009

I v letošním roce se  Základní škola v Opařanech  zapojila do celosvětové akce

Ukliďme svět – Clean up the world.Úklid obce a okolí proběhl  v pátek 24.dubna

u příležitosti oslav Dne Země . Akci jsme zorganizovali společně s obecním úřadem.

CEGV Cassiopeia  ve spolupráci s ČSOP nám zaslala několik desítek pytlů na sběr

odpadků a propagační materiály. Od rána se na nás krásně usmívalo sluníčko ,

a tak  jsme se s chutí dali do práce.

Žáci z 1. – 5.třídy uklízeli okolo Kášovky, v obecním lese u rybníka Tomešín ,
 
les kolem Dlážděné a u střelnice.6.třída si vzala na starost zahradu naší mateřské školy.
 
7. a 8.třída  uklízela před školou a okolo autobusového nádraží. 9. třída vyčistila
 
obecní les V Novinách a vrch Jezovít.
 
Všechen nasbíraný odpad jsme odnesli do sběrného dvora.Nestačili jsme se divit,
 
co všechno jsou lidé schopni ve svém okolí vyhodit.
 
Již několik let na naší škole probíhá celoroční soutěž ve sběru nápojových kartonů.
 
Několik žáků proto také pomáhalo s odvozem  nasbíraných nápojových kartonů
 
a starého papíru do sběrného dvora Obecního úřadu v Opařanech. Odevzdali jsme
 
celkem 450 kg nápojových kartonových obalů a 570 kg starého papíru.
 
Co říci na závěr? Podařilo se nám uklidit kousek světa , nasbíraný odpad odvézt 
 
do sběrného dvora a umožnit tak jeho následnou recyklaci.
 
Všichni si proto  zaslouží velkou pochvalu.