Projekty 2013 /2014

Školní projekty 2013 / 2014

Naše škola je zapojena do výzvy

 EU peníze školám

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Celý projekt je zaměřen na individualizaci výuky,

vytváření nových vzdělávacích materiálů , 

další vzdělávání pedagogických pracovníků

a na nákup materiálního vybavení školy.

1.9. - 2011- zahájení projektu

V první fázi jsme obdrželi 645 715,80,- Kč, které jsme použili

na obnovu počítačů v učebně, nákup notebooků, dataprojektorů

a rozšíření sítě do všech tříd. Učitelé začali vypracovávat  digitální

učební materiály - DUM, na konci února byla vypracována 

1. monitorovací zpráva pro MŠMT.

Na konci září 2012  byla odeslána  2. monitorovací zpráva pro MŠMT.

V listopadu 2012 jsme obdrželi 430 477,20,- Kč na dovybavení učeben

ICT technikou / např. počítače, interaktivní tabule /.

7.března 2013 jsme odeslali 3.monitorovací zprávu pro MŠMT.

Dokončili jsme jednotlivé DUM .

V září 2013 jsme zpracovali 4. monitorovací zprávu pro MŠMT.

V  prosinci 2013 proběhlo 3. výběrové řízení  na dovybavení ICT technikou.

Byly pořízeny 2 interaktivní tabule do 1. a 2.třídy a 6 počítačů s monitory

do počítačové učebny.

V březnu 2014  jsme odeslali 5.monitorovací zprávu

a zhodnotili celý projekt.

 

Kvalitnějším vybavením víceúčelové učebny

za kvalitnější přípravou budoucích řemeslníků

projekt je spolufinancován Evropskou unií

z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova

v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova.

Realizací projektu budou vytvořeny podmínky

pro kvalitní polytechnickou výchovu, posílen zájem žáků 

o technické a řemeslné obory.

Projekt je realizován za pomoci Občanského sdružení 

MAS Krajina srdce.

Za dotaci 121 000,- Kč jsme pořídili :

nářadí a elektrotechnické stavebnice, potřeby na keramiku,

laminovačku,, pojízdnou tabuli, přenosné stoličky

 

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji

celoroční projekt  - 9. třída se zúčastní projektových dnů

na Střední škole spojů a informatiky v Táboře,

tato škola zajistí i organizaci pravidelných technických

kroužků na naší škole

 

Tereza

Celoroční projekt zaměřený na environmentální výchovu

/ podrobný přehled aktivit v  samostatné sekci Tereza /

 

 Ovoce do škol

Naše škola se účastní evropského projektu " Ovoce do škol "

s finanční podporou Evropského společenství - 1.stupeň

 

Zdravé zuby

Cílem projektu " Zdravé zuby " je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, 

a tak vytvořit  předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace

v budoucích letech. /1. - 5. třída /

 

Recyklohraní

Ve školním roce 2013 / 2014  vstupuje projekt Recyklohraní

do 6. ročníku. Do projektu je zapojeno přes 3 000 škol,

naše škola každoročně patří mezi ty nejaktivnější.

Jsme držiteli " Zlatého diplomu Recyklohraní".

Za dobu trvání projektu školy v ČR odevzdaly :

23 000 ks použitých mobilních telefonů

74 000 kg baterií

1 200 000 kg vysloužilého elektrozařízení

V roce 2014 jsme ještě přidali sběr tonerů a cartridgí 

Za nasbírané body jsme již získali :

Stolní fotbal – 3 kusy

Multifunkční  laserová tiskárna + průběžně doplňujeme xerografický papír

Pingpongový stůl – 2 kusy

Sady pro stolní tenis  – 4 kusy  + doplňujeme míčky

Soupravy na kreslení – 8 kusů / odměny pro žáky /

Výjezdní program Recyklace hrou

Švihadlo s digitálním displejem

Sada na hru badminton – 11 kusů

Branka a hokejka na florbal

 

Obaly bez obalu

celoroční soutěž ve sběru nápojových kartonů

 

Planeta Země 3000

Madagaskar - příběh pradávné Lemurie / 8. třída /

 

Ukliďme svět

celoroční projekt ,zapojeni všichni žáci školy

- třídění odpadu

- sběr nápojových kartonů

- celoroční sběr baterií a elektrozařízení

Den Země

- úklid okolí školy,obce a lesa v okolí Opařan,

  zavěšení nových budek

 

Minuta pro Zemi

 - zapojení do kampaně Minuta pro Zemi.Hlavním cílem kampaně 

 je konkrétní praktická pomoc přírodě. Do akce se v celé ČR

zapojilo 1 049 účastníků. Odpracovali celkem 349 960 minut.

Naše škola darovala Zemi celkem 44 640 minut a skončila

tak na 2.místě.

 

Impuls pro kariéru

projekt  určený pro žáky 7.,8. a 9. ročníku

Součástí projektu jsou exkurze ve vybraných firmách,kde se žáci seznámí

s výhodami a nevýhodami určitých povolání,s požadavky na jednotlivé

pracovní pozice, fungováním různých firem ap.

Výstupem této aktivity je zatraktivnění technických oborů.

Projekt je realizován ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou.

 

Uchopit a pochopit

Metodická a informační pomoc s realizací environmentální, multikulturní,

osobnostní a sociální  výchovy v jihočeských mateřských a  základních  školách.

Tento projekt volně navazuje na projekt Podaná ruka.

