Zprávičky ze školky

Sokolík Pepík

Děti z Balónků jsou zapojeny do projektu Sokola „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Nejvíc děti baví cvičení v tělocvičně v ZŠ. Tam kromě klasického cvičení hrajeme pohybové hry, zdokonalujeme obratnost a pohybové dovednosti dětí. Navíc k nám poštou dorazil balík a v něm byl plyšák Sokolík Pepík. Děti si mohou Sokolíka půjčit na víkend domů. Mohou ho vzít na výlet, na návštěvu k babičče atd. Děti budou v průběhu roku vytvářet SOKOLSKÝ DENÍK, kam umístí fotky, namalují obrázky…Na hlídání Pepíka se děti moc těší. Přispějeme tak k pocitu sounáležitosti a k pěstování kamarádských vztahů. Až budou děti ve školce ostatním vyprávět své zážitky, budou bohatě rozvíjet slovní zásobu a souvislé vyjadřování. A to se jim bude ve škole moc hodit.

 

Podzimní dílna pro děti a rodiče

V pondělí 11. 10. se na naší školkové zahradě pilně pracovalo, tvořilo a vyrábělo. Během krátké chvíle se z obyčejných špalíčků stali skřítkové, sovičky či strašidýlka. Dráčci zdobení senem a květinami se na nás usmívali, u velké jabloně jsme se pustili do dlabání a vyřezávání dýní všech možných velikostí a tvarů. Fotky z tohoto příjemně stráveného odpoledne můžete vidět ve fotogalerii. Bylo krásné slunečné počasí, podával se teplý bylinkový čaj a štrůdl od Vakočů, za který moc děkujeme. Na závěr jsme ze zbytků přírodnin společně proměnili vekou jabloň ve skřítka Podzimníčka …ale to už sluníčko zašlo, venku se ochladilo a my jsme se chystali všichni domů. Ráno na děti čekalo překvapení. Všech 12 dýní ve tmě krásně svítilo (nebo možná strašilo?) .

 

VELKÁ ŠNEČÍ ZÁHADA

Kdy? Poslední školkový den.

Co? Děti objevily na kmeni třešně několik hlemýžďů lezoucích v různých výškách směrem vzhůru. Tedy, velká záhada, která si zaslouží rozluštit. Děti začaly vymýšlet různé teorie: "Třeba jsou to šnečí závody...nebo šnečí děti chtěly vidět daleko...nebo utekly šnečím rodičům na strom." Nápadů spousta a hlavně velká legrace..

"Paní učitelko, sundáš nám je dolů?" Já: "No, to přeci nemůžu, překazila bych závod.". Děti: "No, to je fakt.". Sledují ten závod a za chvíli je to omrzí, protože šneci závodí jako šneci.

Co tomu předcházelo? Děti našly na stinných místech školkové zahrady velké množství hlemýžďů. Moc hezky se o ně staraly. Pečovaly o jejich zdraví, sháněly jim jídlo a když jsme odcházeli do školky, vrátily je tam, kde je našly. 

Tak trochu se nabízí jedna odpověď. Proč byli hlemýždi na stromě...smiley...i když vlastně, kdo ví?

 

NA NÁVŠTĚVĚ V KRAVÍNĚ

Využili jsme možnosti navštívit nedaleký kravín ZD Opařany. U vstupu na nás čekal pan Procházka, který děti provázel, vyprávěl jim o kravičkách, zodpovídal všetečné dotazy. Meli jsme veliké štěstí, protože jsme viděli telátko, které přišlo teprve ráno na svět. Byli jsme u toho, když se poprvé samo postavilo na nohy. Představte si, že telátka mají také svoji školku a školu. Jsou tam předškoláci, prvňáci i druháci! Viděli jsme jak se kravičky dojí, kde odpočívají a kde si mohou podrbat záda. Kolem nás jezdily ohromné traktory a další zemědělské stroje. Na závěr děti dostaly obrázky a slíbily, že si v pátek přijdou koupit mléko od kraviček. Byl to zkrátka zážitek na který děti jen tak nezapomenou. Panu Procházkovi tímto moc děkujeme. 

