Projekty 2020 / 2021

Projekty 2020 / 2021

Projektové dny

3.9. - Matematika v praxi -  6.třída 

22.9. - Vítání podzimu - 1. a 2.třída 

1.6. - Lidské tělo  - 3. třída

15.6. - Botanika v praxi - 7. třída

17.6. - Proč by sis měl přečíst tuto knihu? - 9.třída

23.6. - Nejsou NOVINY jako NOVINY / 3. třída /

 

23.6. -  Tábor - po stopách historie / 9.třída /

23.6. - Tolerance druhých, učení se kompromisu,

           práce s emocemi - 6. třída - 1. skupina

24.6. - projektový den v Bechyni

           Tolerance druhých, učení se kompromisu,

           práce s emocemi - 6. třída - 2. skupina

 

Projekty

Lidová hudba různých národů - 9.třída

hudební výchova

 

Cestování po kontinentech - 8.třída

hudební výchova

hudba, tanec, nástroje

 

Hudební nástroje - 7.třída

hudební výchova

historie, popis, přední hráči

 

Prázdninová výzva

únor 2021

pořádá školní družina

 

Toulavá poezie - 8.třída

červen 2021

český jazyk

 

Speedmat  

Program Speedmat  učí žáky matematiku jinou formou,

motivuje k lepším výsledkům.

 Jedná se o mezinárodní soutěžní program. 

Zapojeni žáci z různých ročníků.

 

Ovoce do škol 

Ve školním roce 2020/2021 se opět účastníme

 evropského projektu " Ovoce do škol " .

 

Mléko do škol

Ve školním roce 2020/21 se opět účastníme projektu pro žáky 1. i 2.stupně.

Cílem projektu je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků

 

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou

MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti

žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim

osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých

drobných elektrozařízení.

Ve školním roce 2020 / 2021 vstupuje projekt Recyklohraní

do 13. ročníku. 

Naše škola každoročně patří mezi ty nejaktivnější.

Jsme držiteli " Zlatého diplomu Recyklohraní".

Ve školním roce 2020/2021 jsme obsadili 2. místo

v Jihočeském kraji ve sběru baterií.