Aktuality

Aktuality

 

Sledujte Kalendář akcí.

Najdete zde informace o celém školním roku 2022 / 2023

Květen 2023

 Kvetoucí stezka

Na měsíc květen pro vás školní družina připravila KVETOUCÍ STEZKU.

Projděte si 26 stanovišť od hlavního vchodu školy, kolem dubu,

fotbalového hřiště, čistírny odpadních vod ke Kášovce.

Přejeme vám příjemnou zábavu.

22. 5. - ukončení sběru baterií, tonerů  a elektrospotřebičů

22.5. - 24.5. - kemp Na Staré Papírně - Dobronice / 7. třída /

                      ekologický kurz

22. 5. - Angličtina s rodilou mluvčí / 8. a 9. třída /

23. 5. - Putování stoletími - Tábor - dějepisná exkurze / 8. třída /

25. 5.  - Malšice - včelí život - exkurze / 4. třída /

25. 5. - Stádlecký most / 9. třída /

26. 5. - Mláďata v přírodě - beseda / 1. a 4. třída /

29. 5. - Angličtina s rodilou mluvčí / 6. a 7. třída /

29. 5. - Vaříme německé pokrmy / 9. třída - 1. skupina /

30. 5. - Zeměměřičství v praxi - projektový den / 8. třída /

31. 5. - Vaříme německé pokrmy / 9. třída - 2. skupina /

31. 5. - Prohlídka barokního kostela sv. Františka Xaverského v Opařanech / 8. třída /

Červen 2023

1. 6.  - Dětský den v přírodě / 1. - 4., 9. třída /

1. 6. - Den plný her / 5. třída /

1. 6. - Hravé dopoledne / 6. třída /

1. 6. - Židova strouha, Bechyně / 8. třída /

2. 6. - Paintball  v Táboře / 7. třída /

2. 6. - Pasování na čtenáře / 1. třída /

2. 6. - Bernartický survival - / smíšený školní tým 8. třídy / 

5. 6. - 7. 6. - Šumava - Javorník - školní výlet / 6. třída /

5. 6. - 7. 6. - Třeboň - školní výlet / 9. třída /

5. 6. - Angličtina s rodilou mluvčí / 7. a 8. třída /

7. 6. - Sepekov - hotel Smrž - školní výlet  / 5. třída /

12. 6. - Makov - záchranná stanice živočichů - školní výlet / 1. a 2. třída /

12. 6. -  Angličtina s rodilou mluvčí / 6. a 9. třída /

13. 6. - fotografování

14. 6. - Obhajoby ročníkových prací žáků 9. třídy

15. 6. - Vypátrej tajemného kronikáře / 5. třída /

             knihovna a klášter v Milevsku

15. 6. - Tábor - školní výlet / 3. třída /

15. 6. - Rybářská olympiáda ve Vodňanech - krajské kolo

             Matyáš Kadlec / 8. třída /

19. 6. -  Angličtina s rodilou mluvčí / 9. třída /

21. 6. - 24. 6. - Šumavou pěšky / 8. třída /

27. 6. - Pedagogická rada

               zhodnocení prospěchu a chování ve 2. pololetí

30. 6. - vydávání vysvědčení

            slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy

Červen - měsíc myslivosti a ochrany přírody - výtvarná soutěž / MŠ a ZŠ /

               pořádal Okresní myslivecký spolek Tábor a DDM Tábor

MŠ Opařany získala putovní pohár

7. třída ZŠ - cena za společnou práci

Ocenění jednotlivci:

Antonie Viktorová - MŠ

Tereza Kravarová - MŠ

Nikita Oloněc - 1. třída

Milan Vašík - 5. třída

David Zděnovec - 5. třída

Silvie Mindlová - 6. třída

Další aktuální akce:

Dějepisná olympiáda - školní kolo / 9. třída /

Rozdělený svět a Československo v něm - 1945 - 1992

1. místo - Tereza Plochová - postup do okresního kola

                                           - postup do krajského kola

2. místo - Dominik Kotrba - postup do okresního kola

3. místo - Adéla Grelová

Celkem se školního kola zúčastnilo 7 žáků.

