Projekty 2019/2020
Projektové dny 
 
​12.9. - Vyplouváme - projektový den / 1.třída /
 
23.9. - Vítáme podzim -  projektový den / 1. - 9.třída /
 
8.10. - Návštěva knihovny / 5.třída /
 
22.10. - Z pohádky do pohádky - projektový den / 2.třída /
 
24.10. - Podzimní tvoření - společné tvoření 1. + 6. třídy
 
31.10. - Stromy na podzim - projektový den / 2.třída /
 
15.11. - Připomínáme si 30.výročí listopadových událostí
 
​21.11. - Plujeme na ostrov - projektový den / 1.třída /
 
29.11. - Vánoční tvoření - projektový den / 2.třída /
 
19.12. - Vánoční tvoření - projektový den / společná dílna 1. a 6. třídy /
 
19.12. - Zima - projektový den / 2.třída /

19.12. - Vánoce - projektový den / 3.třída /

19.12. - Vánoční tvoření - projektový den / 4. a 5. třída /

30.1. - Zimní plavba - projektový den / 1.třída /

21.2. - J.A.Komenský - projektový den / 8.třída /

           Projekt Komenský 2020 vznikl při příležitosti 350. let od úmrtí

           učitele národů – Jana Amose Komenského (1592 – 1670).

           Cílem projektu, který se zaměřuje  jak na studenty škol,

           tak na širokou veřejnost, je oslovit českou společnost

           s Komenského poselstvím, předat jeho nadčasový odkaz

            současné mladé generaci  a přizvat tak národ k navázání

           a dokončení Komenského porady o nápravě.

duben - pokračování v projektu -

             aktivita - Each one teach one - učíme se navzájem 

 
 
Ovoce do škol

Naše škola se účastní evropského projektu " Ovoce do škol "

s finanční podporou Evropského společenství - 1. + 2. stupeň

 

Mléko do škol

Projekt pro žáky 1. i 2.stupně.

Cílem projektu je podpora zdravé výživy 

a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků

 

Ukliďme svět

celoroční projekt , zapojeni všichni žáci školy

- třídění odpadu

- celoroční sběr baterií a elektrozařízení

- sběr tonerů a cartridgí 

 

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou

MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti

žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim

osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých

drobných elektrozařízení.

Ve školním roce 2019/ 2020 vstupuje projekt Recyklohraní

do 12. ročníku. Do projektu je k 30.6.2019 zapojeno přes 3 720 škol,

naše škola každoročně patří mezi ty nejaktivnější.

Jsme držiteli " Zlatého diplomu Recyklohraní".

Za nasbírané body jsme již získali :

Stolní fotbal – 3 kusy

Multifunkční  laserová tiskárna + průběžně doplňujeme xerografický papír

Pingpongový stůl – 2 kusy

Sady pro stolní tenis  – 4 kusy  + doplňujeme míčky

Výjezdní program Recyklace hrou

Švihadlo s digitálním displejem

Sada na hru badminton – 11 kusů

Výtvarné potřeby do školní družiny

Předplatné časopisu Sluníčko do školní družiny

Vybavení do tělocvičny / branky, hokejky, míče, florbalové míčky ap. /

Odměny pro žáky / výtvarné potřeby, publikace ap. /

Učební pomůcky

 

Sběr baterií, drobného elektrozařízení,

tonerů, cartridgí a mobilů

Bude probíhat vždy ve čtvrtek 10.30 - 10.40

                                                 11.25 - 11.35

Ve 3.a 4.třídě po dobu plavání ráno před vyučováním .

Začínáme ve čtvrtek 19. 9. 2019

Ukončení sběru  21. 5. 2020

Vybírá se pouze drobné elektrozařízení,

které se vejde do sběrné nádoby.

 

Podzimní sběrová kampaň

Do 15.11.2019 probíhá podzimní  kampaň ve sběru

baterií, mobilů a drobného elektra. Škola získá v tomto

období více bodů za odevzdaný sběr.

 Žáci, kteří  odevzdají nejvíce baterií, mobilů a drobného

elektrozařízení budou po vyhodnocení  v prosinci 2019

odměněni.

 

Planeta Země 3 000

Kolumbie  / 8.třída /

 

Kostra člověka

17. a 18.12.2019 - projekt / 5.třída /

 

Touláme se po České republice

2.pololetí - vlastivěda / 5.třída /