Zprávičky ze školky

Hrajeme na flétnu

Dne 12. 11. 2019 jsme začali s flétnovým kroužkem hry na dětskou pětidírkovou zobcovou flétnu.

 Učíme se dle metodiky "Flautoškolky". naučíme se především správně dýchat, jaký postoj při hře dodržovat, jak flétnu držet a jak se o ní starat. Hrajeme bez not. Při hraní melodií budeme používat fonogestika. naším cílem je otevření dveří do světa hudby nenásilnou a zábavnou formou, aby děti měly radost z vlastního muzicírování a abychom si to společně maximálně užili.

 

ZŠ a MŠ Opařany je zapojena do projektu MŠMT „ŠABLONY II“  - využití ICT ve vzdělávání v MŠ

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci vzdělávání a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity dětí a jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání. Přičemž jsou dodržovány zásady předškolního vzdělávání stanovené RVP PV. Principem je zavádění nových ověřených výukových metod při využití ICT ve výuce. Děti se učí univerzálním dovednostem, které jim umožní mít úspěšný a samostatný život i kariéru. Tablety s nimiž budou děti pracovat, mohou zásadně pomoci individualizaci výuky.Práci s ICT považujeme za vhodné doplnění dalších činností. Při využívání ICT budeme vždy dodržovat podmínky a specifika předškolního vzdělávání a věkové zvláštnosti dětí. ICT budeme využívat během celého dne, při pobytu venku, prolínat se mohou všemi vzdělávacími oblastmi. Tablety budeme využívat např. v tématu Poznáváme přírodu, Rozvoj postřehu, při logopedických cvičeních, při procvičování již nabytých dovedností apod.

 

Setkání s řemeslem

S řezbářkou, paní Danou Nachlingerovou, jsme prožili dopolední projektový den. S dětmi po úvodním seznámení proběhla beseda na téma řezbářství – staré řemeslo.

Děti se dozvěděly, co řezbář ke své práci potřebuje. Následovala diskuse o tom, kde se získává dřevo, o tom, že stromy nejsou stejné. Jsou stromy listnaté a jehličnaté. Paní řezbářka pokračovala povídáním o tom, že každý strom má kromě svého názvu jiné dřevo – měkké, tvrdé, jinak barevné… Toho využívají právě řezbáři. Na výrobu soch, loutek nebo hraček používají dřevo lipové. To je měkké a dobře se z něj vyrábí. Děti se dozvěděly, že lípa srdčitá je náš národní strom, symbol ve státním znaku. Pro výrobu nábytku se však používá dřevo tvrdší. Paní řezbářka má v oblibě ořech, který je tmavý a jeho dřevo má pěknou kresbu. Děti se dozvěděly, že ze dřeva se mohou vyrábět také hudební nástroje (děti využily prvky z Orffova instrumentáře, různé ozvučné prvky, dřevěné hudební a rytmické nástroje. S jejich pomocí rytmizují říkadla, hudební nápěvy a písně), domy, dřevem můžeme topit, ze dřeva se vyrábí papír. Dřevo má funkci užitnou i dekorativní.

Paní řezbářka dětem ukázala nástroje, jejichž pomocí z obyčejného kusu dřeva vykouzlí krásné sochy či hračky. K hrubému opracování používá různé pily, detaily dotváří pomocí dlát. Každé dláto má jiný tvar, má své pojmenování, každé je jinak využitelné. Jsou však všechna velmi ostrá a práce s nimi není snadná. Pro řezbáře jsou dláta nezbytností, opatrují je a starají se o ně. Paní řezbářka dětem ukázala dláto, které má po svém pradědečkovi a slouží dobře již víc než 150 let.

Na závěr děti dostaly dřevěné houby, které si můžou omalovat a vyzdobit. Domů si odnesou dřevěný výrobek, se kterým si mohou hrát, nebo bude plnit dekorativní funkci.

