Malé ohlédnutí

Školní rok 2018/2019

Objevujeme kouzlo přírody

Příroda nám poskytuje spoustu zábavy a dobrodružství. Rádi v ní pobýváme,

pomáháme jí a pozorujeme ji. Také tvoříme z přírodních materiálů.

Chodíme na procházky přírodou, pozorujeme rostliny a stromy.

Zajímá nás, jak se proměňují v jednotlivých ročních obdobích.

Máme svůj deník divočiny a pozorovatelský deník svého stromu.

Příroda je naše hřiště. Využíváme ji ke svým pohybovým, ale i tvořivým hrám.

Když nemůžeme ven, alespoň pozorujeme přírodu z okna.

Třeba krásnou oblohu, která nám nabízí nesčetné množství zajímavých obrazů.

Pak už nezbývá, než vzít štětec a barvy nebo pastelky

a zkusit přenést podobný výtvor na svou čtvrtku.

Školní rok 2017/2018

Vydejte se s námi na putování po krásách našeho kraje.

Část země – České republiky, ve které žijeme, se nazývá krajem JIHOČESKÝM.

Tady máme své rodiny, zde bydlíme, učíme se, prožíváme svá kamarádství

a nejrůznější dobrodružství, zkrátka tu objevujeme svět.

Tak pojeďte s námi. Právě začínáme.

Od Tábora až k nám…

Oblast, kde žijeme, se nazývá TÁBORSKO.

Město Tábor je od naší vesnice vzdálené 18 kilometrů.

Na mapě ho najdete snadno. Leží v místě, kde řeka Lužnice ukončí

svou pouť na sever a náhle se otáčí na jihozápad.

Tábor je proslulý svou husitskou historií.

V okolí středověkého hradu Kotnov ho v roce 1420 založili

následovníci mistra Jana Husa – husité.

Město samotné pak pojmenovali po biblické hoře Thabor.

Do Tábora se určitě ještě vypravíme.

Teď nás ale zajímají vesničky, ve kterých žijeme.

Hledáme si o nich informace na internetu,

pátráme doma u svých rodičů a prarodičů.

Vše pečlivě sepisujeme a doprovázíme drobnými ilustracemi.

Je to velká zábava, být na chvíli dokumentaristy a reportéry.

 

Školní rok 2016 – 2017

V letošním školním roce si v naší školní družině hrajeme, kreslíme, počítáme,

čteme a zpíváme s pohádkami.

Každá měsíc si vybereme jednu pohádku a hravou formou rozvíjíme abstraktní

a logické myšlení, výtvarné činnosti, procvičujeme si orientaci na ploše a prostoru,

správné držení tužky a nůžek, upevňujeme si znalosti o správném stolování,

procvičujeme postřeh a soustředění a porozumění zadaným informacím.

Pohádky nám pomáhají v emocionálním a sociálním cítění a rozvíjejí

naše kreativní schopnosti. Zvyšují náš zájem o učení a objevování okolního světa.

S pohádkami se také procvičujeme v řečových dovednostech.

Chystáme i pohádkové vaření a jako již tradičně naše oblíbené dramatické etudy.

Září

Ocitneme se uprostřed lesa a s Červenou Karkulkou se učíme poznávat houby

jedlé a jedovaté, přemýšlíme, jak asi dostaly houby své jméno

(např. Václavka – roste v době svátku sv. Václava, Klouzek – má kluzký povrh,

Liška – má rezavou barvu …), jaké jiné lesní plody a byliny smíme jíst.

Rozlišujeme zvířátka lesní, domácí a exotická.

Při výtvarných činnostech využíváme materiál, který jsme nasbírali

při našich výpravách  do přírody. Hrajeme honičku na Karkulku a vlka.

Říjen

Je čas sklizně. Na poli s dědečkem a babičkou dobýváme Velikou řepu.

Učíme se se rozlišovat ovoce a zeleninu, povídáme si o možnostech

jejího využití a zpracování v kuchyni.

Rozvíjíme znalosti o přírodě. 

Co potřebují rostliny k růstu, z čeho rostlina vyroste?

Co roste nahoru a co dolů do země?

Poznáváme rozdíly, jak vypadá květina – strom – keř.