 

VÍTÁNÍ LÉTA - VYCHÁZKA DO PŘÍRODY

Avizovanou vycházku do příropdy jsme uskutečnili o pár dnů dříve. Jednak k nám na naší zahradu přišli žáci ze ZŠ, prý nám tam udělají velký úklid (a tomu my se nebráníme) a také na další dny je slibováno velmi teplé počasí. Zkrátka jsme si doma vzali batohy, do nich pití a něco dobrého na posilněnou a vyrazili jsme ven. Celou cestu nás provázeli skřivánci svým zpěvem. Poznávali některé rostliny u cesty, pozorovali srnky a zajíce. Když jsme přišli do lesa, nestačili jsme se divit, kolik odpadků po sobě lidé dokáží v přírodě zanechat! A tak se nám naskytla příležitost povídat si o ochraně přírody a nepořádek jsme pochopitelně odnesli do nejbližších kontejnerů. V lese si děti pohrály, občerstvily se a pomalu byl čas k návratu zpátky do školky. 

 

"POVÍDÁLEK" - LOGOPEDICKÁ PREVENCE VE ŠKOLCE

V rámci logopedické prevence, které se ve školce pravidelně věnujeme, provádíme gymnastiku mluvidel, práci s dechem i grafomotoriku. Pracujeme s rozličnými pomůckami a s obrázky. Děti jsou podněcovány k souvislému vyjadřování s důrazem na problematické hlásky. Dle potřeby provádíme individuálně, ale i ve skupince dětí. Každá z těchto forem je určitým způsobem přínosná. Nevynecháváme ani rozvoj jemné motoriky - děti pracují s nůžkami, dbáme na správný úchop pastelky při kreslení atd. Pokud počasí dovolí, využíváme možnost učení venku. Je to zdravé, inspirující, přínosné a zábavné. Není problém napodobit bzučící včelky nebo letící letadlo. Některé děti dokonce dokáží napodobit mravence, který právě leze v trávě (a to je velké umění improvizace smiley). Jak se nám to daří a jak to děti baví se můžete podívat ve fotogalerii.

 

CO TU LÉTÁ, CO TU KVETE? ŽE TO, DĚTI, UHÁDNETE?

V rámci tématu se děti ze třídy Koťátka blíže seznámily s přírodním prostředím drobných živočichů, jako jsou mravenci, včely, motýli, brouci atd. Seznámily se s pojmem hmyz. Na hmyz si zahrály – v podobě překážkové dráhy s chutí zdolávaly nízké překážky, užily si lezení a plížení, chůzi po nakloněné rovině, chůzi naboso po různých površích, zahrály si pohybové hry (Leze brouk, Na pilné včelky). Naučily se veršovanou pohádku „Polámal se mraveneček“ a básničku o berušce. Hmyz prozkoumaly pomocí lupy i prostřednictvím encyklopedií. Vyrobily a namalovaly si některé drobné živočichy, Naučily se taneček Sedmikráska.  Při logopedické chvilce procvičovaly dech a mluvidla – čmelák bzučí, komár píská, luční kobylka frká, pavouček letí s pavučinkou-fíííí… Zahrály si hru na poznávání barev – „Brouček ztratil čepičku“ a novou hru „Uvíjíme věneček“.

 

DISTANČNÍ VÝUKA

Stalo se to, v co nikdo z nás zřejmě nevěřil. Mateřské školy v celé ČR byly z epidemiologických důvodů uzavřeny. Z této situace vyplývá povinnost vzdělávat děti v posledním předškolním roce školkové docházky distančním způsobem. Bereme vážně doporučení a pochopitelně s nimi souhlasíme. Zároveň však víme, že pro malé děti není dobré vysedávat před modrými displeji. Děti se daleko lépe mohou rozvíjet, když doma vykonávají běžné činnosti, pomáhají rodičům, když tráví čas co možná nejvíc venku. A tak k nutnému a povinnému - jako je grafomotorika atd. doporučujeme práce na zahradě, sledování změn a proměn v přírodě, pohyb...zkrátka smysluplné využití času s nejbližší rodinou. 

Protože však víme, jak moc naše školkáčky baví vyrábění a tvoření, připravujeme pro ně zcela dobrovolné aktivity. A to jak pro předškoláky, tak i pro naše malá Koťátka. Máme velkou radost ze zpětné vazby od rodičů, z reakcí, komentářů a fotografií (můžete vidět ve fotogalerii). Někteří se v rámci procházky zastaví, pozdravíme se, popovídáme, děti nám nosí své výrobky. Moc Vám za všechny formy komunikace děkujeme. Myslíme na Vás a pevně věříme, že nás ve školce nenecháte dlouho samotné. Že se společně brzy setkáme. 

