O naší MŠ

O naší mateřské škole…Filozofie naší mateřské školy vychází především z jejího motta, které zní:

„Řekni mi něco a já to zapomenu.

Ukaž mi něco a já si to budu pamatovat.

Dovol mi, abych si to vyzkoušel na vlastní kůži, a já to budu umět.“Záleží nám na tom, abychom v dítěti rozvíjely osobnost samostatného, zdravě sebevědomého, tvůrčího jedince, cestou přirozené výchovy. Snažíme se tak položit základy celoživotního vzdělávání. Nabízíme kvalitní služby, ne jen „hlídání“ dětí. Velký přínos spatřujeme v tom, že v naší mateřské škole vládne rodinná atmosféra. Všichni se dobře známe, respektujeme se, pomáháme si, spolupracujeme, učíme se novým věcem a užíváme si společných zážitků, které pobyt ve školce nabízí. Společně strávený čas a smysluplná hra jsou u nás na prvním místě.

Každé dítě chápeme jako individualitu se svými jedinečnými schopnostmi, které chceme a umíme následně rozvíjet. Pro naši práci čerpáme z mnohaletých zkušeností v oblasti předškolního vzdělávání. Ve spolupráci s rodiči se podílíme na empatické, ale důsledné výchově. Umíme se věnovat dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně dětí nadaných. Vzhledem k tomu, že v posledních létech roste počet dětí, které mají problémy v oblasti komunikačních schopností a dovedností, vytváříme u nás zázemí pro jejich celkový rozvoj. Využíváme řadu nově zakoupených pomůcek zaměřených na rozvoj hrubé a jemné motoriky, na podporu dechových a artikulačních cvičení, zrakového i sluchového vnímání.

Naše školka je vyhledávána rodiči, kteří mají zájem o kvalitní program, který je pro jejich děti prostředkem k získávání nových poznatků z různých oblastí života hravou a zábavnou formou. Klademe důraz na rozvíjení všech klíčových kompetencí (kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, občanské, sociální a personální).

To, čím je naše mateřská škola výjimečná, je program „Saunováček“. Již mnoho let u nás děti saunujeme. Z dlouhodobého hlediska má sauna pro děti význam v posilování obranyschopnosti organismu, v prevenci proti sezonním respiračním onemocněním. Je prokázáno, že děti, které pravidelně navštěvují saunu, mají téměř stoprocentní docházku.

Nabídkou, která doplňuje náš ŠVP je "Povídálek" - logopedická prevence a cvičení se Sokolem "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky".

Naše školní jídelna nabízí pestrý jídelníček, který je založený na zvyšování vlákniny a snižování spotřeby bílého rafinovaného cukru i konzumaci nápojů a potravin s nízkou energetickou hodnotou. Vzhledem k tomu, že si ve školce povídáme o zdravém životním stylu, jsme "školka bez bonbónů". Ty pro nás nejsou odměnou ani motivací. Narozeniny a sváteční příležitosti umíme oslavit i jinak.

Rok v naší mateřské škole prožíváme zejména v návaznosti na roční období a s nimi spojené slavnosti a svátky (např. sv. Martin, Vánoce, Velikonoce, Den matek, Den dětí…). Děti shlédnou mnoho divadelních představení a programů s environmentální tématikou či s výchovou směřující ke zdravému životnímu stylu. Dle nabídky se účastníme kurzu "Hravého lyžování" na Monínci, naši předškoláci absolvují plavecký kurz v Táboře, školičku bruslení v Milevsku, rodiče mají možnost nechat vyšetřit zrak dětí, 2x ročně zprostředkujeme fotografování dětí. Zahrada, která naší mateřskou školu obklopuje, nabízí bohaté pohybové vyžití, pečujeme o květiny, pěstujeme zeleninu a ovoce. Je to velkorysý prostor, který využíváme ke hrám i k učení. Jsme zaregistrováni v síti "Mrkvička", environmentální výchova má u nás nezastupitelnou roli.

Za pozitivní považujeme velmi dobrou spolupráci se základní školou. Patří sem společné akce, vzájemné návštěvy na zahradě nebo při opravdovém vyučování. K pohybovému vyžití a zdravému rozvoji dětí využíváme pravidelně školní tělocvičnu. Díky tomu se děti velmi dobře adaptují na následný přechod do první třídy ZŠ.

U nás se nikdy nenudíme, tak se přijďte sami přesvědčit. Jste srdečně vítáni!