Projekty 2007 / 2008

Projekty ve školním roce 2007/08

Tereza

Celoroční projekt zaměřený na environmentální výchovu

/ podrobný přehled aktivit v  samostatné sekci Tereza /

 Putování staletími

 Putování staletímiTento projekt je určen pro žáky 6. třídy. Je realizován  v hodinách dějepisu,

literatury a výtvarné výchovy . Žáci se v průběhu celého školního roku blíže

seznamují s pravěkým a starověkým uměním . 

 

Hudební nástroje

V 1. pololetí na projektu pracovali žáci 8. třídy

Představitelé populární hudby

Nejznámější představitele české i světové populární hudby ve svém projektu

představili žáci 9. třídy.

Příroda kolem nás

 Skupinová práce žáků 8.třídy / přírodopis,výtvarná výchova,pracovní činnosti/.

Představujeme země Evropské unie

7.třída / občanská výchova /

Óda na obec

6. a 8.třída / občanská výchova /

Volba povolání

6. a 8.třída / občanská výchova /

X - FACTOR

7. třída / hudební výchova /