 

V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ

Venku vládne paní Zima. Letos není lakomá na sněhovou nadílku, děti mohou prožívat zimní radovánky naplno. Mají zážitky z bobování, někteří již zkouší bruslit či lyžovat. Tyto aktivity se pochopitelně promítnou i do dění u nás ve školce. Koťátka se zabydlela v Ledovém království. Máme mnoho možností jak procvičovat jemnou i hrubou motoriku a tolik důležité dovednosti pro budoucí psaní ve škole. Prstíky procvičujeme malováním do mouky, pracujeme s modelínou, tvoříme, lepíme, malujeme, děláme pokusy s barvou i s netradičními výtvarnými technikami. Držení pastelky a vedení barevné stopy správným směrem nikomu nečiní zvláštní obtíže. Děti hravou a zábavnou formou zvládají mnoho úkolů. Při každodenním ranním cvičení se stihneme i koulovat - mačkání papíru a hod vrchním obloukem máme také v malíčku. K tomu se učíme nová zimní říkadla a zpíváme písničky o zimě.

Nezapomínáme ani na ptáčky u krmítek. Vyrobili jsme krmítka ze šišek a květináčů, semínka pro ptáčky pravidelně doplňujeme. Z oken ptáčky pozorujeme, porovnáváme jejich podobu s obrázky v dětských encyklopediích. Děti si oblíbily pohybovou hru Na vrabečky a hlídače.

Na závěr je potřeba děti pochválit za to, jak se již dokáží samy oblékat. V souvislosti s covidovou situací stále přebíráme děti u vchodu a má to svá pozitiva. Děti jsou každým dnem více samostatné. Obrázky, které nám v těchto dnech zdobí šatnu jsou k nahlédnutí ve fotogalerii.

 

JAK SI KOŤÁTKA PROCVIČOVALA BARVY

Protože si u nás ve školce stále jenom nehrajeme, ale každý den se snažíme něčemu novému naučit, i v adventním čase jsme nedělali výjimku a pustili se do učení. Děti pracovaly s novou didaktickou pomůckou. Díky ní si hravou a zábavnou formou mohly zopakovat a procvičit znalost barev. Čarovali jsme, povídali si, ukazovali a přemýšleli. A jelikož máme u Koťátek samé šikovné děti, učení se nám dařilo a moc nás bavilo.

 

 

ZDOBENÍ PERNÍČKŮ

Perníčky, které jsme dostali od paní Klasnové, jsme pečlivě ozdobili a také maličko ochutnali. Jak nám šla práce od ruky se můžete přesvědčit ve fotogalerii. Děkujeme za každoroční spolupráci...

 

 

KDYŽ JEŽÍŠEK NADĚLUJE...

V pondělí 14. 12. na děti čekalo ve školce překvapení. Představte si, že u nás naděloval Ježíšek! Pochopitelně v předstihu. Protože toho má ještě mnoho na práci a také proto, aby si naše děti  stačily s novými hračkami pohrát, než se rozejdou domů na vánoční prázdniny. A že těch hraček pod stromečkem našly! Než se pustily do rozbalování dárků, poseděly společně u slavnostní svačinky. Paní kuchařky jim nachystaly vánočku a voňavý čaj. Poté následovala trochu netradiční besídka. Letos se konala "pouze" ve třídě, bez účasti diváků. Celý program jsme však zaznamenali a videozáznam věnovali rodičům jako vánoční dárek. Ti jej mohou shlédnout doma společně s dětmi, s prarodiči, příbuznými a známými během svátků. No a potom už jsme se pustili do rozbalování a hraní. 

 

 

SOKOLNÍK

Vzhledem k tomu, že jsme mateřská škola v malé obci, k přírodě mají děti blízko. Podnikáme  vycházky do přírody a proto jsme využili nabídky pana sokolníka, který s sebou přivezl dravce a sovy. Děti se nejprve seznámily se skupinou tzv. dravců nízkého letu, mezi něž patří jestřáb, káně, krahujec. Následovala skupina orli a po nich skupina sovy – tzv. noční dravci. Nabízený program byl svoji jedinečností i atraktivitou tématu dětmi velmi dobře přijat. Sokolník nechal děti, aby se mohly pod jeho dohledem ptáků dotýkat, měly možnost se s nimi důkladně seznámit, dozvěděly se zajímavé informace. Děti nyní ví, jak se k takovým zvířatům chovat, respektovat jejich potřeby a způsob jejich života. Nejatraktivnější byly zcela jednoznačně letové ukázky. 

 

 

MIKULÁŠ VE ŠKOLCE

Tak jako je celý tento rok zvláštní, tak jako se mnoho našich plánovaných akcí nemohlo bohužel uskutečnit, tak nás letos nemohli navštívit ani žáci z deváté třídy ZŠ v přestrojení za Mikuláše, anděly a čerty.

