Projekty 2023 / 2024

Projekty 2023 / 2024

Projektové dny

7. 9. - Letní putování  / 5. třída /

8. 9. - Aby nám tu bylo dobře  / 4. třída /

8. 9. - 9. 9. -  Po prázdninách zase spolu / 8. třída /

8. 9. - Po prázdninách zase spolu  / 6. třída /

 

 

 

Recyklohraní

celoroční projekt, zapojena celá škola

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou

MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti

žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim

osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých

drobných elektrozařízení.

Ve školním roce 2023 / 2024 vstupil projekt Recyklohraní

do 16. ročníku. Do projektu je  zapojeno  3 885  škol.

Naše škola každoročně patří mezi ty nejaktivnější,

v rámci Jihočeského kraje již poněkolikáté obsazujeme

medailové pozice. Jsme držiteli "Zlatého diplomu Recyklohraní".