Kontakt

E - podatelna

ZŠ Opařany - podatelna

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

č.p.165
39161 Opařany
Telefon: 381287049
Fax: 381287049

Elektronická adresa podatelny, adresa elektronické pošty:

reditel@zs.oparany.cz

Datová schránka:

ah8mf5c

Další možnosti elektronické komunikace:

webovým formulářem na této stránce, faxem na faxové číslo: 381287049

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí: 7 - 15
Úterý: 7 - 15
Středa: 7 - 15
Čtvrtek: 7 - 15
Pátek: 7 - 15

Přehled datových formátů, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů:

Acrobat Reader (.pdf), obrazové přílohy (.jpg, .jpeg/jfif, .tif/tiff, .png, .mpeg-2, .mpeg-1, .gif), zvukové přílohy (.mp3, .mp2, .pcm, .wav), databázové přílohy (.xml), textové přílohy (.doc/docx/rtf, .txt, .xls).
Podatelna v žádném případě nepřijímá spustitelné soubory (*.com, *.exe, *.vbs, *.pif atd.)!

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:

Datové zprávy lze doručit na technických nosičích - CD, DVD, flash disk.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných systémem:

Pokud datová zpráva obsahuje škodlivý kód, není považována za doručenou na podatelnu.
Elektronická podatelna provádí kontrolu, zda přijaté podání v elektronické podobě je čitelné, zda je podepsala osoba uvedená na kvalifikovaném certifikátu a zda je certifikát platný. Pokud je při této kontrole zjištěno, že toto podání má vady, postupuje se dále dle příslušných ustanovení správního řádu.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu, který není podáním nebo podnětem a nelze jej vyřídit podle jiného právního předpisu:

Pokud příjemce zjistí, že dokument doručený v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopna určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění.
Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, příjemce dokument dále nezpracovává. Není-li příjemce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.


Pro komunikaci s úřadem můžete využít také webový formulář:

Příloha ( soubor typu PDF, max 5MB)

Aktivně se snažíme zamezit zasílání SPAMu, který je zasílán do našich stránek. Proto prosíme, odpovězte jednou číslicí na následující otázku:

Kolik je v uvozovkách napsáno osmiček "888"?

 


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Opařany

 

 Základní škola      

Adresa: Základní škola  a Mateřská škola Opařany    

                 Opařany 165

                 391 61 Opařany

Telefon/fax :  381 287 049

Mobil:     721 641 341  -  ředitelství 

               605 845 768   / T - Mobile / - školní družina 

  e - mail: ředitel :   reditel@zs.oparany.cz 

                   sekretariát :    sekretariat@zs.oparany.cz                 

                 zástupce:  zastupce@zs.oparany.cz, dolejsova.hedvika@seznam.cz

oficiální stránky : www.skolaoparany.srv7.wpartner.cz

 

Výchovná poradkyně : Mgr. Věra Kučerová

                                    telefon ZŠ: 381 287 049

                                    e-mail: vera.kucerova@centrum.cz

Konzultační hodiny:  školní rok  2023 / 2024

                                  úterý - 14.30 - 15.00

                                   + kdykoli po předchozí domluvě / telefon, mail /

 

Metodik prevence : Mgr. Klára Vakočová

                                telefon ZŠ: 381 287 049

                                e-mail: klara.chlpikova@seznam.cz

Konzultační hodiny: školní rok  2023 / 2024

                               čtvrtek - 13.45 - 14.15

                              + kdykoli po předchozí domluvě / telefon, mail /

 

Školní jídelna :

Telefon : 381 287 470

 Mobil : 739 572 498 / T - Mobile /

  e-mail :  jidelna@zs.oparany.cz

 

Mateřská škola

Adresa: Mateřská škola

              Opařany 238

              391 61 Opařany

Telefon : 381 287 615

Mobil: 739 314 526 / T - Mobile /

Mobil: 605 129 141 / T - Mobile / - odloučené pracoviště v ZŠ

e - mail : skolka@zs.oparany.cz