Jednoho Mikuláše jsme však u nás ve školce přivítali. Byl hodný, dětem přinesl balíčky s ovocem a vyslechl spoustu pěkných básniček a písniček. A že nepřišli čerti? To nám přece vůbec nevadí! U nás téměř nikdo nezlobí... Děti si přichystaly kostýmy a převleky a rázem byla plná školka čertíků, andílků a přišel i jeden malý Mikuláš - pomocník. Děti přožily příjemné dopoledne. V čertovské školce se tančilo, vařil se pekelný guláš, zkrátka jsme si to všichni pěkně užili. Patří se poděkovat maminkám za kostýmy. Paní kuchařky nachystaly balíčky a díky skvělé spolupráci s COOP Jednotou Opařany si děti nakonec odnesly domů balíčky dva.

 

 

PODIVUHODNÉ VÁNOCE

...představte si dvě holčičky, které doma zlobí, odmlouvají a rodičům moc nepomáhají... Štědrý den je tady, ale myslíte si, že tohle může dobře dopadnout? Ale může, jsme přeci v pohádce a tam dobro nakonec vždy zvítězí. Zlobivé holky se polepší a vše napraví. Vánoce jsou zachráněné.

Během divadelního představení si děti mohly zazpívat pěkné vánoční koledy, připomněly si adventní tradice a zvyky. 

 

 

ČTENÁŘSKÉ KLUBÍČKO

M. Ende: O Snožroutkovi

Tato lekce byla o knize, kde je hlavní postavou Snožroutek. Pracovalo se zde nejen s poutavým příběhem, ale také s fantazií podporujícími ilustracemi. Děti se během lekce zamýšlely nad tím, co může odehnat zlé sny. Spolupracovaly ve skupinách, společně předvídaly a prezentovaly co je napadlo. Děti dostaly otázky typu. Spíš rád/a? Je tvoje postýlka pohodlná? Spíš s plyšákem? Zdají se ti v noci sny? Poté se děti pohodlně usadily v kroužku a následovalo povídání o snech a o tom co poradit kamarádovi, kterého trápí zlý sen. Následovalo řízené čtení doplněné o otázky a skupinová práce.

 

 

ČTENÁŘSKÉ KLUBÍČKO

U. Richard: Indiánské příběhy

Na úvod proběhla evokace vlastní čtenářské lekce. Děti dostaly obrázek indiána. Kdopak to je? Co o indiánech víte? Na to se lektorka Klára dětí vyptávala. Dále děti rozdělené do skupinek dostaly úkol s pomocí  slov oheň, tři překážky a náčelník vymyslet krátké příběhy. Po vyhodnocení následovalo vlastní řízené čtení, text byl pozastavován po krátkých úsecích, děti odpovídaly na různé otázky. V rámci reflexe měly zhodnotit jak se jim příběh líbil, co je překvapilo. Porovnávaly, jak se vlastní příběh lišil či shodoval s úvodním předvídáním.

 

 

 

"STAVITEL MĚSTA"

Děti z naší mateřské školy měly možnost zažít projektový den ve spolupráci s „Malou technickou univerzitou“ s názvem „Stavitel města“. S paní lektorkou jsme zacílily na rozvoj technických a logických dovedností. Jednotlivá témata zmíněné MTU jsou zpracována tak, aby korespondovala s cíly RVP. Mají detailně zpracovanou strukturu, motivaci úměrnou věku dětí a jednoznačný cíl.

Paní lektorka přivezla stavební kostky, speciální soustavu prvků a výkresů. S dětmi si povídala, vyprávěla a seznamovala je s danou problematikou. Vše s pomocí dětských technických výkresů, metodických listů a stavebnice. Ač vše vypadalo jako hra, děti se neustále učily, pracovaly a získávaly tak mnoho nových informací a dovedností.

Náplň projektového dne obsahovala zejména poznávání obce, ve které žijeme, povídání o stavbách, které u nás máme a o jejich využití. Děti si vyzkoušely roli kartografa.

Nabízený program byl svoji jedinečností i atraktivitou tématu a nabízeným pomůckám dětmi velmi kladně přijat. Lektorka v dětech vzbudila pozitivní vztah k technickým oborům. Děti projevily schopnost přemýšlet a pracovat samostatně, s chutí se účastnily skupinových aktivit. Prostřednictvím vhodně zvolených činností mohly děti rozvíjet logické myšlení, prostorové vnímání, ale také jemnou motoriku. Vše v duchu Komenského myšlenky „Škola hrou“.

