Záverečné práce 2009

Témata ročníkových prací žáků 9. třídy pro šk. rok 2008/09

 

   
     
     
     
Jméno a příjmení Název ročníkové práce Vedoucí práce
Burianová M. Černé díry Kocourek Jan
Černý J. 2.světová válka Dolejšová Hedvika
Forejt J. Móda Jirásková Simona
Fuka M. Wankelův motor Kocourek Jan
Heřmánek M. Drogy Máchová Lenka
Hořejší E. Černobyl Kocourek Jan
Housková K. Sebepoškozování Máchová Lenka
Hruška J. Stádlec Dolejšová Hedvika
Jelen M. 1.světová válka Dolejšová Hedvika
Kocourek L. Počítačová sestava Kocourek Jan
Kodad M. Opařany Dolejšová Hedvika
Kolářová E. NP a CHKO Šumava Máchová Lenka
Kosobud J. Elektromotory Kocourek Jan
Pecková L. Onkologická onemocnění Máchová Lenka
Pražma T. Dějiny Tábora Dolejšová Hedvika
Procházková A. Život Židů Dolejšová Hedvika
Selnarová A. Velká Británie Jirásková Simona
Stejskal D. Krmítko Kocourek Jan
Větrovský P. Hooligans Kravar Jiří
Vítková V. Záhada bermudského trojúhelníku Kocourek Jan

 Obhajoby závěrečných prací se konaly 17.6.2009