Matematická olympiáda - školní kolo / 8. třída /

Simona Jirovcová - postup do okresního kola

Olympiáda z českého jazyka - školní kolo / 8. a 9. třída /

Adéla Grelová / 9. třída / - postup do okresního kola

Soutěž v jazyce německém - školní kolo / 9. třída /

Adéla Grelová - postup do okresního kola

Dominik Kotrba - postup do okresního kola

Soutěž v jazyce anglickém - školní kolo / 7.,  8. a 9. třída /

I. kategorie

1. místo - Veronika Vlčková / 7. třída /- postup do okresního kola

2. místo - Jiří Kodad / 7. třída /

II. kategorie

1. místo - Tiffany Balážová / 8. třída /- postup do okresního kola

2. místo - Dominik Kotrba / 9. třída /

3. místo - Jana Fuková / 9. třída /

                Tereza Plochová / 9. třída /

Celkem se školního kola zúčastnilo 15 žáků.

Zeměpisná olympiáda / 7. - 9. třída / - školní kolo

Kategorie B

1. místo - Jiří Kodad / 7. třída / - postup do okresního kola

2. místo - Klára Viktorová / 7. třída / - postup do okresního kola

3. místo - Jan Hořejší / 7. třída /

Kategorie C

1. místo - Tiffany Balážová / 8. třída /- postup do okresního kola

2. místo - Dominik Kotrba / 9. třída / - postup do okresního kola

3. místo - Erik Tóth / 9. třída /

Jihočeský knihomol - soutěž čtení textu v němčině

do finále v Českých Budějovicích postoupila Leona Bednářová / 8. třída /

Pangea - celostátní matematická soutěž 

             zaregistrovalo se 16 žáků z 6., 8. a 9. třídy

             1. místa ve třídách:

             6. třída - Bínová Věra

             8. třída - Kadlec Matyáš

             9. třída - Přibylová Tereza

Rybářská olympiáda - školní kolo / 6. - 8. třída /

           1. místo - Kadlec Matyáš / 8. třída / - postup do krajského kola

           2. místo - Krejčí Adam / 8. třída /

           3. místo - Zíka Šimon / 8. třída /

 

Fyzikální olympiáda - školní kolo / 8. a 9. třída /

Chemická olympiáda - školní kolo / 8. a 9. třída /

Biologická olympiáda - školní kolo / 2. stupeň /

 

Novinky v Dokumetech

Zápis do ZŠ, MŠ

Sběr baterií, tonerů, cartridgí a mobilů 2022 / 2023

 

Ovoce do škol 

Ve školním roce 2022 / 2023 se opět účastníme

 evropského projektu " Ovoce do škol " .

 

Mléko do škol

Ve školním roce 2022 / 23 pokračuje tento projekt pro žáky 1. i 2.stupně.

Cílem projektu je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků

 

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou

MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti

žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim

osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých

drobných elektrozařízení.

 

Sběr baterií, tonerů, cartridgí a mobilů 2022 / 2023

Bude probíhat vždy v pondělí  9.30 – 9.45 / po 2. hodině /

Začínáme v pondělí 3. 10. 2022

Ukončení sběru  v pondělí  22. 5. 2023

Drobné elektrozařízení, které se vejde do sběrné nádoby,

se bude vybírat pouze při jarní a podzimní sběrové kampani.

Společnost Elektrowin nám nasbírané elektrospotřebiče odveze jen 2x ročně.

Podzimní sběr drobného elektrozařízení  - 3. 10. – 17. 10. 2022

Jarní sběr drobného elektrozařízení  - březen 2023

Drobná elektrozařízení: rádia, kalkulačky, drobné počítačové vybavení,

elektrické hračky, elektrické hudební nástroje, fény, žehličky,

elektrické holicí strojky, mixéry, vysavače, toustovače,

rychlovarné konvice, veškeré elektrické ruční nářadí a další.

