Kalendář akcí

Červen 2023

1. 6.  - Dětský den v přírodě / 1. - 4., 9. třída /

1. 6. - Den plný her / 5. třída /

1. 6. - Hravé dopoledne / 6. třída /

1. 6. - Připravujeme "Zahradní slavnost" / 7. třída /

1. 6. - Židova strouha, Bechyně / 8. třída /

2. 6. - Paintball  v Táboře / 7. třída /

2. 6. - Pasování na čtenáře / 1. třída /

2. 6. - Bernartický survival - / smíšený školní tým 8. třídy / 

5. 6. - 7. 6. - Šumava - Javorník - školní výlet / 6. třída /

5. 6. - 7. 6. - Třeboň - školní výlet / 9. třída /

5. 6. - Angličtina s rodilou mluvčí / 7. a 8. třída /

7. 6. - Sepekov - hotel Smrž - školní výlet  / 5. třída /

7. 6. - Poznáváme Opařany v němčině / 8. třída - 1. skupina /

8. 6. - Poznáváme Opařany v němčině / 8. třída - 2. skupina /

12. 6. - Makov - záchranná stanice živočichů - školní výlet / 1. a 2. třída /

12. 6. -  Angličtina s rodilou mluvčí / 6. a 9. třída /

13. 6. - fotografování

13. 6. - školní zahradní slavnost - od 15.00 před školou

14. 6. - Obhajoby ročníkových prací žáků 9. třídy

15. 6. - Vypátrej tajemného kronikáře / 5. třída /

             knihovna a klášter v Milevsku

15. 6. - Tábor - školní výlet / 3. třída /

15. 6. - DPN Opařany -exkurze / 4. třída /

15. 6. - Rybářská olympiáda ve Vodňanech - krajské kolo

             Matyáš Kadlec / 8. třída /

18. 6. - 20. 6. - Albeř u Nové Bystřice - školní výlet / 8. třída /

19. 6. -  Angličtina s rodilou mluvčí / 9. třída /

21. 6. - Atletický přebor Táborska / 1. stupeň /

            Tina Racková / 3. třída / - 2. místo ve skoku dalekém

21. 6. - Rozloučení se školním rokem - odpoledne ve ŠD

27. 6. - Pedagogická rada

               zhodnocení prospěchu a chování ve 2. pololetí

29. 6. - Tábor - výlet pro ukrajinské žáky

30. 6. - vydávání vysvědčení

            slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy

 

Naše škola opět zabodovala ve školním roce 2022/2023

v celostátním projektu Recyklohraní,

do kterého je v současné době zapojeno 3 879 škol. 

V rámci Jihočeského kraje jsme získali 1. místo,

mezi školami z celé ČR jsme obsadili 14. místo. :-)