Jazyková animace

Jazyková animace

6.,7. a 8. třída si vyzkoušela animační výuku němčiny, která žáky motivuje k výuce cizího jazyka formou pohybových, znalostních a interaktivních činností a her.