Nevybíráme velké spotřebiče:  pračky, myčky, sušičky, sporáky,

trouby, kopírky, ledničky, televize, monitory a další.

 

Speedmat  

Program Speedmat  učí žáky matematiku jinou formou,

motivuje k lepším výsledkům.

 Jedná se o mezinárodní soutěžní program. 

Zapojeni žáci z různých ročníků.

 

 

  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ( 2016/679) a směrnice školy ke GDPR

Informovaný souhlas zákonných zástupců na tomto odkazu.

 

Nový projekt realizovaný na naší škole v letech 2019 - 2021,

projekt ZŠ a MŠ Opařany je spolufinancován Evropskou unií.

Aktuality

 

Projekt realizovaný na naší škole v letech 2017 - 2019,

projekt ZŠ a MŠ Opařany byl spolufinancován Evropskou unií.

Aktuality

 

 

 

Naše škola je zapojena do výzvy

 EU peníze školám

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Celý projekt je zaměřen na individualizaci výuky,

vytváření nových vzdělávacích materiálů , 

další vzdělávání pedagogických pracovníků

a na nákup materiálního vybavení školy.

Tento projekt  je spolufinancován Evropským sociálním fondem

a státním rozpočtem České republiky.

1.9. - 2011- zahájení projektu

V první fázi jsme obdrželi 645 715,80,- Kč, které jsme použili

na obnovu počítačů v učebně, nákup notebooků, dataprojektorů

a rozšíření sítě do všech tříd. Učitelé začali vypracovávat  digitální

učební materiály - DUM, na konci února byla vypracována

1. monitorovací zpráva pro MŠMT.

Na konci září 2012  byla odeslána  2. monitorovací zpráva pro MŠMT.

V listopadu 2012 jsme obdrželi 430 477,20,- Kč na dovybavení učeben

ICT technikou / např. počítače, interaktivní tabule /.

7.března 2013 jsme odeslali 3.monitorovací zprávu pro MŠMT.

Dokončili jsme jednotlivé DUM .

V září 2013 jsme zpracovali 4. monitorovací zprávu pro MŠMT.

V  prosinci 2013 proběhlo 3. výběrové řízení  na dovybavení ICT technikou.

Byly pořízeny 2 interaktivní tabule do 1. a 2.třídy a 6 počítačů s monitory

do počítačové učebny.

V březnu 2014  jsme zhodnotili celý projekt

a odeslali  5.monitorovací zprávu.

 

Kvalitnějším vybavením víceúčelové učebny

za kvalitnější přípravou budoucích řemeslníků

projekt je spolufinancován Evropskou unií

z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova

v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova.

Realizací projektu budou vytvořeny podmínky

pro kvalitní polytechnickou výchovu, posílen zájem žáků 

o technické a řemeslné obory.

Projekt je realizován za pomoci Občanského sdružení 

MAS Krajina srdce.

Za dotaci 121 000,- Kč jsme pořídili :

nářadí a elektrotechnické stavebnice, potřeby na keramiku,

laminovačku,, pojízdnou tabuli, přenosné stoličky

 

Poskytnutí grantu

Zastupitelstvo Jihočeského kraje přidělilo naší škole grant 

ve výši 100 000,- Kč na realizaci projektu s názvem

" Rekonstrukce stávajících sportovišť ."

Na podlahu v malé tělocvičně byl v září 2013 položen

nový povrch Tarkett Omnisports.

 

Poskytnutí grantu

Rada Jihočeského kraje přidělila naší škole grant 

ve výši 25 000,- Kč na realizaci projektu s názvem

"Vybudování  víceúčelové místnosti pro pravidelnou

zájmovou činnost ." Tato víceúčelová místnost začala

fungovat od září 2012. 

9.12. Výzva k podání nabídek prosinec 2013

5.11. Oznámení  výsledku 2. výběrového řízení