Provozní doba

Mateřská škola je otevřena od 6:00 do 16:00 hodin.

Do školy přivádí dítě zákonný zástupce nebo osoba jím pověřená (potřebný tiskopis je k vyzvednutí v MŠ) a to do 8.00 hodin. Pozdější příchod je ve výjimečných případech po dohodě také možný.

Režim dne je orientační, přizpůsobený aktuálnímu dění a potřebám dětí. Ve vyváženém poměru jsou vždy zařazeny všechny aktivity - spontánní hra, pohybové aktivity, řízené činnosti, individuální péče, pobyt venku, odpočinek a odpolení činnosti.

Volná hra, kdy se děti postupně scházejí a sdělují si své prožitky, trvá zpravidla do 8. 00 hodin. Děti si společně hrají, vybírají si hračky podle chuti, výtvarně tvoří apod. Ranní rituály, kruhy, společná přivítání a ranní cvičení probíhají před svačinou se všemi dětmi. Přibližně od 9.00 hodin je čas na řízené aktivity. Děti si vypráví, zpívají, tvoří, vyrábí, zkoumají... Důležitou součástí dopoledního bloku je jeho zhodnocení. Děti si sdělí své prožitky, zopakují si, co nového se naučily a co se jim nejvíce líbilo. Po těchto činnostech následuje čas pro hry a aktivity venku. Po obědě některé děti odchází domů, ostatní děti se věnují odpočinkovým činnostem (poslech pohádky, spánek, klidové činnosti). Vždy respektujeme individuální zvláštnosti a potřeby každého dítěte. Odpolední hry a činnosti probíhají po odpolední svačině společně v jedné třídě, popř. na zahradě.

Mezi podávanými jídly jsou dodržovány předepsané intervaly. Během dne je dětem k dispozici pitný režim ve formě čaje, džusů a neslazené pitné vody, a to jak ve třídách, tak při pobytu dětí na zahradě.