Školní projekty - archiv

Projekty 2016/2017

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou

MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti

žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim

osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých

drobných elektrozařízení.

Ve školním roce 2016/ 2017 vstupuje projekt Recyklohraní

do 9. ročníku. Do projektu je k 1.9.2016 zapojeno přes 3 416 škol,

naše škola každoročně patří mezi ty nejaktivnější.

Jsme držiteli " Zlatého diplomu Recyklohraní".

Za nasbírané body jsme již získali :

Stolní fotbal – 3 kusy

Multifunkční  laserová tiskárna + průběžně doplňujeme xerografický papír

Pingpongový stůl – 2 kusy

Sady pro stolní tenis  – 4 kusy  + doplňujeme míčky

Výjezdní program Recyklace hrou

Švihadlo s digitálním displejem

Sada na hru badminton – 11 kusů

Výtvarné potřeby do školní družiny

Předplatné časopisu Sluníčko do školní družiny

Vybavení do tělocvičny / branky, hokejky, míče, florbalové míčky ap. /

Odměny pro žáky / výtvarné potřeby, publikace ap. /

Sběr baterií, drobného elektrozařízení,

tonerů a cartridgí

Bude probíhat vždy ve středu v 9.30 – 9.45

Začínáme ve středu 14.9.2016.

Ukončení sběru  17.5.2016.

 Věnuj mobil   3.1. - 25.1. 2017

- soutěž probíhá v rámci projektu Recyklohraní

- vybíráme ve středu 4., 11., 18., a 25. ledna 

   společně s elektrem a bateriemi

- funkční mobily předá společnost ASEKOL

   dětem do dětských domovů nebo organizacím,

   které pracují s handicapovanými spoluobčany

- nefunkční mobily budou zrecyklovány

- 3 vítězné třídy obdrží výlet do ZOO Jihlava

 

Ovoce do škol

Naše škola se účastní evropského projektu " Ovoce do škol "

s finanční podporou Evropského společenství - 1.stupeň

 

Ukliďme svět

celoroční projekt ,zapojeni všichni žáci školy

- třídění odpadu

- celoroční sběr baterií a elektrozařízení

- sběr tonerů a cartridgí 

 

Kolečkový den / 3.třída /

6.9. - projektový den

 

Barevný podzim / 4.třída /

29.9. - projektový den

 

Ilustrátoři dětských knih / 2.třída /

29.9. - projektový den

 

Vítání podzimu  /1.,2.,3. + 5.třída /

30.9. - projektový den ,vycházka do přírody 

 

Planeta Země 3 000

Filipíny - za obry a trpaslíky / 8.třída /

 

Pravěk / 4.třída /

12.10. - projektový den

 

Staré pověsti české / 4.třída /

 25.10. - projektový den

 

Státní svátky, významné  dny, ostatní svátky / 6.třída /

občanská výchova

 

Přírodní a kulturní zajímavosti ČR / 7.třída /

občanská výchova

 

Volba povolání / 8.třída /

občanská výchova

 

Globální problémy lidstva / 9.třída /

občanská výchova

 

Vesmír / 5.třída /

16.11. - projektový den

 

Živočichové / 4.třída /

16.11. - projektový den

 

Adventní tvoření / 1.třída /

25.11. - projektový den

 

Vánoční dílna / 4.třída /

6.12. - projektový den

 

Vánoční dílna / 5.třída /

14.12. - projektový den

 

Malý spisovatel / 4.třída /

19.12. - čtenářská dílna, autorská čtení

 

Vyjmenovaná slova / 4.třída /

3.1. - projektový den

 

Křížem krážem po ČR / 8.třída /

únor - květen 2017

Seznámení s jednotlivými kraji, jejich městy,

 přírodními podmínkami, historií, současností

 

Vybíjená / 5.třída /

březen - červen 2017

 

Karel IV. / 4.třída /

7.3. - projektový den

 

Karel Jaromír Erben / 3.třída /

28.3. - projektový den

 

