Kalendář akcí

Listopad 2023

1. 11. - Do světa - preventivní program 

            Konflikt / 8. třída /

            Partnerství / 9. třída /

2. 11. - Preventivní program 

             Podpora a spolupráce / 6.třída /

13. 11. - Národní testování Scio / 9. třída / - matematika, anglický jazyk

14. 11. - Národní testování Scio / 9. třída / - český jazyk, testy obecných studijních předpokladů 

15. 11. - Pedagogická rada - zhodnocení prospěchu a chování v 1. čtvrtletí

21. 11. - Třídní schůzky

               1. stupeň 15:30    /     2. stupeň 16:00

21. 11. - Informační schůzka Lyžařský kurz 

              15:30     /    pro rodiče dětí, které se zúčastní LVVZ

24. 11. - Národní divadlo Praha - představení Krajina těla / 8. a 9. třída /

28. 11. - Spolupráce a podpora / preventivní program, 6. třída /

29. 11. - Planeta Země 3000 - Kambodža - kino Svět Tábor / 9. třída /

30. 11. - Beseda na Úřadu práce v Táboře na téma volba povolání / 9. třída / 

30. 11. - Florbal - Tábor / chlapci, 8. a 9. třída /