Projekty 2012 / 2013

Projekty 2012 / 2013

 

Naše škola je zapojena do výzvy

 EU peníze školám

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Celý projekt je zaměřen na individualizaci výuky,

vytváření nových vzdělávacích materiálů , 

další vzdělávání pedagogických pracovníků

a na nákup materiálního vybavení školy.

1.9. - 2011- zahájení projektu

 

V první fázi jsme obdrželi 645 715,80,- Kč, které jsme použili

na obnovu počítačů v učebně, nákup notebooků, dataprojektorů

a rozšíření sítě do všech tříd. Učitelé začali vypracovávat  digitální

učební materiály - DUM, na konci února byla vypracována 

1. monitorovací zpráva pro MŠMT.

Na konci září 2012  byla odeslána  2. monitorovací zpráva pro MŠMT.

V listopadu 2012 jsme obdrželi 430 477,20,- Kč na dovybavení učeben

ICT technikou / např. počítače, interaktivní tabule /.

7.března 2013 jsme odeslali 3.monitorovací zprávu pro MŠMT

a na konec září 2013 připravujeme zaslání 4.zprávy.

Nadále pokračuje  zpracovávání DUM a jejich ověřování v běžné výuce.

 

Tereza

Celoroční projekt zaměřený na environmentální výchovu

/ podrobný přehled aktivit v  samostatné sekci Tereza /

 

 Ovoce do škol

Naše škola se účastní evropského projektu " Ovoce do škol "

s finanční podporou Evropského společenství - 1.stupeň

 

Zdravé zuby

Cílem projektu " Zdravé zuby " je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit

 předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech.

/1. - 5. třída /

 

Recyklohraní

Ve školním roce 2012 / 2013  vstupuje projekt Recyklohraní

do 5. ročníku. Do projektu je zapojeno téměř 3 000 škol,

naše škola každoročně patří mezi ty nejaktivnější.

Jsme držiteli " Zlatého diplomu Recyklohraní".

Za dobu trvání projektu školy v ČR odevzdaly :

23 000 ks použitých mobilních telefonů

74 000 kg baterií

1 200 000 kg vysloužilého elektrozařízení

 

Obaly bez obalu

celoroční soutěž ve sběru nápojových kartonů

 

Planeta Země 3000

Tajemný svět Ekvádoru a Galapág / 8. třída /

 

Ukliďme svět

celoroční projekt ,zapojeni všichni žáci školy

- třídění odpadu

- sběr nápojových kartonů

- celoroční sběr baterií a elektrozařízení

Den Země - úklid okolí školy,obce a lesa v okolí Opařan

 

Impuls pro kariéru

projekt  určený pro žáky 7.,8. a 9. ročníku

Součástí projektu jsou exkurze ve vybraných firmách,kde se žáci seznámí

s výhodami a nevýhodami určitých povolání,s požadavky na jednotlivé

pracovní pozice, fungováním různých firem ap.

Výstupem této aktivity je zatraktivnění technických oborů.

Projekt je realizován ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou.

 

Uchopit a pochopit

Metodická a informační pomoc s realizací environmentální, multikulturní,

osobnostní a sociální  výchovy v jihočeských mateřských a  základních  školách.

Tento projekt volně navazuje na projekt Podaná ruka.

Zdravá Pětka 

vzdělávací projekt zaměřený na zdravou výživu

Škola Zdravé Pětky - 1. stupeň

Párty se Zdravou Pětkou - 2. stupeň

 

Hudební nástroj   / 7.třída / 

 

Hudební dějiny  / 8.třída /

 

Který žánr moderní hudby rád poslouchám?  / 9.třída /

 

Čtení pomáhá dětem  / 7. a 8.třída /

 

Pohádkový svět / 7. třída /

Cílem  projektu je spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým.

Po přečtení knihy žák zodpoví několik otázek. Za správně  zodpovězené

otázky získá 50,- Kč. Může je věnovat na různé charitativní účely -

na výcvik pejska, který pomůže postiženému člověku, na speciální kolo

pro někoho, kdo nemůže chodit, nebo na operace, které vrátí zrak africkým dětem.

 

Státní svátky,významné dny, ostatní svátky / 6. třída /

občanská výchova, celoroční projekt

 

Přírodní a kulturní zajímavosti ČR / 7. třída /

občanská výchova, 1.pololetí

 

Dětská práva / 7. třída /

občanská výchova, 2.pololetí

 

Volba povolání / 8. třída /

občanská výchova, celoroční projekt 

 

Globální problémy lidstva / 9. třída /

občanská výchova, 1.pololetí

 

Ročníkové práce 9. třídy

     
Jméno a příjmení Název ročníkové práce Vedoucí práce
Blažek Patrik 2. světová válka Dolejšová Hedvika
Bouška Vojtěch Bojová umění Kravar Jiří
Brůžková Natálie Králík domácí Máchová Lenka
Burda Radek Motocykly Kocourek Jan
Cvach Jan Modely aut Kocourek Jan
Čítková Kateřina Jezevčík Máchová Lenka
Dolejší Tomáš Pražský hrad Dolejšová Hedvika
Hejhal Jan Kolo Kocourek Jan
Hejhal Vojtěch Bubny Podlahová Jana
Herout David Rybolov Máchová Lenka
Hruška Vojtěch Harmonika Podlahová Jana
Jelínková Karolína Historie tance Dolejšová Hedvika
Kohout Jiří Motocykly Kocourek Jan
Kopcová Šárka Starověké Řecko Dolejšová Hedvika
Kosobud Miroslav Houby Máchová Lenka
Kunc Josef Historie fotbalu Kravar Jiří
Kuncová Veronika Národní divadlo Dolejšová Hedvika
Rytíř Jan Motocyklové závody Kocourek Jan
Selnarová Tereza Norsko Kravar Jiří
Truhlářová Barbora Historický vývoj plavek Jirásková Simona
Voigt František Atentát na Heydricha Dolejšová Hedvika
Vrchta Josef Historie skautingu Dolejšová Hedvika