Velikonoce

4.4. - velikonoční dílna / 4.třída /

7.4. - velikonoční dílna / 5.třída /

7.4. - velikonoční výstava v Podboří / 3.třída /

7.4. - Moravské pašije - divadlo v Táboře / 6.,7. a 9.tř. /

12.4. - velikonoční laťka - skok vysoký - soutěž

 

My favourite food / 3.třída /

9.5. - projekt

 

Včela / 2.třída /

30.5. - projekt

Ročníkové práce žáků 9.třídy

Příjmení a jméno

Název ročníkové práce

Vedoucí práce

Bendová  Adéla

Chov a péče o koně

Máchová Lenka

Burian Jan

Černobyl

 

Černý Adam

Florbal

Kravar Jiří

Dolejší Lukáš

Badminton

Kravar Jiří

Fuková Petra

Karel IV.

Dolejšová Hedvika

Hořejší Ladislav

Tvorba filmu

Kadlecová Štěpánka

Kalkus Daniel

Fotbal

Kravar Jiří

Kolář Martin

Motocross

Kravar Jiří

Kosobudová Natálie

Králík beran

Kadlecová Štěpánka

Miesbauer Jan

Ekosystém Kášovky

Dolejšová Hedvika

Pins Vojtěch

Mars

Kadlecová Štěpánka

Přibyl Michal

Fendt

Kadlecová Štěpánka

Rucký Štěpán

Využití dronů v praxi

Kravar Jiří

Süsmilich Michal

Stádlec

Dolejšová Hedvika

Šnejd Stanislav

Rybářství - lov trof.kaprů

Máchová Lenka

Tóth Vojtěch

Pro Gaming

 

Urban Jan

Hokej

Kravar Jiří

Váňa Martin

Rybářství - feedrová rybařina

Máchová Lenka

Vrchota Jan

Myslivost

Máchová Lenka

 

Animals / 3.třída /

19.6. - projekt

 

Božena Němcová / 3.třída /

22.6. - projekt


Školní projekty 2014/2015

Školní projekty 2014/2015

Kvalitnějším vybavením víceúčelové učebny

za kvalitnější přípravou budoucích řemeslníků

projekt je spolufinancován Evropskou unií

z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova

v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova.

Realizací projektu budou vytvořeny podmínky

pro kvalitní polytechnickou výchovu, posílen zájem žáků 

o technické a řemeslné obory.

Projekt je realizován za pomoci Občanského sdružení 

MAS Krajina srdce.

Za dotaci 121 000,- Kč jsme pořídili :

nářadí a elektrotechnické stavebnice, potřeby na keramiku,

laminovačku,, pojízdnou tabuli, přenosné stoličky.

 

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015

Obdrželi jsme grant ve výši 40 000,- Kč na vybudování a vybavení

nové učebny v MŠ, která má sloužit k preventivní péči v oblasti rozvoje

komunikačních schopností u dětí předškolního věku.  Cílem projektu

je rozvoj řečových a jazykových schopností dětí, zvyšování jejich komunikační

zdatnosti a předcházení poruchám v komunikaci.

 

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji

celoroční projekt  - 9. třída se zúčastní projektových dnů

na Střední škole spojů a informatiky v Táboře,

tato škola zajistí i organizaci pravidelných technických

kroužků na naší škole.

 

Jablíčkový den / 2.třída /

18.9. - projektový den

 

Loučení s létem / 2. - 5.třída /

19.9. - projektový den, vycházka do přírody

 

Vítání podzimu / 1.třída /

23.9. - projektový den, vycházka do přírody

 

Podzim je tady / 1.třída /

24.9. - projektový den

 

Tereza

Celoroční projekt zaměřený na environmentální výchovu

/ podrobný přehled aktivit v  samostatné sekci Tereza /

 

V česko - moravské kotlině aneb česká nej....

celoroční projekt školní družiny

 popis projektu najdete v sekci Družina

 

 Ovoce do škol

Naše škola se účastní evropského projektu " Ovoce do škol "

s finanční podporou Evropského společenství - 1.stupeň

Součástí projektu je i práce s pracovními listy

Plný košík ovoce a zeleniny, hrajeme si s vitamíny.