Vyrábíme přírodní aranžmá z dýní a jiných plodů zahrad.

Rozšiřujeme své jazykové schopnosti.

Povídáme si o tom, kdo je v rodině vnuk, vnučka,

babička, dědeček, maminka, tatínek, syn, dcera, teta, strýc.

Listopad

Blíží se zima. Zvířátka na poli našla Budku a chtěla v ní přečkat zimu.

Každý si staví své obydlí – ptáci hnízdo, medvěd doupě a člověk dům.

Domy jsou ale různé. Z čeho může být postavený dům

(ze dřeva, z cihel, z tvárnic, z panelů…)?

Z čeho je vyrobený stan a z čeho se stavěly hrady?

Vymýšlíme, kdo by mohl bydlet v různých obydlích.

Jaké domy známe, v jakých bydlíme dnes a jak se bydlelo dříve.

Stavíme domy ze stavebnic, kartónů, dřevěných špalíků… 

Blíží se advent, a tak si zdobíme své domy a oblékáme je

do slavnostní nálady.

Prosinec

Čeká nás tancovačka s Čertem a Káčou. Malujeme čerta na zeď,

běžíme s Káčou na zádech do pekla, házíme uhlím a bramborami…

zkrátka začátkem prosince se u nás v družině rojí všichni čerti.

V prosinci se také chystáme na Vánoce. Vyrábíme dárečky

z keramické hlíny, vánoční přání, skládáme origami vánoční

ozdoby a košíčky na cukroví…

Dramaticky ztvárňujeme živý Betlém.

Leden

S Gerdou a Kájem putujeme do Sněhového království.

Stavíme pevnost ze sněhu a ledu, hrajeme eskymáckou honičku,

když nám přeje počasí, chodíme sáňkovat a bobovat.

Rozšiřujeme si znalosti o přírodě, pozorujeme změny počasí

v jednotlivých ročních obdobích.

Technikou tangrami skládáme zvířata žijící daleko na severu.

Učíme se Grónskou písničku.

Únor

V únoru si čteme o Popelce a chystáme se s ní na ples.

My tedy ovšem na ples maškarní. Stříháme a malujeme

maškarní výzdobu a slavnostně zdobíme celou družinu.

Popelka měla plesovou garderobu v oříšku,

my si ji vyrobíme sami, aspoň částečně.

Připravujeme masky různých zvířat, motýlů,

ale máme tady i indiána a japonskou princeznu.

Hrajeme taneční hry a soutěže.

Březen

V jarním čase na polích začínají zemědělské práce.

Baví nás sledovat probouzející se přírodu.

Její motivy používáme na naše výtvarná dílka.

Jarně zdobíme celou školu.

Na poli pracoval i Palečkův tatínek a Paleček mu nosil jídlo.

Modelujeme koláče, které Paleček nesl tatínkovi na pole,

povídáme si o tom, z čeho se vyrábějí opravdové koláče

a z čeho se peče chleba. Dříve bývalo jídlo mnohem prostší,

než dnes. Hledáme v pohádkách, jaká jídla vařili naši předkové.

Učíme se zásady správného stolování.

Abychom si mohli zasadit svou květinku, vyrábíme květináč z keramické hlíny.

Duben

Plavčíkem Pepíkem proplujeme celý svět a také s dětmi

k zápisu do první třídy cestičkou, kterou jim přichystáme.

Malujeme barevné ryby, skládáme lodičky z papíru,

malujeme trička pro budoucí prvňáčky.

Počasí nám už přeje, a tak si užíváme pobytu

na čerstvém vzduchu.

Hrajeme pohybové hry na rybáře a na chobotnici.

Květen

Chytrou Horákyní se snažíme přijít na kloub

nejrůznějším hádankám, lámeme si hlavy s různými kvízy,

řešíme hlavolamy. Také se snažíme pokořit rekordy

v našich oblíbených sportovních i nesportovních disciplínách.

Horákyně měla přijít oblečená neoblečená…

.... jak si ale představit, takové šaty?

Hrajeme si na módní návrháře a vyrábíme šaty

pro Chytrou Horákyni.

Povídáme si o tom, co je spravedlivé a co nespravedlivé.

Červen

S Vílou Amálkou se vydáváme na dobrodružnou cestu do lesa.