Děti se nyní se lépe orientují v rozeznávání základních mapových značek, ví, k čemu jsou mapy důležité, proč je potřebujeme, jaké jsou druhy map. Lépe se tak orientují v naší obci, mohou ji chápat z jiné perspektivy. Navíc nyní dokáží vytvořit svoji vlastní mapu a dovedou se v ní zorientovat.  Projektový den byl pro děti zajímavý a obohacující.

 

 

ČTENÁŘSKÉ KLUBÍČKO

M. Kadlec: Houbový mužíček

Cílem naší další společné čtenářské lekce bylo rozvíjet u dětí komunikační kompetenci, propojovat jejich vlastní zkušenost se "čtením" a poukázat na dobré/špatné lidské vlastnosti. Lekce byla sestavena pomocí metod Kritického myšlení a aktivního učení. Na úplném začátku proběhlo úvodní přivítání po letních prázdninách a příslib, že se s knihami budeme opět, tak jako v předešlém školním roce pravidelně setkávat. Vlastní evokace byla vedena formou brainstormingu. Děti si měly vybavit princeznu, kterou znají a říct jaká je. Následovalo povídání o dobrých i špatných lidských vlastnostech. Následovalo vlastní čtení doplněné o různé otázky. V rámci reflexe děti kreslily muchomůrky - pyšné bez teček nebo potrestané - s tečkami. Lekce skončila společným povídáním o tom, zda je dobré být pyšný a co by se nám mohlo stát, kdybychom takoví byli.

 

 

"SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY"

Naše mateřská škola (děti z Balónků) je zapojena do programu jedné z nejzkušenějších sportovních organizací v ČR, České obce sokolské, jež klade důraz na sportovní všestrannost. Jedná se o komplexní projekt pohybové gramotnosti pro děti předškolního věku. 

Aktivity v programu kopírují RVP a zaměřují se nejen na rozvoj pohybové gramotnosti, ale i jemné motoriky, netradičních aktivit a oblastí poznání. Děti provází sokolík Pepík - plyšový kamarád, který bydlí u nás ve školce ve svém hnízdě. Jednotlivými aktivitami je provází veselá zvířátka. Součástí jsou pracovní materiály - sešity se samolepkami. Tam si děti jednotlivé aktivity připomenou a svoje dovednosti zaznamenávají. To je právě podstatné pro podporu motivace, kladný vztah k pohybu a vnímání sportu jako běžné součásti života. Projekt je podpořen metodicky. V praxi to znamená, že děti navštěvují každý týden v úterý tělocvičnu sousední základní školy, cvičení se však věnují i během každodenních pohybových chvilek a cvičení. Aktivní pohyb venku však v naší mateřské škole zůstává základním a důležitým aspektem. Cvičení můžeme provádět v přilehlé školní zahradě, na místním sportovním hřišti nebo v lese.. 

V závěru školního roku děti dostanou medaile a diplomy. Nejcennější je však to, že děti s chutí sportují, cvičí a hýbají se.

 

"POVÍDÁLEK"

Koncem předškolního období by mělo dítě ovládat schopnost souvisle, správně a srozumitelně se vyjadřovat a dorozumívat se s dětmi i dospělými. Proto je důležité, jak v rodině, tak i v mateřské škole, věnovat náležitou pozornost celkovému rozvoji komunikativních dovedností, dále rozvoji sluchového i zrakového vnímání a paměti. Nezastupitelnou roli hraje péče o správnou výslovnost. Naším cílem je zkvalitnění péče o děti s narušenou komunikační schopností do té míry, aby tyto děti dosáhly před vstupem do základní školy správné výslovnosti všech hlásek, dokázaly plynule vyprávět a bez větších obtíží komunikovaly s vrstevníky i s dospělými. 

V naší MŠ má logopedická prevence své nezastupitelné místo, probíhá denně, promítá se do všech oblastí rozvoje dítěte. V každodenní nabídce činností se děti mohou setkávat s tím, že jim poskytujeme správný řečový vzor, podporujeme u nich rozvoj komunikačních dovedností. Zaměřujeme se na poslech a převyprávění příběhů a pohádek, které jsou vázány k probíranému tématu. Každý den se snažíme zařazovat logopedickou chvilku, která je zaměřená na gymnastiku mluvidel, práci s dechem, grafomotoriku. Upřednostňujeme výuku prostřednictvím přirozené komunikace mezi dospělým a dítětem, procvičování jazyka a mluvidel spojujeme s pohybem, hudbou, herními činnostmi rozvíjejícími hrubou i jemnou motoriku. Využívány jsou tištěné pomůcky, ale také digitální technika, která přispívá k zatraktivnění logopedických cvičení.

