Projekty 2023 / 2024

Projekty 2023 / 2024

Projektové dny

7. 9. - Letní putování  / 5. třída /

8. 9. - Aby nám tu bylo dobře  / 4. třída /

8. 9. - 9. 9. -  Po prázdninách zase spolu / 8. třída /

8. 9. - Po prázdninách zase spolu  / 6. třída /

25.9. - Den evropských jazyků  /5. - 9. třída /

29. 4. - Čarodějnice  / 1. třída /

30. 4. - Den Země, Ukliďme Česko

            - úklid obce a okolí / celá škola /

4. 6. - Finanční gramotnost  / 7. - 9. třída /

6. 6. - Umělá inteligence / 8. - 9. třída /

20. 6. - Letní slunovrat - projektový den / 5, třída /

20. 6. - Klimatická role rostlin - projektové odpoledne / 8. třída /

Jaké to bylo v pravěku? / 4. třída /

říjen 2023

 Rozloučení s pravěkem / 6. třída /

listopad 2023

Tržiště v raně středověké Praze / 7. třída /

listopad 2023

Advent / 1. - 9. třída /

prosinec 2023

 Veselé zoubky - preventivní program / 1. třída /

březen 2024

Březen - měsíc knihy

20. 3. - Setkání nad knihou  / 8. třída /

20. 3. - Burza knih - 15.00 - 17.00 ve čtenářské učebně ZŠ

21. 3. - Setkání nad knihou  / 9. třída /

21. 3. - Čtenářská chvilka / 5. třída /

21. 3. - Čtenářská dílna / 6. třída /

22. 3. - Čtenářská dílna / 7. třída /

22. 3. - Čtenářská dílna / 3. třída /

Velikonoce 2024

25. 3. - Velikonoční tvoření - projektový den / 4. třída /

27. 3. - Velikonoce - projektový den / 4. třída /

27. 3. - Velikonoční dílna / 3. třída /

27. 3. - Velikonoční tvoření / 5. třída /

21. 3. - 26. 3. - Velikonoční tvořivé dílny - školní družina

Recyklohraní

celoroční projekt, zapojena celá škola

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou

MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti

žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim

osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých

drobných elektrozařízení.

Ve školním roce 2023 / 2024 vstupil projekt Recyklohraní

do 16. ročníku. Do projektu je  zapojeno  3 885  škol.

Naše škola každoročně patří mezi ty nejaktivnější,

v rámci Jihočeského kraje již poněkolikáté obsazujeme

medailové pozice. Jsme držiteli "Zlatého diplomu Recyklohraní".

Ve školním roce 2020/2021 jsme obsadili 2. místo

v Jihočeském kraji ve sběru baterií.

Červen 2023

Naše škola opět zabodovala ve školním roce 2022/2023

v celostátním projektu Recyklohraní,

do kterého je v současné době zapojeno 3 879 škol. 

V rámci Jihočeského kraje jsme získali 1. místo,

mezi školami z celé ČR jsme obsadili 14. místo. 

 

Červen 2024

Letos jsme na  1. místě v Jihočeském kraji

a na 21. místě v České republice. smiley

Sběr baterií, tonerů, cartridgí a mobilů 2023 / 2024

Bude probíhat vždy v pondělí  9.30 – 9.45 / po 2. hodině /

Ukončení sběru  30. 5. 2024