Putujeme od studánky ke studánce v okolí Opařan,

objevujeme tajná zákoutí, lesní rostliny a živočichy.

Povídáme si o vodě. Proč je pro nás tak důležitá?

Čím jí můžeme ublížit a naopak jak ji můžeme pomoci chránit?

Hrajeme si na vodu – výtvarně i dramaticky.

 

Touláme se českými kraji 

Projekt  2010 / 2011

 celoroční projekt školní družiny , ve kterém se touláme českými kraji.

Jaké zvyky a obyčeje se u nás ještě dodržují ?

Jak se naši předkové bavili?

Co je u nás zajímavého - ba přímo světově proslulého ?

O tom všem si budeme povídat,číst,kreslit,malovat.......

........hrát,tvořit....připomínat si zapomenutá řemesla.

Zkrátka - aby byla Nenuda.Protože Nuda do školy nepatří.

Zajímáme se o historii našeho národa,čteme a kreslíme

ze Starých pověstí českých

Září

Září je čas babího léta,sklizně úrody,oddělování zrna od plev.

Odpradávna bylo toto období pro lidi velmi důležité.Na tom,

zda se urodí,záviselo,zda prožijí následující rok v hojnosti či strádání.

Úroda si tedy zaslouží oslavu a my si hrajeme na DOŽÍNKY.

Říjen

V říjnu nastává velký zmatek - to zvířata mají svátek.

Příroda se začíná vybarvovat.Posbírané listí využíváme

k "listohrádkám" a zdobíme školu.

Listopad

Den se krátí a my si povídáme o lidových zvycích a oslavách.

Víte,co je to vlastně posvícení?

Proč se peče husa či martinské rohlíky?

Je čas oprášit zapomenutá řemesla a vyzkoušet trpělivost

a jistou ruku při drátování a tkaní.

Prosinec

Přichází období klidu a střídmosti,začíná předvánoční čas

adventní a čas čertího rojení.

Víte,kdo to byl Mikuláš?

Proč slavíme Vánoce zrovna v prosinci?

Čteme si vánoční příběhy a máme stále co dělat,

protože všelijakých vánočních ozdob,andělíčků a lampiček

není nikdy dost.

Leden

Po vánočním období byli naši předci v chalupách

plně zaměstnáni ručními pracemi.

My se zabýváme textilní tvorbou,výrobou nádob z keramických

hmot,korálkováním a drátováním.

Zasněžená krajina láká k zimním sportům a radovánkám.

 

Evropa - světadíl naší paměti

 Celoroční projekt školní družiny 2008/2009

září jsme cestovali po Belgii - odhadovali jsme tajemství kontrastů,žasli

nad šikovností krajkářek a obdivovali krásu diamantů.

Říjen byl ve znamení Nizozemí.Už víme,že tulipánová horečka není nemoc,

proč je Nizozemí protkané sítí kanálů a větrnými mlýny.

Předvánoční období jsme prožili v pohádkovém Dánsku.Četli jsme

pohádky H.Ch.Andersena,tvořili jsme adventní a vánoční výzdobu,

hráli si na království i na hvězdáře.

V lednu jsme procestovali Švýcarsko, četli z knihy Heidi děvčátko z hor,

navštívili průsmyk sv. Bernarda a malovali bernardýny.Z modelíny jsme

tvořili tunely,kreslili hory a zimní krajinu.

Únor byl ve znamení hudby a vídeňské opery.Navštívili jsme totiž Rakousko.

Tvořili jsme harmonické zpěvačky,domácí orchestr a pozvánku na ples.

slané těsto nám posloužilo jako materiál pro výrobu dortíčků a jiných

laskomin při hře na cukrárnu.

V březnu nás po Švédsku provázela Pipi Dlouhá punčocha

a bojovní Vikingové.

 V dubnu jsme se zastavili doma v Česku,abychom tradičně oslavili

Velikonoce.

Květen už opět trávíme na cestách.Projíždíme Francii a poznáváme

Paříž - město módy.

Červen,poslední měsíc školního roku,si užíváme ve slunném Řecku

pod bájným Olympem.