Největší pozornost je věnována dětem s narušenou komunikační schopností. Na začátku školního roku pedagogové s certifikátem "logopedický asistent" provedou vstupní diagnostiku (depistáž), kde zaznamenají vývojovou úroveň řeči každého dítěte a vyhodnotí jeho stávající úroveň. Rozhodnou o dalších doporučeních, která budou směřovat ke správnému rozvoji komunikativních dovedností se správnou výslovností. V souvislosti s touto problematikou úzce spolupracujeme s SPC, do mateřské školy dojíždí klinický logoped. Rodiče těchto dětí jsou poučeni a doma s dítětem pravidelně pracují. Jednou v týdnu, zpravidla ve středu je s dětmi v MŠ pracováno individuálně. Probíhají dechová cvičení, motorika mluvidel, procvičování výslovnosti atd.

Abychom zaručili přirozený vývoj řeči, je dobré mít na paměti sounáležitost všech aspektů, které se na vývoji řeči podílejí. Je potřeba si uvědomit nezastupitelnou roli rodiny v oblasti rozvoje komunikačních dovedností dětí.

 

 

HRAJEME NA FLÉTNU

Jako vloni, tak i v tomto školním roce 2020/21 pokračujeme s flétnovým kroužkem hry na dětskou pětidírkovou zobcovou flétnu.

Učíme se dle metodiky "Flautoškolky". Naučíme se především správně dýchat, jaký postoj při hře dodržovat, jak flétnu držet a jak se o ní starat. Hrajeme bez not. Při hraní melodií budeme používat fonogestika. naším cílem je otevření dveří do světa hudby nenásilnou a zábavnou formou, aby děti měly radost z vlastního muzicírování a abychom si to společně maximálně užili.

 

 

 

ZŠ a MŠ Opařany je zapojena do projektu MŠMT „ŠABLONY II“  - využití ICT ve vzdělávání v MŠ

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci vzdělávání a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity dětí a jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání. Přičemž jsou dodržovány zásady předškolního vzdělávání stanovené RVP PV. Principem je zavádění nových ověřených výukových metod při využití ICT ve výuce. Děti se učí univerzálním dovednostem, které jim umožní mít úspěšný a samostatný život i kariéru. Tablety s nimiž budou děti pracovat, mohou zásadně pomoci individualizaci výuky.Práci s ICT považujeme za vhodné doplnění dalších činností. Při využívání ICT budeme vždy dodržovat podmínky a specifika předškolního vzdělávání a věkové zvláštnosti dětí. ICT budeme využívat během celého dne, při pobytu venku, prolínat se mohou všemi vzdělávacími oblastmi. Tablety budeme využívat např. v tématu Poznáváme přírodu, Rozvoj postřehu, při logopedických cvičeních, při procvičování již nabytých dovedností apod.

 

 

Setkání s řemeslem

S řezbářkou, paní Danou Nachlingerovou, jsme prožili dopolední projektový den. S dětmi po úvodním seznámení proběhla beseda na téma řezbářství – staré řemeslo.

Děti se dozvěděly, co řezbář ke své práci potřebuje. Následovala diskuse o tom, kde se získává dřevo, o tom, že stromy nejsou stejné. Jsou stromy listnaté a jehličnaté. Paní řezbářka pokračovala povídáním o tom, že každý strom má kromě svého názvu jiné dřevo – měkké, tvrdé, jinak barevné… Toho využívají právě řezbáři. Na výrobu soch, loutek nebo hraček používají dřevo lipové. To je měkké a dobře se z něj vyrábí. Děti se dozvěděly, že lípa srdčitá je náš národní strom, symbol ve státním znaku. Pro výrobu nábytku se však používá dřevo tvrdší. Paní řezbářka má v oblibě ořech, který je tmavý a jeho dřevo má pěknou kresbu. Děti se dozvěděly, že ze dřeva se mohou vyrábět také hudební nástroje (děti využily prvky z Orffova instrumentáře, různé ozvučné prvky, dřevěné hudební a rytmické nástroje. S jejich pomocí rytmizují říkadla, hudební nápěvy a písně), domy, dřevem můžeme topit, ze dřeva se vyrábí papír. Dřevo má funkci užitnou i dekorativní.

Paní řezbářka dětem ukázala nástroje, jejichž pomocí z obyčejného kusu dřeva vykouzlí krásné sochy či hračky. K hrubému opracování používá různé pily, detaily dotváří pomocí dlát. Každé dláto má jiný tvar, má své pojmenování, každé je jinak využitelné. Jsou však všechna velmi ostrá a práce s nimi není snadná. Pro řezbáře jsou dláta nezbytností, opatrují je a starají se o ně. Paní řezbářka dětem ukázala dláto, které má po svém pradědečkovi a slouží dobře již víc než 150 let.

