Projekty 2015/2016

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou

MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti

žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim

osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých

drobných elektrozařízení.

Ve školním roce 2015/ 2016 vstupuje projekt Recyklohraní

do 8. ročníku. Do projektu je k 1.9.2015 zapojeno přes 3 311 škol,

naše škola každoročně patří mezi ty nejaktivnější.

Jsme držiteli " Zlatého diplomu Recyklohraní".

Za nasbírané body jsme již získali :

Stolní fotbal – 3 kusy

Multifunkční  laserová tiskárna + průběžně doplňujeme xerografický papír

Pingpongový stůl – 2 kusy

Sady pro stolní tenis  – 4 kusy  + doplňujeme míčky

Výjezdní program Recyklace hrou

Švihadlo s digitálním displejem

Sada na hru badminton – 11 kusů

Výtvarné potřeby do školní družiny

Předplatné časopisu Sluníčko do školní družiny

Vybavení do tělocvičny / branky, hokejky, míče, florbalové míčky ap. /

Odměny pro žáky / výtvarné potřeby, publikace ap. /

 

Ovoce do škol

Naše škola se účastní evropského projektu " Ovoce do škol "

s finanční podporou Evropského společenství - 1.stupeň

 

Ukliďme svět

celoroční projekt ,zapojeni všichni žáci školy

- třídění odpadu

- celoroční sběr baterií a elektrozařízení

- sběr tonerů a cartridgí 

 

Planeta Země 3 000

Východní Afrika - kolébka civilizace / 8.třída /

 

Speedmat  / 2. - 9.třída /

Program Speedmat  učí žáky matematiku jinou formou,

motivuje k lepším výsledkům. Jedná se o mezinárodní soutěžní program. 

Diplom za vynikající výkon obdrželi / 25.1.2016 / :

v kategorii SP2 - Gráfová Nikola / 6.třída /

                           Kocourková Kateřina / 6.třída /

                           Stejskal Marek / 6.třída /

                           Máchalová Natálie / 7.třída /

v kategorii SP3 - Fuková Petra / 8.třída /

                           

Škola Lístečků  / 1. a 6.třída /

společná dílna žáků 1. a 6.třídy / 16.9. /

 

Minisčítání 2015 / 8.+ 9.třída /

zeměpis, svět práce

 

Státní svátky, významné  dny, ostatní svátky / 6.třída /

občanská výchova

 

Přírodní a kulturní zajímavosti ČR / 7.třída /

občanská výchova

 

Volba povolání / 8.třída /

občanská výchova

 

Globální problémy lidstva / 9.třída /

občanská výchova

 

Čteme rádi / 2.třída /

projektový den / 26.10. /

 

Pravěk / 6.třída /

dějepis, výtvarná výchova

 

Opakujeme slabiky, čteme slova / 1.třída /

 projektový den / 13.11. /

 

Hudební nástroj / 7.třída /

hudební výchova

 

Hudební dějiny / 8.třída /

hudební výchova

 

Osobnosti české klasické hudby / 9.třída /

hudební výchova

 

Vánoční zpívání / celá škola /

prosinec 2015

 

Vítáme advent / 1. stupeň /

projektové dny / 27.11.- 30.11. /

adventní dílny, výstava v Podboří 

pečeme perníčky / 5.třída /

společná dílna žáků 1. a 9.třídy 

 

Čertovská škola / 1. - 5.třída /

projektový den / 4.12. /

 

Vánoční dílny / 1.- 5.třída /

projektový den / 21.12. /

 

Máme rádi Česko / 8.třída /

zeměpis

Projekt je zaměřen na české výrobky. Představuje zpracovatele a výrobce

potravinářského a spotřebního zboží a přiřazeje je k místům, kde firmy sídlí

 nebo působí.

 

Hrady a zámky ČR / 8.třída /

český jazyk

vyhledávání klíčových slov, tvoření myšlenkové mapy,

historie, architektura, zajímavosti vybrané lokality,

fotografie

 

Cestujeme hezky česky / 8.třída /

zeměpis - únor - květen 2016

Seznámení se všemi kraji ČR :

- jejich současnost i historie

- významná města, zajímavosti

- průmysl, zemědělství, školství, doprava

- významné osobnosti

 

Dětská práva / 7.třída /

občanská výchova

 

Lidské tělo / 1.třída /

projektový den / 21.3. /

 

Velikonoce / 1.třída /

projektový den / 22.3. /

 

Velikonoční tvoření / 1. - 5.třída /

projektový den / 23.3. /

 

Řekni, co ti chutná

březen - červen 2016

besedy s vedoucí školní jídelny o školním stravování, 

spotřebním koši, nutričním doporučení ap.

Společná tvorba jídelníčku, vaříme na přání........

 

Cesta kolem České republiky / 6.třída /

český jazyk, zeměpis, duben 2016

- popis krajiny, památek a zajímavostí vybrané oblasti

- zakreslení trasy do slepé mapy

 

Den Země

 22.dubna  2016

I v letošním roce se Základní škola v Opařanech  zapojila do  akce

Ukliďme svět, ukliďme Česko. V pátek 22.dubna  jsme se dali do práce.

Počasí nám přálo, celé dopoledne krásně  svítilo sluníčko.

Rozdělili jsme se do několika skupin. Žáci z 1. – 5. třídy se vydali uklízet

les za čističkou, u Tomešína , dále směrem ke Karlovu a u střelnice.

6. třída vyčistila odpočinkový prostor u čističky a  připravila nové ohniště.

Sedmáci  sbírali odpadky v Novinách a u Jezovíta.  Do jarní údržby školní

zahrady se pustili žáci 8.třídy. Prořezávali  keře, pleli záhony, rozváželi

kompost, vyhrabovali trávník. Deváťáci  natřeli plot  okolo  pomníku.

Všichni  žáci odvedli kus práce a  zaslouží si  velkou pochvalu.

Na fotografie z akce se můžete podívat ve fotogalerii na našich stránkách.

Informace o akci rovněž najdete na www.uklidmecesko.cz.

Naše škola je zaregistrována  pod číslem 12650.

Celkem bylo v ĆR zaregistrováno 1906 akcí.

 

Ročníkové práce žáků 9.třídy 2015/2016

Jméno a příjmení Název ročníkové práce Vedoucí práce
Bečkovský Pavel MMA Kravar Jiří
Buchcar Roman AC Sparta Praha Kravar Jiří
Cikán Matouš Autobus Karosa LC956/…. Hodinová Jitka
Hořejší Jiří SPSVD Jistebnice Kocourková Darina
Hořejší Josef Čs.legionáři v 1.sv.válce Dolejšová Hedvika
Housková Šárka Sebepoškozování Kravarová Marie
Kolář Jan Chov králíka domácího Máchová Lenka
Kratochvílová Lenka Český fousek Máchová Lenka
Matějček Tomáš Morče domácí Máchová Lenka
Matyšová Eva Chov koní Máchová Lenka
Pospíšilová Jana Boxer Máchová Lenka
Süsmilich Kryštof Florbal Kocourková Darina
Süsmilichová Veronika Andulky Máchová Lenka
Sůva Vojtěch Složení počítače Hodinová Jitka
Svobodová Zuzana Sociální sítě Kravarová Marie
Szabóová Monika Kočkovité šelmy Máchová Lenka
Zahradník Martin Řečtí bohové Dolejšová Hedvika