 

Evropa - světadíl naší paměti a kultury

pokračování  dvouletého projektu  školní družiny - 2009/2010

I v letošním roce nás Nuda a Nenuda  provázejí při cestách po Evropě.

Prohlížíme si mapy,encyklopedie,čteme z knih evropských spisovatelů,

povídáme si o gastronomických zvláštnostech i rozdílných / a přece

podobných / zvycích.

Náš podzim byl ve znamení Itálie aneb renesance pod lupou.

Doba renesance patří k vrcholům italských dějin - přála umění i vědám.

Díla slavných mistrů se tedy stala hlavním předmětem našeho zájmu.

Spolu s Galileem Galileim jsme žasli nad krásou hvězdné oblohy.

V zimě jsme pobyli ve Velké Británii a toulali se londýnskými ulicemi,

báli se příšery u jezera Lochnes a žasli nad morálkou a slávou

viktoriánské éry.

A hurá domů - tedy skoro.Ještě se zastavíme u našich sousedů

v Německu.Naší pozornosti neuniknou němečtí vědci,badatelé

ani slavný filmový festival Berlinale.

 

Návštěva dětí z DPL

Dnes jsme se účastnili se skupinou pacientů DPL Opařany výstavy

výrobků dětí ze ZŠ v Opařanech . Přestože jsme se opozdili,

s úsměvem nás vítal ředitel ZŠ Jiří. Kravar .

Celou výstavou nás provázela Jindřiška Kolářová z místní družiny.

Žáci měli připraveno milé přivítání pro naši nevidomou pacientku Soňu,

s níž se seznámili při stavbě gápahuku. Ta se s pampeliškovým

věnečkem na hlavě nechala provázet kamarádkami po zdejší škole a jen zářila.

Všichni jsme obdivovali vkusné nápady a zároveň dostali i požadovanou radu,

jak na to. A bylo na co se dívat. Rodiče mohou být pyšní na výtvory

svých dětí pod vedením takto zručných a milých pedagogů.

Při příjemné atmosféře jsme si poslechli hru naší Soni na piáno.

Naši pacienti byli ještě obdarováni fotografiemi z návštěvy gápahuku,

fotografiemi koní a sladkostmi.

Je vidět, že děti mají v družině zkušené vedení, vše je děláno s citem

a trpělivostí .A tak chválíme ještě jednou a odnášíme si pro nás cenné

inspirace. Co ještě dodat? Všem se nám výprava do školy líbila,

 a tak někdy zase nashledanou. A vlastně už víme i kdy.

Určitě se setkáme na Den dětí při společném malování té nejdelší Stonožky .

Faladová Oga

staniční sestra

 

Rehabilitačně resocializačního centra DPL

 

Naše návštěva zooparku

Ve středu 26. 4. 2006 jsme se v zooparku DPL zúčastnili

slavnostního předání nového srubu, který pro děti z DPL

postavili jejich norští přátelé. Přivítala nás paní Běla Jensen

a poděkovala nám za naše vlastnoručně malovaná vánoční přáníčka

pro "Stonožku". Moc se líbí a letos do nich psal novoroční pozdravy

i pan premiér. A ZDE si můžete prohlédnout několik fotografií

z naší návštěvy.

 

HNUTÍ NA VLASTNÍCH NOHOU

Již několik let je naše školní družina zapojena

HNUTÍ NA VLASTNÍCH NOHOU,

které má ve znaku STONOŽKU.Heslem hnutí je:

"Děti pomáhají dětem."

Děti každoročně malují vánoční přání,která prodávají .

Získané finanční prostředky jdou na pomoc nemocným

a postiženým dětem nejen v České republice ,

ale i v jiných zemích světa.

I v letošním roce jsme namalovali a odeslali

několik desítek vánočních přání.

Tak naše děti pomohly jiným dětem.

 

Září 2013

Každý z nás je jiný. Učíme se vzájemnému respektu a toleranci.

Do našich malovánek jsou začarované vzpomínky na prázdniny.

Byli jsme na výletě a vyprávíme o tom svým kamarádům.

Při pohybových hrách si užíváme sluníčka a čerstvého vzduchu.

Seznamujeme se s japonskými skládankami origami.

 

Říjen je barevný a sladký

- jako plody, které dozrávají v sadech, na polích a zahradách.