Na závěr děti dostaly dřevěné houby, které si můžou omalovat a vyzdobit. Domů si odnesou dřevěný výrobek, se kterým si mohou hrát, nebo bude plnit dekorativní funkci.

Zajímavé povídání jsme zakončili návštěvou v řezbářské dílně, která je v blízkosti naší mateřské školy. Obdivovali jsme množství dlát, pilu i hotové výrobky. Děti nejvíc zaujala práce na výrobě Betléma. To nejlepší však přišlo nakonec. Z hromady korálků a špalíčků si děti mohly vyrobit panáčka, věž, rozhlednu… stavby dle fantazie dětí byly okouzlující. A navíc si své výrobky mohly odnést domů, doma rozebrat a stavět znovu… Některé děti se hned rozhodly, že až vyrostou, stanou se řezbáři…

Moc děkujeme za inspirativní povídání. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout, jak moc se dětem u paní řezbářky líbilo.

 

Dopravní výchova pro děti

Využili jsme nabídky DDM v Táboře, který ve spolupráci s Besipem a městskou policií uspořádal pro děti zajímavou aktivitu. Zúčastnili jsme se dopravní výchovy pro předškoláky. Ve speciální učebně se děti za asistence policistů dozvěděly základní pravidla, která si potom vyzkoušely v praxi. V tělocvičně byl připraven speciální koberec s dopravním hřištěm, dopravní značky, semafory, šlapací auta a odrážedla.  Naše děti poznají některé značky, všichni ví, jak moc je důležité rozlišit pravou a levou stranu, ví, co znamená snížená viditelnost a proč je důležité nosit reflexní prvky. Celé dopoledne proběhlo v příjemné atmosféře, děti byly šikovné a zaslouží si velkou pochvalu.

 

Lyžování na Monínci

V únoru se děti z naší mateřské školy účastnily výjezdového lyžařského kurzu na Monínci. Celý týden pilně trénovaly, poslouchaly rady instruktorů a moc se snažily, aby v pátek rodičům během závěrečných závodů ukázaly, co se naučily. Na závěr kurzu si děti odvezly domů diplomy a zlaté medaile, ale také dobrý pocit a radost z nově získané dovednosti.

 

Muzikoterapie

Hudba je součástí našeho života již od pradávna. Pomáhá nám překonávat nejrůznější obtíže, umožňuje nám hlouběji prožívat své tělo, emoce, život a také se vyjadřovat. Dnes se také často uplatňuje v pedagogických poradnách při pomoci dětem s poruchami učení. Díky pravidelnému cvičení se lépe soustředí, více si pamatují, také se zbavují řečových vad. Proto jsme s nadšením využili možnost navštívit DPL v Opařanech a užít si muzikoterapii.

Starší třídu dětí z MŠ jsme rozdělili do dvou skupin. Na starost si nás vzaly dvě milé paní učitelky, přivedly nás do místnosti určené pro muzikoterapii. Místnost působila velmi příjemným a pohodlným dojmem - měkký koberec, na stropě i stěnách bílé závěsy. Prostředí přímo vybízelo k relaxaci. Paní učitelky zahájily terapii seznamovací hrou. Následovalo poznávání zvuku dopravního prostředku. Děti se pohodlně usadily a zvuk se nesl místností jako by vlak projel přímo vedle nás. Napodobením pohybu i zvuku různých vláčků děti „dojely do zoologické zahrady“. Děti rozpoznávaly zvířata pomocí hudby a napodobovaly je pohybem. Dále jsme se seznámili s nestandardními hudebními nástroji (Boomwhackers, Tamburíny s kovovými kuličkami- moře, Djembe) a na všechny si s velkou radostí a nasazením zahrály. Vzájemnou masáží míčky při relaxační hudbě se děti uklidnily, uvolnily a nasávaly pohodovou atmosféru. Všechny děti si odnášely báječný zážitek, o kterém ještě dlouho vyprávěly.

 

HASIČSKÝ DEN

21. června nachystali dobrovolní hasiči z Opařan pro naše děti překvapení. Ráno přišli do tříd a vyprávěli dětem o tom, co všechno mohou dělat, jak mohou pomáhat lidem a přírodě.