 

 Slavnost Slabikáře  / 1. a 9.třída /

 slavnostní předávání Slabikářů v 1.třídě - 14.11.2013

 

Hudební dějiny / 8. třída /

charakteristika období, vznik hudebních nástrojů, forem,

slavní představitelé vybraného období, hudební ukázky

 

Hudební nástroj / 7. třída /

zařzení nástroje do nástrojové skupiny, vznik nástroje,

jeho popis, významní hráči, díla pro sólový nástroj

 

Jakou hudbu rád/a/ posloucháš ? / 9.třída /

Přehled současných hudebních směrů populární hudby,

charakteristické znaky oblíbeného směru,

představitelé, hudební ukázky

 

Státní svátky, významné dny, ostatní svátky   

 občanská výchova / 6.třída /

Seznámit se s významnými dny naší historie, které byly uznány

jako státní svátky.  Připomenutí významných dnů a ostatních svátků

v průběhu roku. Poznávat život lidí v minulosti, kulturní tradice, zvyky a obyčeje.

 

Vánoční dílna

projektový den 1. a 9.třídy - 13.12.2013

 

 Ladovská zima

 projektový den 1. a 2. třídy - 23.1.2014

 

 Přírodní a kulturní zajímavosti ČR   

občanská výchova / 7.třída /

Ocenit krásy naší země, uvědomit si, kolik zajímavých míst

se v naší zemi nachází. Prohloubit vztah k naší zemi a povzbudit

zájem o ni. Chránit přírodní a kulturní bohatství naší země.

 

 Dětská práva   

občanská výchova / 7.třída /

Uplatňování dětských práv v reálných situacích.

Posuzovat svá vlastní práva a práva jiných.

Uvědomit si odlišnosti jiných lidí a nechápat je

jako důvod k nepřátelství.

Rozpoznat porušování práv.

 

 Volba povolání   

občanská výchova / 8.třída /

Při výběru budoucího povolání přihlížet k osobním vlastnostem

a schopnostem. Objektivně posoudit své možnosti při rozhodování

o volbě vhodného povolání.

Plánovat si významné životní kroky, stanovit si reálné životní cíle

a nacházet vhodné způsoby a strategie k jejich dosažení.

Význam zodpovědné volby povolání pro vlastní život,

vytvářet si reálnou představu o vlastní profesní dráze.

                     

 Globální problémy lidstva  

občanská výchova / 9.třída /

Zamyslet se nad příčinami globálních problémů

a přemýšlet o možnostech jejich řešení.

Přijmout spoluzodpovědnost za osud planety a života na ní,

žít promyšleně s ohledem na přírodu.  Být vnímaví vůči lidem,

kteří potřebují pomoci, být solidární s ostatními

a dle svých možností jim pomáhat.

 

Stop obezitě

školní jídelna je ve školním roce 2013/2014 zapojena do projektu

Stop obezitě. Cílem  projektu je snižování spotřeby bílého

rafinovaného cukru, konzumace nápojů a potravin s nízkou

energetickou hodnotou a zvyšování vlákniny v jídelníčku.

V lednu 2014 jsme získali osvědčení za naplnění podmínek

projektu.

 

Cestujeme po Čechách

český jazyk / 6.třída /

 

ČR křížem krážem

představení jednotlivých krajů v ČR

zeměpis / 8.třída /

 

Aprílová škola

projektový den - žáci 9.třídy učili v 1. - 7.třídě

 

Velikonoční dílna

projektový den 1. a 9.třídy - 11.4.2014

 

Lucemburkové / 4.třída /

projektové dny 24. a 25.4.2014

 

Národní divadlo 

historie a současnost Národního divadla

hudební výchova / 6.třída /

 

Člověk / 5.třída /

projektový den / 26.května /

 

  Peníze navíc   / 9. třída /

 Finanční gramotnost - projektový den / 16.června  /

Hra, zážitková forma

 Jak zodpovědně hospodařit

 Jak se nezadlužit

 Jak finančně plánovat  do budoucna

 

Vstupenka do 2.třídy

společná aktivita 1. a 9.třídy / 25.června /

 

Olympijský víceboj 2014

1.ročník celostátního sportovního projektu

                 "Česko sportuje ".

Český olympijský výbor nám udělil stříbrný certifikát.

Škola dosáhla 97% zapojení žáků.

 

Ročníkové práce 9.třídy

Jméno a příjmení Název ročníkové práce Vedoucí práce
Benda Petr Naše sluneční soustava Kocourek Jan
Buchcar Tomáš Kulturistika Kravar Jiří
Buchcarová Denisa Koně - Anglicý plnokrevník Máchová Lenka
Cudlínová Denisa Psi - bišonek Máchová Lenka
Gráf Luboš Státní svátky, významné dny Kravarová Marie
Hořejší Lukáš Německý ovčák Máchová Lenka
Hořejší Vít  Skauting Dolejšová Hedvika
Hrubcová Nikol Turecko - lidská práva Kravarová Marie
Koliha Jan Massey Ferguson Kocourek Jan
Kovář Jan Lékařství ve starověku Dolejšová Hedvika
Kovář Vít Řecka mytologie Dolejšová Hedvika
Máchal Tomáš Novodobé divy světa Dolejšová Hedvika
Peterková Denisa Titanic Dolejšová Hedvika
Podsedníková K. Pohádky a filmy Podlahová Jana
Shorný Adam Památky UNESCO Dolejšová Hedvika
Soldátová Aneta Jak vnímat obrazy Jirásková Simona
Stiborová Leona Sloni Máchová Lenka
Šimák Martin Germánská náboženství Dolejšová Hedvika
Štecher Jan Požární sport Kravar Jiří
Ťoupal Jakub Karate Kravar Jiří
Truhlářová Nela Ploutvové plavání Kocourková Darina
Záveský Adam Motocross Kravar Jiří