Omlouvání dětí

Jak omlouvat nepřítomnost dítěte v  MŠ

Pokud dítě onemocní, jsou rodiče povinni omluvit jeho nepřítomnost v MŠ v co nejkratší době. Své dítě můžete omluvit přes mobilní aplikaci Digiškolka.Je to možné také telefonicky, sms nebo e-mailem, prostřednictvím WhatsApp. 

Stravu dítěti odhlašují pouze zákonní zástupci. Pokud se jedná o nenadálou přítomnost, rodiče si mohou neodebranou stravu odnést v jídlonosiči (pouze první den nenadálé nepřítomnosti).

Rodiče také oznamují předem známou nepřítomnost dítěte a to den předem učitelce ve třídě (popřípadě po telefonu nebo e-mailu).

Pokud je Váš předškolák nepřítomen 2 týdny a déle, požadujeme písemnou omluvu - formulář je k vyzvednutí v MŠ.