Je to čas sklizně a přípravy na zimu. Stále trávíme hodně času

při hrách venku. Při výtvarničení je příroda naší velkou inspirací. 

Také se v tomto měsíci seznámíme s keramickou hlínou

a základními technikami jejího zpracování.

Podzimníčkov

Co dělají skřítci Podzimníčci? Ti lesní ochraňují les a zvířátka.

Čechrají jim peřinku na zimu. Aby tu les na jaře zase byl a chystal

pro nás plné hrnky sladkých jahod, borůvek a malin… plné košíky hub.

Skřítci zahradní češou stromy, v koutě zahrady připravují úkryt pro ježka,

vyrábějí krmítka pro ptáčky a zpívají ukolébavku bylinkám a růžím.

Listopad

- je měsíc zahalený do mlhy a spadaného listí.

Posvítíme si na něj vlastnoručně vyrobenými lampičkami.

Vyzkoušíme si některé techniky starých řemeslníků – 

korálkování a drátování. Také si přichystáme něco dobrého na zub.

Hned začátkem listopadu nás čeká výstava modelů dopravních prostředků

a také výtvarná soutěž s touto tematikou.

Prosinec 2013

A je tu prosinec, s ním čas ADVENTU a těšení se na VÁNOCE.

Nemalujeme čerta na zeď, ale jinak snad na všechno, co nás napadne.

Vyrábíme čertíky, třeba i z brambor.

Také netrpělivě vyhlížíme první vločky sněhu.

Čas čekání na Ježíška si krátíme výrobou vánočních přání,

ozdob na stromeček a jiných dekorací.

Leden  2014

Nedočkavě vyhlížíme - kdy už se konečně začnou z mraků sypat vločky sněhu.

Moc se těšíme na sáňkování, bruslení a jiné zimní radovánky.

Čekání na sníh si krátíme čtením příběhů, povídáním, hraním her a všelijakým

tvořením. Momentálně máme v plánu vyrobit dárky pro budoucí prvňáčky.

Velmi nás baví JOJO triky a hrátky.

Naší nejoblíbenější stavebnicí je stále GEOMAG a LEGO

Únor 2014

Inspirujeme se zimní olympiádou.

Zajímáme se o olympijské myšlenky a symboly.

Podle hesla:

„CITIUS, ALTIUS, FORTIUS“ (rychleji, výše, silněji)

se snažíme stále zdokonalovat.

Sportujeme, soutěžíme v legračních disciplínách

a kreslíme olympijské sporty.

Březen 2014

V březnu si v naší školní družině dali sraz dinosauři.

Jsou to obrovská zvířata, o jejichž existenci se lidé

dozvídají jen z toho, co vykopou v zemi.

My si o dinosaurech čteme v knihách, prohlížíme si

jejich obrázky v encyklopediích a na internetu.

Kreslíme krajinu, ve které nejspíš dinosauři

v dávných dobách žili.

Dinosaury vyrábíme z nejrůznějších materiálů.

 

Duben 2014

Duben je v naší školní družině ve znamení příchodu jara a Velikonoc:

čteme si z knihy Církevní rok a lidové obyčeje a povídáme si

o Velikonočním období, máme plné ruce práce s výrobou keramických

kuřátek, kohoutů a slepic, malujeme velikonoční kraslice.

Zkoušíme si jarní hry našich předků – točení káči, cvrnkání kuliček,

odpalování špačka…

 

Květen 2014

V máji je svět jedna velká, rozkvetlá zahrada.

Baví nás pozorovat přírodu a využívat ji ke svým hrám.

Příroda je nám také velkou inspirací při našem tvoření.

Malujeme květiny a chystáme dárky pro naše maminky.

Čteme si z knihy Já a svět, svět a já.

Hledáme odpovědi na otázky :

Jak poznáme, co je dobré a co špatné?

Je štěstí náhoda?

Máme právo být nešťastní?

Co je to svoboda?

 

Červen 2014

Bylinkářství je staré, jako lidstvo samo.

Některé rostliny mají léčivou moc, jiné okoření polévku, další provoní dům

 a ještě další zase umí obarvit látku. Baví nás tohle voňavé bylinkohraní.

Je to velké dobrodružství.