 

Zdravé zuby

Cílem projektu " Zdravé zuby " je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, 

a tak vytvořit  předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace

v budoucích letech. /1. - 5. třída /

 

Recyklohraní

Ve školním roce 2014/ 2015 vstupuje projekt Recyklohraní

do 7. ročníku. Do projektu je k 1.9.2014 zapojeno přes 3 240 škol,

naše škola každoročně patří mezi ty nejaktivnější.

Jsme držiteli " Zlatého diplomu Recyklohraní".

Za uplynulý školní rok školy v ČR odevzdaly :

16 000 ks použitých mobilních telefonů

3 100 ks počítačů

120 tun baterií

265 tun vysloužilého elektrozařízení

6 000 ks tonerů a cartridgí

Za nasbírané body jsme již získali :

Stolní fotbal – 3 kusy

Multifunkční  laserová tiskárna + průběžně doplňujeme xerografický papír

Pingpongový stůl – 2 kusy

Sady pro stolní tenis  – 4 kusy  + doplňujeme míčky

Výjezdní program Recyklace hrou

Švihadlo s digitálním displejem

Sada na hru badminton – 11 kusů

Výtvarné potřeby do školní družiny

Předplatné časopisu Sluníčko do školní družiny

Vybavení do tělocvičny / branky, hokejky, míče, florbalové míčky ap. /

Odměny pro žáky / výtvarné potřeby, publikace ap. /

 
Stop obezitě

školní jídelna je ve školním roce 2014/2015 zapojena do projektu

Stop obezitě. Cílem  projektu je snižování spotřeby bílého

rafinovaného cukru, konzumace nápojů a potravin s nízkou

energetickou hodnotou a zvyšování vlákniny v jídelníčku.

V lednu 2015 jsme získali osvědčení za naplnění podmínek

projektu.

 

Státní svátky, významné dny, ostatní svátky   

 občanská výchova / 6.třída /

Seznámení s významnými dny naší historie, které byly uznány

jako státní svátky. 

Připomenutí významných dnů a ostatních svátků v průběhu roku.

Poznávání života lidí v minulosti, kulturních  tradic, zvyků a obyčejů.

 

Planeta Země 3000

Indonésie - po stopách lidojedů  / 8. třída /

 

Ukliďme svět

celoroční projekt ,zapojeni všichni žáci školy

- třídění odpadu

- celoroční sběr baterií a elektrozařízení

- sběr tonerů a cartridgí 

 

Den Země

- úklid okolí školy,obce a lesa v okolí Opařan

 

Zdravá pětka

září 2014 - 1.,2.,6. a 7. třída absolvovala vzdělávací program

Zdravá pětka zaměřený na zdravou výživu.

 

Olympijský víceboj 2014/2015

 zapojení do celostátního sportovního projektu

v rámci kampaně "Česko sportuje"  - všechny třídy

Český olympijský výbor udělil naší škole 

Stříbrný certifikát za aktivní účast v projektu.

 

Obec, v níž žijeme / 9.třída /

český jazyk

 

Jakou hudbu rád posloucháš ? / 9.třída /

hudební výchova

 

Hudební dějiny / 8.třída /

hudební výchova

 

 Dětská práva   / 9.třída /

občanská výchova 

Cíl projektu :

Uplatňování dětských práv v reálných situacích.

Posuzovat svá vlastní práva a práva jiných.

Uvědomit si odlišnosti jiných lidí a nechápat je

jako důvod k nepřátelství.

Rozpoznat porušování práv.

 

 Volba povolání  / 8.třída /

občanská výchova 

Cíl projektu :

Při výběru budoucího povolání přihlížet k osobním vlastnostem

a schopnostem. Objektivně posoudit své možnosti při rozhodování

o volbě vhodného povolání.