Zajímavé povídání jsme zakončili návštěvou v řezbářské dílně, která je v blízkosti naší mateřské školy. Obdivovali jsme množství dlát, pilu i hotové výrobky. Děti nejvíc zaujala práce na výrobě Betléma. To nejlepší však přišlo nakonec. Z hromady korálků a špalíčků si děti mohly vyrobit panáčka, věž, rozhlednu… stavby dle fantazie dětí byly okouzlující. A navíc si své výrobky mohly odnést domů, doma rozebrat a stavět znovu… Některé děti se hned rozhodly, že až vyrostou, stanou se řezbáři…

Moc děkujeme za inspirativní povídání. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout, jak moc se dětem u paní řezbářky líbilo.

 

Dopravní výchova pro děti

Využili jsme nabídky DDM v Táboře, který ve spolupráci s Besipem a městskou policií uspořádal pro děti zajímavou aktivitu. Zúčastnili jsme se dopravní výchovy pro předškoláky. Ve speciální učebně se děti za asistence policistů dozvěděly základní pravidla, která si potom vyzkoušely v praxi. V tělocvičně byl připraven speciální koberec s dopravním hřištěm, dopravní značky, semafory, šlapací auta a odrážedla.  Naše děti poznají některé značky, všichni ví, jak moc je důležité rozlišit pravou a levou stranu, ví, co znamená snížená viditelnost a proč je důležité nosit reflexní prvky. Celé dopoledne proběhlo v příjemné atmosféře, děti byly šikovné a zaslouží si velkou pochvalu.

 

Lyžování na Monínci

V únoru se děti z naší mateřské školy účastnily výjezdového lyžařského kurzu na Monínci. Celý týden pilně trénovaly, poslouchaly rady instruktorů a moc se snažily, aby v pátek rodičům během závěrečných závodů ukázaly, co se naučily. Na závěr kurzu si děti odvezly domů diplomy a zlaté medaile, ale také dobrý pocit a radost z nově získané dovednosti.

 

Muzikoterapie

Hudba je součástí našeho života již od pradávna. Pomáhá nám překonávat nejrůznější obtíže, umožňuje nám hlouběji prožívat své tělo, emoce, život a také se vyjadřovat. Dnes se také často uplatňuje v pedagogických poradnách při pomoci dětem s poruchami učení. Díky pravidelnému cvičení se lépe soustředí, více si pamatují, také se zbavují řečových vad. Proto jsme s nadšením využili možnost navštívit DPL v Opařanech a užít si muzikoterapii.

Starší třídu dětí z MŠ jsme rozdělili do dvou skupin. Na starost si nás vzaly dvě milé paní učitelky, přivedly nás do místnosti určené pro muzikoterapii. Místnost působila velmi příjemným a pohodlným dojmem - měkký koberec, na stropě i stěnách bílé závěsy. Prostředí přímo vybízelo k relaxaci. Paní učitelky zahájily terapii seznamovací hrou. Následovalo poznávání zvuku dopravního prostředku. Děti se pohodlně usadily a zvuk se nesl místností jako by vlak projel přímo vedle nás. Napodobením pohybu i zvuku různých vláčků děti „dojely do zoologické zahrady“. Děti rozpoznávaly zvířata pomocí hudby a napodobovaly je pohybem. Dále jsme se seznámili s nestandardními hudebními nástroji (Boomwhackers, Tamburíny s kovovými kuličkami- moře, Djembe) a na všechny si s velkou radostí a nasazením zahrály. Vzájemnou masáží míčky při relaxační hudbě se děti uklidnily, uvolnily a nasávaly pohodovou atmosféru. Všechny děti si odnášely báječný zážitek, o kterém ještě dlouho vyprávěly.

 

HASIČSKÝ DEN

21. června nachystali dobrovolní hasiči z Opařan pro naše děti překvapení. Ráno přišli do tříd a vyprávěli dětem o tom, co všechno mohou dělat, jak mohou pomáhat lidem a přírodě.

Prozradili dětem, že pro ně na zahradě připravili stanoviště, na kterých si mohou vyzkoušet své dovednosti. Takoví hasiči totiž musí zvládnout celou řadu úkolů a čelit mnoha výzvám! Děti čekal slalom v hasičském vozíčku, cesta temným "polygonem" plným nástrah, uhašení hořícího domu, zkouška svalů při přetahování, trénování mysli při skládání obrázků a hod na cíl. Během akce se děti dozvěděly spoustu zajímavých a užitečných informací. Na závěr všechny děti dostaly diplomy a dárky. 