Vyrábíme si bylinková mýdla a ruční bylinný papír.

Na družinové párty se rozloučíme se školním rokem.

Už se moc těšíme se na prázdniny.

 

Podzim ve školní družině - 2014

Hrajeme si na meteorology

 • povídáme si o tom, jaké důležité činnosti meteorolog dělá
 • pomocí jakých přístrojů a pomůcek zkoumá počasí
 • povídáme si o tom, jak počasí ovlivňuje lidské zdraví
 • vytváříme kartičky se symboly počasí

Užíváme si podzimních radovánek

 • vyrábíme větrníky a draky
 • hrajeme pohybové a míčové hry na hřišti
 • využíváme  přírodního materiálu k výrobě „Podomníčků“
 • zdobíme obrázky otisky listů a podzimních plodů

V česko - moravské kotlině aneb česká nej

Celoroční projekt 2014/15

Kde se vlastně nachází místo, kde žijeme?

 • zkoumáme glóbus, mapu Evropy i České republiky
 • povídáme si o tom, proč lidé potřebují žít pohromadě
 • vytváříme pravidla společného soužití

Lovci mamutů

 • čteme si z Dějin (udatného) českého národa
 • povídáme si o životě člověka dnešního typu - jakým způsobem lovil, že už uměl vyrábět zbraně, šít oděvy, uctíval své mrtvé a dokonce i vyráběl umělecké předměty
 • kreslíme komiks o Lovcích mamutů
 • modelujeme zvířata z plastelíny a keramické hlíny
 • čeká nás cesta za vzácným, archeologickým nálezem

Zima ve školní družině

Těšíme se Vánoce

 • Chystáme zimní výzdobu družiny a prostoru schodiště školy
 • Vyrábíme drobné dárečky a vánoční přání z různých materiálů
 • Čteme si vánoční příběh

 

Užíváme si zimních radovánek

 • Užíváme si pohybu na čerstvém vzduchu
 • Při výtvarných činnostech recyklujeme nejrůznější odpadní materiál a vyrábíme z něj půvabné dekorace

 

Hrajeme si na hvězdáře a kosmonauty

 • Prohlížíme si obrázky planet
 • Vyrábíme dalekohled a vesmírný koráb
 • Malujeme vzdálené galaxie a neznámé planety

 

Naše cestování časem pokračuje…

Pravěcí zemědělci

 • Po skončení doby ledové lidé postupně začínají pěstovat různé plodiny a ochočovat si divoká zvířata. Čteme si z knih o tom, co všechno už lidé dovedou
 • Zkoušíme si techniku tkaní a vyrábíme hliněnou nádobu šňůrkovou technikou
 • Luštíme kvízy a hlavolamy

 

Nástroje pravěkých zemědělců jsou ze dřeva a kamene.

Velká změna přichází s objevem kovu…

Zruční Keltové

 • Keltové jsou první obyvatelé našeho území, které díky Řekům a Římanům dokážeme pojmenovat. Od 4. století př. Kr. tu žil keltský kmen Bójů. Byli to krutí válečníci, ale i skvělí zemědělci, stavitelé, řemeslníci, umělci a obchodníci
 • Po vzoru Keltů vyrábíme kovové šperky a ozdoby
 • Čteme si o moci léčivých bylin

 

Když Keltové opustili naše území, osídlili ho kmeny Germánů.

Po nich se asi v polovině 6. století usadili v české kotlině Slované.

Tentokrát to bylo již na trvalo…

Slované

 • Naše území ohrožují Avaři – bojovní kočovníci z Asie. Aby se Slované ubránili, museli být jednotní, odvážní a zdatní. Tyto vlastnosti se neztratí ani v dnešní době. Cvičíme si je při různých hrách a pohybových aktivitách
 • Čteme si ze Starých pověstí českých
 • Lidé v raném středověku už znali některé deskové hry. I my je rádi hrajeme
 • Slované už uměli získávat vosk od včel a zhotovovat z něj svíčky. My vosk využíváme při naší oblíbené výtvarné činnosti enkaustice

