Projekty

Řekni, co ti chutná

březen - červen 2016

besedy s vedoucí školní jídelny o školním stravování,

spotřebním koši, nutričním doporučení ap.

Společná tvorba jídelníčku, vaříme na přání........

 

Stop obezitě

školní jídelna byla ve školním roce 2014/2015 zapojena do projektu

Stop obezitě. Cílem  projektu je snižování spotřeby bílého

rafinovaného cukru, konzumace nápojů a potravin s nízkou

energetickou hodnotou a zvyšování vlákniny v jídelníčku.

V lednu 2015 jsme získali osvědčení za naplnění podmínek

projektu.

 

Ovoce do škol

Naše škola se účastní evropského projektu " Ovoce do škol "

s finanční podporou Evropského společenství - 1.stupeň