Houkání sirény z nové Tatry vylákalo ze školních lavic i starší spolužáky a ze školní jídelny se přišly podívat paní kuchařky.

Děkujeme hasičům za báječné dopoledne. Byli jste skvělí!!!

 

 

KLUBÍČKO

„A co když hrnek plný kávy a pěny zůstane omylem na topení?“

Co se potom stane?

Klára Vakočová  pro děti a jejich rodiče připravila druhé setkání s knihou, tentokrát v knihovně. Představila knihu Evy Volfové Kočička z kávové pěny. Děti se usadily na polštářky a vyslechly povídání o kočičce, která se toulá krajinou – zimou, jarem, létem a chvíli jí trvá, než najde nový domov, kde jí bude dobře. Příběh se začal rozvíjet, děti pozorně poslouchaly a prohlížely zajímavé obrázky „šité jehlou“. Nechyběly otázky, které dávají prostor fantazii, učí děti souvislému vyjadřování, nechat domluvit kamaráda… Následoval „malovací úkol“. Po chvíli přemýšlení se na papíře začala objevovat zvířátka, která by se mohla narodit z hrnečku dětí, když vypijí čaj nebo kakao. Jak bychom se o ně postarali? Měli bychom je rádi? Nebo by snad musela také hledat nový domov?

Za milé odpoledne děkujeme Kláře, panu knihovníkovi Bártovi i rodičům, kteří si na setkání s knihou udělali čas. Opařanská knihovna (mimochodem skvěle vybavená aktuálními knižními tituly) má nové čtenáře a my skvělý pocit, že u nás ve školce máme moc šikovné děti a prima maminky.

 

 

Exkurze v kravíně

Je duben, příroda se probouzí a nás ve školce právě zajímají domácí zvířata a jejich mláďata. Kočka má koťátko, kráva má telátko...ale kde jsou ty časy, kdy bývaly kravičky v chlévě? 

My však máme veliké štěstí, že jsme dostali pozvání do nedalekého kravína. A tak již všichni víme, jak vypadá porodna, dojírna, "školka  pro telátka"... Víme kde kravičky spí, kolik toho sní, že musí odpočívat, aby se jim tvořilo nové mléko, že mají v kravíně speciální drbátka na záda atd. Tohle všechno a mnohem víc dětem prozradila paní Kodadová, které za to moc děkujeme. Až budou telátka potřebovat znovu podrbat a pomazlit, přijdeme znovu. 

 

 

Úspěch ve výtvarné soutěži

V únoru se děti ze třídy "Balónky" pustily do práce. Malovaly obrázky, které jsme poslali do výtvarné soutěže s názvem "Děti na silnici", kterou vyhlásil DDM Tábor. Smyslem soutěže bylo připomenout dětem nebezpečí na silnicích a ulicích, kkterá hrozí každému, kdo nedodržuje providla silničního provozu. A tak děti malovaly situace na přechodech, světelných křižovatkách, při vystupování z autobusu, při jízdě na kole... Komise výtvarné práce posoudila a v březnu jsme obdrželi dopis. V něm stálo, že diplom a dárky si vyzvednou Anetka Kurfiřtová a Janička Doubková. Zároveň byly pozvány na slovnostní vernisáž. K úspěchu gratulujeme!

 

 

Předvánoční přípravy

Prosinec je v naší mateřské škole vždy ve znamení adventních příprav a chystání na Ježíška. Děti malují obrázky, vytvářejí vánoční dekorace a přáníčka. Zpěv vánočních koled je u nás slyšet každý den, pilně se nacvičuje program na vánoční besídku. 

Michalka Klasnová se svojí mamkou dětem přinesla velikou krabici, která byla plná voňavých perníčků. Ty děti samy zdobily a také trochu ochutnávaly. Za perníčky moc děkujeme. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout, jak nám jde práce od ruky.

 

 

Poskytnutí grantu

Zprávičky ze školky

Zastupitelstvo Jihočeského kraje přidělilo Obci Opařany grant ve výši 301 044,- Kč na realizaci projektu „Bezbariérový přístup se zastřešením a přístupový chodník MŠ Opařany“. V červenci a srpnu 2014 tento bezbariérový přístup byl vybudován firmou Robert Hejhal – zednictví Opařany.