Jaro ve školní družině

Pozorujeme a malujeme první kvetoucí rostliny  a učíme se poznávat je

Skládáme květy z origami

Povídáme si o tom, čím se živí včely a z čeho vyrábějí med

Připomínáme si zásady správné hygieny a povídáme si o tom,

jak na jaře předcházet nemocem

Na hřišti hrajeme míčové a pohybové hry, skáčeme přes lano a do písku

Říkáme si přísloví a pořekadla, která jsou s jarem spojená

Učíme se krátké říkanky o jaru

Vyrábíme čarodějnice

Velikonoce

Vyrábíme jarní a velikonoční ozdůbky a dekorace

Vypalujeme a dekorujeme velikonoční keramiku

Sejeme obilí a řeřichu, povídáme si o tom, jak jsou pro nás

/ zvláště na jaře / důležité vitamíny

Barvíme a malujeme kraslice

Zdobíme si školní družinu a prostory školy

Učíme se velikonoční koledu

Vyprávíme si o velikonočních tradicích, vysvětlujeme si,

co znamená Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota,

Květná nedělě a proč lidé dříve drželi přísný půst

Květen

Těšíme se na pouť, užíváme si teplého počasí a sluníčka

na hřišti. Hrajeme kuličky a učíme se petanque.

Malujeme křídami na chodník

Soutěžíme v různých sportovních disciplínách

 

Školní rok 2015/16

V letošním školním roce se v naší školní družině postupně seznamujeme

s lidovými tradicemi tak, jak začíná školní rok. V jednotlivých měsících

v roce od září do června si přibližujeme lidové zvyky, tradice, texty a pranostiky.

 

Na sv. Václava každá pláňka dozrává

V září sbíráme dozrávající plody a barevné listy, ze kterých vyrábíme

krásné podzimní dekorace. 28. září si připomínáme svátek svatého Václava.

Zelená je tráva,

červené je jablíčko.

Že do trávy brzy spadne,

směje se mu sluníčko.

Jablíčko z jabloně padá,

po trávě se koulí..

kdyby spadlo na mou hlavu,

tak budu mít bouli.

 

Havel větrem foukává, Voršila tepla nedává

V říjnu vyrábíme draky a seznamujeme se s hádankami

a příslovími. Vinaři slaví vinobraní a my si povídáme o tom,

jaké nápoje se vyrábí z hroznového vína.

 

Letí, letí drak, už to bude tak,

je tu podzim, hurá, sláva, na draky už každý mává.

 

Přijede-li svatý Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí

V listopadu vítáme Martina na bílém koni a vysvětlujeme si přísloví:

„Na sv. Martina pláče husí rodina“.

Svatou Kateřinu si přibližujeme výtvarnými činnostmi.

 

Svatá Barborka vyhání dřevo ze dvorka

V prosinci hrajeme pohybovou hru Na Barborku, povídáme si

o přátelském chování a zpíváme vánoční koledy.

Těšíme se na nadílku Mikuláše, kreslíme a malujeme čerty a andílky.

Provádíme všelijaké čertoviny. V adventním čase vyrábíme vánoční

dekorace, přáníčka a drobné dárky pro své blízké.

Dobře dětem o Vánocích

na rybnících, na potocích,

zima jim dá pod nohy

kousek zmrzlé oblohy.

Pro ně zmrzlo modré nebe,

co na tom, že trochu zebe,

honí se tam vesele.

Malí zkřehlí andělé.

 

Na Nový rok o slepičí krok

Těšíme se, že si v lednu užijeme sněhové nadílky, vyřádíme se

při sáňkování, koulování a stavění sněhuláků. Při stavbě sněhuláka

je důležité, aby celá parta dětí hezky spolupracovala.

Čteme si a kreslíme Betlémské příběhy a jak to bylo se třemi králi.

To jsme rádi, že je zima,

že napadl v noci sníh.

Ukoulíme velké koule,

sněhuláci budou z nich.

A za malou chviličku,

už tu stojí bílí braši.

Na hlavu jim hrnce dáme,

místo nosu mrkvičku.

 

Můj milej masopust, jen ty mne neopusť

V únoru se pečlivě chystáme na masopustní průvody,

které se pořádají ve vesnicích a městech v našem okolí.

Masopustní průvod dříve musel povolit starosta obce

a bývalo zvykem před ním přednést masopustní supliku.

Snažíme se, aby naše masky byly veselé a zajímavé.

