Měsíční platby

Úplata za předškolní vzdělávání je od 1. 3. 2022 stanovena takto:

Celodenní docházka...............................500,-

Polodenní docházka ..............................350,-

Odložený nástup dítěte do MŠ..........250,-

Tiskopis na žádost o úpravu úplaty za předškolní vzdělávání obdržíte v MŠ.

Úplatu je možné hradit převodem z účtu. Číslo účtu je: 27024301/0100, Váš konkrétní variabilní symbol k doptání v MŠ.

Poplatek  je splatný do 15. dne v příslušném kalendářním měsíci.

Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky jsou od platby osvobozeny (týká se i dětí s odkladem školní docházky).