Plánovat si významné životní kroky, stanovit si reálné životní cíle

a nacházet vhodné způsoby a strategie k jejich dosažení.

Význam zodpovědné volby povolání pro vlastní život,

vytvářet si reálnou představu o vlastní profesní dráze.

                     

 Globální problémy lidstva / 9.třída /

občanská výchova 

Cíl projektu :

Zamyslet se nad příčinami globálních problémů

a přemýšlet o možnostech jejich řešení.

Přijmout spoluzodpovědnost za osud planety a života na ní,

žít promyšleně s ohledem na přírodu.  Být vnímaví vůči lidem,

kteří potřebují pomoci, být solidární s ostatními

a dle svých možností jim pomáhat.

 

Hudebí nástroje / 7.třída /

hudební výchova

 

Plavba přes moře / 1.třída /

projektový den 

 

Minuta pro Zemi 

Zapojení do celorepublikového projektu. Nejrůznějšími aktivitami

přispíváme ke zlepšení životního prostředí. Součástí projektu

je i péče o  zvířata.

Výroba ptačích budek a krmítek - podzim 2014 / 7.třída /

 

Království čtenářů  / 1. a 9.třída /

projektový den, slavnostní předávání Slabikářů - 20.11.2014

 

Dětští ilustrátoři / 4.třída /

projektový den - 21.11.2014

 

Čertovská škola /1.stupeň /

projektový den - 5.12.2014

 

Začíná advent  / 2.třída /

projektové dny  - 28.11. - 1.12. 2014

 

Vánoce  / 3.třída /

projekt - 18.12.2014

 

Město na dlani / 8.třída /

únor - červen 2015

zeměpis

Seznámení s významnými městy ČR

od historie až po současnost - památky, kultura

sport, hospodářství, zajímavosti

 

Herbář / 6.třída /

přírodopis

 

Podnebné pásy  / 5.třída /

projektový den - 9.1. 2015

 

Lidské tělo  / 2.třída /

 projektový den - 28.1.2015

 

Pražský hrad / 4.a 5.třída /

24.2. - exkurze - Pražský hrad

26.2. - projektový den

 

Speedmat  / 2. - 9.třída /

Program Speedmat  učí žáky matematiku jinou formou, motivuje k lepším výsledkům.

Jedná se o mezinárodní soutěžní program. 

 

Velikononoce / 1. - 5.třída  /

31.3. - projektový den 

 

Pohádkový svět / 7.třída /

tvorba pohádky, moderní a klasická pohádka,

výrazové čtení, dramatizace

 

Zdravý den / 1.třída /

15.5. - projektový den

 

Lidské smysly / 5.třída /

18.5.  - projektový den

 

Ročníkové práce 9.třídy

     
Jméno a příjmení Název ročníkové práce Vedoucí práce
Borůvková Tereza Populární hudba Podlahová Jana
Břicháček tomáš Paramatry počítače Kocourek Jan
Doubek Petr Motokros Kocourek Jan
Heřmánková Petra Koně Máchová Lenka
Hořejší Michal Enduro Kocourek Jan
Hořejší Monika Německý ovčák Máchová Lenka
Kopec Ondřej Historie válečných ponorek Dolejšová Hedvika
Marešová Lenka  Drogy Kravarová Marie
Míka Ondřej Roboty a manipulátory Kocourek Jan
Mrzenová Leona Cheerleading Kocourková Darina
Náprava Marcel Motocykly Honda Kocourek Jan
Novotný Petr Spalovací motory Kocourek Jan
Petr Jan Závodní cyklistika Kocourková Darina
Pokorný  Marek Cross - country Kocourek Jan
Ratajová Natálie Fotbal Kocourková Darina
Rytíř Jiří Posilování Kravar Jiří
Svoboda Tomáš Vývoj BMW Kocourek Jan
Ťoupal Josef Počítačové hry Kocourek Jan
Vorel Václav 2.světová válka Dolejšová Hedvika