Dříve byla typickou postavou v masopustním průvodu klibna.

Víte, co to je? Jak asi vznikl název masopust?

 

Na sv. Řehoře čáp letí od moře

V březnu se otepluje. Když ještě býval v řekách led,

tál a zbylé kry putovaly po proudu třeba až do moře.

Na mapě světa si ukazujeme moře, oceány a jednotlivé světadíly.

Blíže se seznamujeme s Evropou, hledáme na ni naši zemi,

okolní státy a jejich hlavní města.

Jakou řečí se asi mluví v jiných státech?

Jak by zněl pozdrav „Dobrý den“?

A proč se lidé vlastně mezi sebou zdraví?

 

Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi?

Lidé se těší na jaro. Dlouhé zimní období dříve končilo

vynášením Morany, kterou lidé nesli v průvodu a nakonec ji hodili

do řeky nebo potoka, aby už zima nadobro odplavala pryč.

 Na jaře můžeme více chodit ven, prodlužuje se den a je tepleji.

Povídáme si o tom, co děláme ve volném čase, jaké máme zájmy.

Někdo rád sportuje, někdo výtvarničí, jiný hraje na hudební nástroj

nebo se zajímá o přírodu. Každý z nás je jiný, a přesto se spolu

můžeme domluvit a být kamarády.

 

Už jsme půst odbyli, Velikonoc se dočkali

O Velikonocích chodili kluci šupat pomlázkou holky,

aby byly po celý rok svěží a zdravé. Velikonoční pomlázka

musela být upletená z čerstvých, vrbových proutků.

Kluci říkali koledu a holky jim dávaly malované kraslice.

Také malujeme vyfouknutá vajíčka, vyrábíme velikonoční dekorace

z keramické hlíny a vyséváme semínka do ježečkové misky.

Víte, z čeho se dělá velikonoční sekanice, hlavička nebo také nádivka?

 

Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.

Na svatého Jiří už se půda otepluje, tráva se zelená

a my můžeme v přírodě sledovat plno živočichů.

Povídáme si o nich, hledáme jejich názvy v encyklopediích,

zkoušíme je namalovat a vymodelovat. Někteří tvorové žijí

v dokonalých společenstvích, kde každý ví, jaký je jeho úkol.

Také dokážeme spolupracovat, jako třeba včelky nebo mravenci?

 

Pálení čarodějnic

Poslední den v měsíci dubnu se za tmy dělaly velké ohně,

kde se pálily čarodějnice vyrobené ze slámy. Lidé věřili,

že jejich spálením zničí i zlá kouzla, jimiž by čarodějnice

mohly ubližovat lidem.

Co je dobré a co špatné? Je to pro každého stejné?

 

Den matek

Druhou květnou neděli mají svátek naše maminky.

Malými dárečky jim chceme poděkovat za všechno,

co pro nás dělají. Vyrábíme srdíčka z keramické hlíny

a také mýdlenky – misky na mýdlo, které vykrajujeme

z plátu mýdlové hmoty.

 

Přijela pouť

a ve vsi je pozdvižení. Původní význam slova pouť je cesta.

Lidé se dříve vydávali pěšky na poutní místa, což byli některé kostely.

Tam prosili za splnění svých přání a děkovali za již vyplněná.

Pak nakoupili svaté obrázky a cukrovinky, shlédli vystoupení

potulných kejklířů či komediantů, poklábosili s přáteli

a vydali se na cestu domů.  

Malujeme perníková srdce, a pro pobavení „poutníků“

nacvičujeme divadlo s výjevy z českých dějin.

Zajímají nás Staré pověsti české a velikán českých dějin Karel IV.

 

Medardova kápě – čtyřicet dní kape.

Když pršelo na svátek Medarda, lidé věřili,

že bude pršet dalších čtyřicet dní. Velmi nás baví pokusy

s rozpouštěním barev ve vodě, mícháme různé barevné odstíny.

Malujeme deštníky a deštivý den. Zajímáme se o to,

co se děje na obloze. Jak se mění počasí v jednotlivých

ročních obdobích, jaké hvězdy a planety můžeme pozorovat

na noční obloze.

Prohlížíme si encyklopedie, malujeme vesmír.