Dodatky k ŠVP

Dodatky 2011/12

Školní vzdělávací plán - ŠVP- je průběžně aktualizován a upravován vzhledem ke zkušenostem a měnícím se potřebám, které  jsou získávány během jeho realizace.

V přílohách jsou uloženy učební plány jednotlivých předmětů, které byly upraveny.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
CvM 8 - dodatek 2011_2012.doc 87 Kb
Ekologická praktika 9.doc 44 Kb
M6 - dodatek 2011_2012.doc 61.4 Kb
M7 - dodatek 2011_2012.doc 90.1 Kb
M8 - dodatek 2011_2012.doc 76.3 Kb
M9 - dodatek 2011_2012.doc 60.4 Kb
Nj - charakteristika.doc 50.2 Kb
Nj 7 -další cizí jazyk.doc 45.1 Kb
Nj 8 - další cizí jazyk.doc 45.1 Kb
Nj 9 - další cizí jazyk.doc 44 Kb
OV 7.doc 58.9 Kb
Ov 8.doc 46.1 Kb
OV 9 2011-2012.doc 53.2 Kb
OV charakteristika.doc 52.7 Kb
Poznámky k učebnímu plánu 2011-12.doc 33.8 Kb
Učební plán - 2.stupeň 2011-12.xls 37.4 Kb
Začlenění průřezových témat 2011-12.doc 157.7 Kb