Prozradili dětem, že pro ně na zahradě připravili stanoviště, na kterých si mohou vyzkoušet své dovednosti. Takoví hasiči totiž musí zvládnout celou řadu úkolů a čelit mnoha výzvám! Děti čekal slalom v hasičském vozíčku, cesta temným "polygonem" plným nástrah, uhašení hořícího domu, zkouška svalů při přetahování, trénování mysli při skládání obrázků a hod na cíl. Během akce se děti dozvěděly spoustu zajímavých a užitečných informací. Na závěr všechny děti dostaly diplomy a dárky. 

Houkání sirény z nové Tatry vylákalo ze školních lavic i starší spolužáky a ze školní jídelny se přišly podívat paní kuchařky.

Děkujeme hasičům za báječné dopoledne. Byli jste skvělí!!!

 

 

KLUBÍČKO

„A co když hrnek plný kávy a pěny zůstane omylem na topení?“

Co se potom stane?

Klára Vakočová  pro děti a jejich rodiče připravila druhé setkání s knihou, tentokrát v knihovně. Představila knihu Evy Volfové Kočička z kávové pěny. Děti se usadily na polštářky a vyslechly povídání o kočičce, která se toulá krajinou – zimou, jarem, létem a chvíli jí trvá, než najde nový domov, kde jí bude dobře. Příběh se začal rozvíjet, děti pozorně poslouchaly a prohlížely zajímavé obrázky „šité jehlou“. Nechyběly otázky, které dávají prostor fantazii, učí děti souvislému vyjadřování, nechat domluvit kamaráda… Následoval „malovací úkol“. Po chvíli přemýšlení se na papíře začala objevovat zvířátka, která by se mohla narodit z hrnečku dětí, když vypijí čaj nebo kakao. Jak bychom se o ně postarali? Měli bychom je rádi? Nebo by snad musela také hledat nový domov?

Za milé odpoledne děkujeme Kláře, panu knihovníkovi Bártovi i rodičům, kteří si na setkání s knihou udělali čas. Opařanská knihovna (mimochodem skvěle vybavená aktuálními knižními tituly) má nové čtenáře a my skvělý pocit, že u nás ve školce máme moc šikovné děti a prima maminky.

 

 

Exkurze v kravíně

Je duben, příroda se probouzí a nás ve školce právě zajímají domácí zvířata a jejich mláďata. Kočka má koťátko, kráva má telátko...ale kde jsou ty časy, kdy bývaly kravičky v chlévě? 

My však máme veliké štěstí, že jsme dostali pozvání do nedalekého kravína. A tak již všichni víme, jak vypadá porodna, dojírna, "školka  pro telátka"... Víme kde kravičky spí, kolik toho sní, že musí odpočívat, aby se jim tvořilo nové mléko, že mají v kravíně speciální drbátka na záda atd. Tohle všechno a mnohem víc dětem prozradila paní Kodadová, které za to moc děkujeme. Až budou telátka potřebovat znovu podrbat a pomazlit, přijdeme znovu. 

 

 

Úspěch ve výtvarné soutěži

V únoru se děti ze třídy "Balónky" pustily do práce. Malovaly obrázky, které jsme poslali do výtvarné soutěže s názvem "Děti na silnici", kterou vyhlásil DDM Tábor. Smyslem soutěže bylo připomenout dětem nebezpečí na silnicích a ulicích, kkterá hrozí každému, kdo nedodržuje providla silničního provozu. A tak děti malovaly situace na přechodech, světelných křižovatkách, při vystupování z autobusu, při jízdě na kole... Komise výtvarné práce posoudila a v březnu jsme obdrželi dopis. V něm stálo, že diplom a dárky si vyzvednou Anetka Kurfiřtová a Janička Doubková. Zároveň byly pozvány na slovnostní vernisáž. K úspěchu gratulujeme!

 

 

Předvánoční přípravy

Prosinec je v naší mateřské škole vždy ve znamení adventních příprav a chystání na Ježíška. Děti malují obrázky, vytvářejí vánoční dekorace a přáníčka. Zpěv vánočních koled je u nás slyšet každý den, pilně se nacvičuje program na vánoční besídku. 

Michalka Klasnová se svojí mamkou dětem přinesla velikou krabici, která byla plná voňavých perníčků. Ty děti samy zdobily a také trochu ochutnávaly. Za perníčky moc děkujeme. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout, jak nám jde práce od ruky.

 

 

Poskytnutí grantu

Zprávičky ze školky

Zastupitelstvo Jihočeského kraje přidělilo Obci Opařany grant ve výši 301 044,- Kč na realizaci projektu „Bezbariérový přístup se zastřešením a přístupový chodník MŠ Opařany“. V červenci a srpnu 2014 tento bezbariérový přístup byl vybudován firmou Robert Hejhal – zednictví Opařany.