Saunováček

Saunováček

Naše mateřská škola má dlouholeté zkušenosti se saunováním dětí předškolního věku. Mnozí rodiče, kteří k nám vodí své děti, si na saunu u nás pamatují. Jsme členy Klubu saunujících mateřských škol České republiky, účastníme se jeho neformálních setkání a jsme nadšenými propagátorkami této nadstandardní aktivity. Garantem saunování v ČR je  MUDr. Antonín Mikolášek, který je označován za předního odborníka na saunologickou tématiku u nás. Zabývá se sledováním vlivu saunování na lidský organismus. Své poznatky o skupinovém saunování dětí předškolního věku prezentoval na mnoha mezinárodních kongresech a lékařských sympoziích. Je členem Společnosti pro saunu sdruženou Asociací bazénů a saun ČR a je zároveň autorem četných odborných publikací. Všechny jsou v naší mateřské škole k zapůjčení. Se svým životním heslem „Keep sauning!“ tvrdí, že saunování má své místo v rodinách, ale i v rozličných kolektivních zařízeních, které děti navštěvují.

I z našich vlastních zkušeností je patrné, že dlouhodobé saunování dětí má následný vliv na absenci respiračních onemocnění i na utužení dobrého zdravotního stavu dětí. Děti, které saunu navštěvují, ji většinou vnímají jako zpestření a zábavu. Uvědomují si, co saunování obnáší, umí popsat své pocity a prožitky. Ví, že dělají něco pro své zdraví.

Saunování dětí v naší mateřské škole je aktivitou dobrovolnou a ve všech ohledech nadstandardní. Ze strany personálu vyžaduje velké odhodlání, nadšení a především ochotu udělat něco navíc, něco co není povinné. Tento proces by však nemohl nikdy probíhat bez důvěry ze strany rodičů. Vždyť jsou to právě oni, kteří vedle učitelek dovedou své děti přesvědčit o přínosu saunování. Pro děti předškolního věku je na prvním místě rodina. Když se rodiče radují z účasti dítěte na saunování v MŠ, je vykročeno správným směrem. Mateřská škola následně může dítě na této cestě provázet. 

 

 

A jak to u nás probíhá v praxi?

KDY:

  • Saunujeme se pravidelně 1 x týdně (v pátek) ve vlastní sauně v době od října do dubna

JAK:

  • Saunování probíhá dle platného provozního řádu sauny a schválené „metodiky saunování dětí“
  • V prohřívárně pobýváme 7 – 10 minut, ochlazování provádíme vodou a vzduchem (opakujeme 2 saunové cykly), relaxujeme ve třídě
  • Pobyt v sauně si zpříjemňujeme klidnými hrami (hádanky, tichá pošta…), vyprávíme si, osvěžíme se ovocem
  • Pitný režim je zajištěn
  • Paní učitelky vedou záznamy o účasti na saunování dětí, po závěrečném saunování děti získávají diplomy (ale hlavně cenné zkušenosti a pevnější zdraví!)

 

CO POTŘEBUJEME:

  • Ručník (nebo osuška s kapuckou na hlavu), batůžek nebo tašku a prostěradlo (toto přinesou na další saunování vyprané)
  • Písemný souhlas rodičů po každé předchozí absenci dítěte v sauně (volně k dispozici v šatně, vyplňte dle potřeby a odevzdejte ve třídě p. učitelce). Zákonný zástupce tak prokazuje písemně zdravotní stav svého dítěte. Toto opatření je nutné z toho důvodu, aby dítě nebylo vystaveno nebezpečí nedoléčené nemoci, užívání antibiotik...